Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Considerații asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru infracțiunea violarea de domiciliu (art.179 Cod penal)
03.08.2020 | Doina-Cezara Galan

Unele aspecte privitoare la răspunderea penală a judecătorilor
31.07.2020 | Igor Hłopeţchi, Adrian Tăbîrță

Raportul dintre infracțiunea de incest și violul săvârșit asupra unui membru de familie în practica judiciară a Republicii Moldova
28.07.2020 | Victor Moraru

Răspunderea penală a personalului din sistemul de asistenţă socială
27.07.2020 | Natalia Stati

Aspectele de drept penal ale provocării luării de mită sau a dării de mită
26.07.2020 | Cristian Brînza

Fiducia – novelă în Codul civil al Republicii Moldova
17.07.2020 | Irina Digori

Măsuri privind sancționarea și prevenirea stării de ebrietate la volan – realități și perspectivele proiectului de lege privind înăsprirea răspunderii pentru starea de ebrietate la volan
16.07.2020 | Petru Vîrlan

Tendințe jurisprudențiale în aplicarea răspunderii pentru determinarea la sinucidere (art. 150 Cod penal)
13.07.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Admiterea 2020 – Facultatea de drept a Universității de Stat din Moldova
09.07.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Arestarea la domiciliu
08.07.2020 | Dumitru Roman

Felicitarea Decanului Facultății de Drept, USM, adresată absolvenților facultății
08.07.2020 | Serghei Brînza

Reflecți asupra esenței regimului politic din perspectiva filosofilor Machiaveli și Montesque
30.06.2020 | Svetlana Slusarenco, Veronica Pozneacova

Impactul efectuării achiziției de control asupra consumării unor infracțiuni cu caracter tranzacțional
24.06.2020 | Vitalie Stati

Efectele neînregistrării procesului-verbal de sechestru întocmit de executorul judecătoresc – temei de contestare
23.06.2020 | Igor Coban

Reflecţii privind natura juridică a provocării infracţiunii
21.06.2020 | Stanislav Copețchi