Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Ponderea „dreptului contravențional” în cadrul sistemul de drept al Republicii Moldova
16.04.2020 | Oleg Pantea

Insolvabilitatea intenționată și insolvabilitatea fictivă: propuneri de perfecționare a art. 252 și 253 Cod penal
16.04.2020 | Vera Ursu

Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergențe jurisprudențiale – Partea II
15.04.2020 | Gheorghe Reniță

Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergențe jurisprudențiale – Partea I
14.04.2020 | Gheorghe Reniță

Temeiurile acordării liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen
13.04.2020 | Elena Groian

Aspecte controversate ale răspunderii participanților la omor
12.04.2020 | Serghei Brînza

Persoana fizică ca subiect al contrabandei comise cu mărfurile animaliere
10.04.2020 | Mihai Balan

Prevenirea evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor
10.04.2020 | Tudor Buzdugan

Examen teoretico-practic privind fapta prejudiciabilă a infracţiunilor de neglijenţă în serviciu (art.329 Cod penal)
09.04.2020 | Adrian Popenco

Natura juridică a confiscării extinse
09.04.2020 | Vitalie Racu

Apariția și evoluția istorică a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă pe teritoriul Republicii Moldova și a altor state
08.04.2020 | Stela Botnaru, Tudor Jalbă

Accesul liber la justiție în Republica Moldova: principiu fundamental absolut, aplicabil drepturilor și libertăților constituționale
08.04.2020 | Teodor Cârnaț, Olesea Panchiv

Efectele adoptării Legii Republicii Moldova nr. 291/2016 asupra aplicării răspunderii penale pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate
07.04.2020 | Gheorghe Reniță, Vitalie Stati

Unele aspecte problematice cu privire la investițiile în construcții
07.04.2020 | Gheorghe Chibac | 1 comentariu

Repere privind statutul juridic al beneficiarilor de servicii de sănătate publică în contextul pandemiei COVID-19
06.04.2020 | Nicolae Sadovei