Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Conferința științifică internațională “Prevenirea și combaterea violenței în familie”, 01-02 decembrie
06.12.2022 | JURIDICE MOLDOVA

La 1–2 decembrie 2022 s-a desfășurat Conferința științifică internaţională „Prevenirea și combaterea violenței în familie”, eveniment organizat de Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, în colaborare cu Fundația Te Doy Moldova și cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Secția de Justiție Penală și Aplicare a Legii, precum și al Fundației Hanns Seidel Moldova.

Manifestarea s-a înscris armonios în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, fiind organizată pentru a marca Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, desemnată în ziua de 25 noiembrie.

Cele „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” fac parte dintr-o campanie internațională care se desfășoară în fiecare an. Campania începe pe 25 noiembrie – Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și se încheie pe 10 decembrie – Ziua internațională a Drepturilor Omului. Această campanie, își propune să prevină și să pună capăt violenței împotriva femeilor și fetelor din întreaga lume, solicitând acțiuni globale pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la fenomenul violenței față de femei – ca fiind cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mondial; și să creeze oportunități pentru dezbateri despre provocări și soluții.

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova întotdeauna a acționat în calitate de promotor al drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ale principiilor supremației legii, egalității și echității în societate. De aceea, forul științific, în mod particular, alături de inițiativele de sensibilizare a opiniei publice în vederea stopării violenței orientate împotriva femeilor și fetelor, lansate de Organizația Națiunilor Unite, precum și de Consiliul Europei, s-a aliniat preocupărilor actuale de a pune capăt violenței în familie, prin creșterea gradului de conștientizare, prin împărtășirea experiențelor ce funcționează și prin mobilizarea autorităților publice, profesioniștilor, experților și mediului academic în lupta contra acestui flagel. În particular, obiectivul conferinței a fost de a oferi o platformă de discuții științifico-practice privind protecția juridică contra oricărei forme de violență în familie și în bază de gen [violenţă fizică, violenţă sexuală, violenţă psihologică, violență spirituală, violenţă economică ș.a.], identificarea bunelor practici de luptă cu aceste fenomene și găsirea celor mai optime soluții pentru îmbunătățirea cadrului juridic.

La deschiderea conferinței au ținut alocuțiuni: dl Igor ȘAROV, doctor în istorie, conferențiar universitar, Rectorul Universității de Stat din Moldova;  dna Felicia BECHTOLDT, Secretar de Stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale; dna Veronica MIHAILOV-MORARU, Secretar de Stat al Ministerului de Justiție;  dna Maia BĂNĂRESCU, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului; dl Tudorel TOADER, doctor în drept, profesor universitar, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; dl Adrian STOICA, doctor habilitat, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea OVIDIUS din Constanța; dna Ruxanda REVENCU, Directoare de programe, Fundația Te Doy; dl Serghei BRÎNZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova (discursul integral aici).

Evenimentul s-a desfășurat în format  mixt (fizic – în blocul 2 aud.119 a Facultății de Drept a USM și online), organizat în patru panele de lucru: Panelul I și II – Violența în familie: abordări juridice; Panelul III Violența în familie. Aspecte criminologice, sociologice și psihologice; Panelul IV  Violența bazată pe gen. Femicidul (agenda), pe parcursul cărora, specialiști notorii din domeniul dreptului, psihologiei, pedagogi, reprezentanți ai societății civile și a autorităților publice au pus în discuție probleme de maximă actualitate vizând violența în familie și violența bazată pe gen.

Forul științific internațional a reunit peste 150 de participanți din Republica Moldova, Polonia,  România, Ucraina, Azerbaidjan, Statele Unite ale Americii. Participanții au subliniat din diverse perspective importanța promovării unei legislaţii şi a unor practici adecvate care să ofere protecţie victimelor violenţei în familie, precum și necesitatea educării întregii societăţi prin promovarea unor politici afirmative şi nondiscriminatorii față de femei. Violenţa în familie și pe bază de gen continuă să fie o pandemie globală și nu se oprește de la sine. Consolidarea continuă a schimbului de informații între mediul academic, societatea civilă, practicieni și autorități publice este esențială  în acest domeniu.

Comunicările prezentate în cadrul evenimentului vor fi completate de abordări integrate și vor fi publicate într-un volum al conferinței.

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova aduce cordiale mulțumiri partenerilor și colaboratorilor, invitaților speciali și participanților la eveniment. Avem deplina convingere că printr-o solidaritate deplină și o voință reală, putem influența pozitiv lupta contra fenomenului violenței în familie și pe bază de gen!


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.