Jurisprudenţă

Neconstituționalitatea art. 473 4 alin. (4) și (5) din CPP (remediile compensatorii în cazul executării pedepsei detenției pe viață în condiţii precare). Excepție de neconstituționalitate respinsă
16.02.2022 | Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

La data de 15 februarie 2022, Curtea Constituțională a RM a pronunțat Decizia nr. 19 de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor alin. (4) și (5) art.4734 din Codul de procedură penală (remediile compensatorii în cazul executării pedepsei detenției pe viață în condiţii precare).

Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate:

Articolul 4734  CPP al RM (Soluţia instanţei de judecată)

Alin.(4): În cazul constatării circumstanţelor prevăzute la art. 4732 alin. (3), instanţa de judecată dispune reducerea pedepsei condamnatului, calculându-se de la 1 la 3 zile de reduceri pentru 10 zile de detenţie în condiţii precare calculate cumulativ.

Alin.(5): În cazul constatării circumstanţelor prevăzute la art. 4732 alin. (3), instanţa de judecată dispune reducerea pedepsei în condiţiile alin. (4) din prezentul articol, iar în privinţa perioadei rămase, dispune, cu titlu de despăgubire, încasarea în favoarea condamnatului a sumei băneşti în mărime de până la 2 unităţi convenţionale pentru fiecare zi în care condamnatul a suferit încălcarea condiţiilor de detenţie, precum şi a costurilor şi cheltuielilor aferente.

Dispozițiile constituționale presupus încălcate:

Art.16 Egalitatea

(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Art.20 Accesul liber la justiție

(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

Art.23 Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.

Art.24 Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.

(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.

Astfel, autorul sesizării susține că jurisprudența în materie nu a reușit să dezvolte un înțeles care să constituie un reper obiectiv de aplicabilitate a remediilor compensatorii pentru constatarea condițiilor inumane de detenție în privința persoanelor condamnate la detenție pe viață. În acest sens, persoana condamnată la detenție pe viață nu poate prevedea, în mod rezonabil, dacă poate beneficia de vreun remediu compensatoriu pentru constatarea condițiilor inumane de detenție.

Aprecieri și argumente ale Curții Constituționale:

  1. Curtea constată că prevederile criticate utilizează termenul general de „condamnați”, fără a face vreo distincție între condamnații care execută detenția pe viață sau cei care ispășesc pedeapsa închisorii.
  2. Astfel, Curtea reține că prevederile contestate nu prevăd vreo interdicție de aplicare în cazul pedepsei detenției pe viață a remediilor compensatorii în cazul executării pedepsei, fiind incidentă regula Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (Unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă). Cu alte cuvinte, caracterul general al formulării unui text legal conduce la caracterul general al aplicării lui, fără să fie necesare distincţii pe care textul respectiv nu le conţine şi nu le urmăreşte.
  3. Remediile compensatorii reglementate de articolul 4734 alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală ar putea fi incidente și în cazul persoanelor care execută pedeapsa detenției pe viață în contextul constatării de către instanță dacă persoana a executat efectiv cel puţin 30 de ani de închisoare și întrunește condițiile legale pentru ca să fie eliberată condiționat în baza articolului 91 alin. (5) din Codul penal, astfel problema abordată de autorul excepției de neconstituționalitate vizează interpretarea și aplicarea legii, care ține de competența instanțelor de judecată în fiecare caz particular.

Decizia Curții Constituționale:

Declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a prevederilor alin. (4) și (5) din art.4734 din Codul de procedură penală.

Ecaterina Șaporda

 


Aflaţi mai mult despre , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.