Jurisprudenţă

Neconstituționalitatea art. 7 alin.(3 3) din CPP (recursul formulat împotriva încheierii prin care se respinge ridicarea excepției de neconstituționalitate). Excepție de neconstituționalitate respinsă
23.02.2022 | Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

La data de 17 februarie 2022, Curtea Constituțională a RM a pronunțat Decizia nr. 22 de inadmisibilitate a sesizării nr. 257g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor alin. (33) art.7 din Codul de procedură penală (recursul formulat împotriva încheierii prin care se respinge ridicarea excepției de neconstituționalitate).

Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate:

Articolul 7 CPP al RM (Legalitatea procesului penal)

Alin. (33): Dacă nu sunt întrunite cumulativ condițiile indicate la alin. (31), instanța de judecată refuză, prin încheiere, ridicarea excepției de neconstituționalitate. Încheierea instanţei de judecată este definitivă, însă argumentele privind dezacordul cu aceasta pot fi invocate în apel sau, după caz, în recurs împotriva hotărârii în fond.

Dispozițiile constituționale presupus încălcate:

Art.16 Egalitatea

(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Art.23 Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.

Art.140 Hotărârile Curții Constituționale

(1) Legile şi alte acte normative sau unele părţi ale acestora devin nule, din momentul adoptării hotărârii corespunzătoare a Curţii Constituţionale.

(2) Hotărârile Curţii Constituţionale sânt definitive şi nu pot fi atacate.

Astfel, autorul sesizării susține că prevederile contestate care exclud dreptul de a contesta cu recurs separat încheierea prin care se respinge ridicarea excepției de neconstituționalitate nu corespund cu Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016, în care s-a menționat, că în vederea asigurării celerității procesului, părțile trebuie să aibă posibilitatea procesuală de a contesta separat cu recurs încheierea judecătorului ordinar de respingere a cererii de ridicare a excepției. Din acest motiv autorul susține că prevederile contestate nu sunt clare și previzibile și pot genera o practică judiciară neunitară.

Aprecieri și argumente ale Curții Constituționale:

  1. Curtea a subliniat că, pentru a fi respectat caracterul echitabil al procedurilor, instanțele de drept comun au obligația să motiveze în modul corespunzător refuzul de a sesiza Curtea Constituțională.
  2. Curtea a reținut că prevederile Codului de procedură penală nu împiedică persoanele interesate să invoce dezacordul referitor la refuzul de a admite ridicarea excepției de neconstituționalitate în apel sau, după caz, în recurs. Curtea a menționat că persoanele interesate dețin dreptul să ridice aceeași excepție de neconstituționalitate din nou, în căile de atac formulate împotriva fondului cauzei.

Decizia Curții Constituționale:

Declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a prevederilor alin. (33) art.7 din Codul de procedură penală.

Ecaterina Șaporda


Aflaţi mai mult despre , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.