Procedură civilă
 

Neconstituționalitatea unor prevederi din art. 60 alin. (4) Cod de executare (contestarea încheierii privind intentarea procedurii de executare). Excepție de neconstituționalitate admisă parțial
10.03.2022 | Cristian Babin

Cristian Babin

Cristian Babin

La data de 3 martie 2022, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 5 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 60 alin. (4) din Codul de executare.

Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate:

Articolul 60 din Codul de Executare al Republicii Moldova – Intentarea procedurii de executare

„(4) Încheierea privind intentarea procedurii de executare poate fi contestată doar de debitor, în temeiul prevăzut la art.61 lit.b), e) şi f) din prezentul cod, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc. Contestaţia depusă împotriva încheierii de intentare a procedurii de executare nu are efect suspensiv.”

Dispozițiile constituționale presupus încălcate:

Articolul 20 Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile şi interesele sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

Articolul 26 Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăților sale.
[…].”

Articolul 46 Dreptul la proprietate privată şi protecția acesteia

,,(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanțele asupra statului, sunt garantate.
[…].”

Aprecieri și argumente ale Curții Constituționale:

  • Curtea observă că, potrivit prevederilor contestate, debitorul, care este parte în cadrul procedurii de executare, nu are dreptul de a contesta încheierea privind intentarea procedurii de executare în cazurile în care documentul nu este de competența executorului judecătoresc; documentul executoriu nu este întocmit în conformitate cu prevederile articolului 14 din Codul de executare; documentul este înaintat de persoana care nu are împuternicirile respective (articolul 61 alin. (1) lit. a), c) și d) din Cod). Aceste prevederi instituie o interdicție absolută, insensibilă la particularitățile unor cazuri, şi afectează drepturile debitorului, prevăzute de articolele 20, 26 şi 46 din Constituție.
  • Curtea notează că, prin instituirea interdicției absolute contestate, prevederile articolului 60 alin. (4) din Codul de executare acordă o pondere abstractă mai mare interesului legitim al asigurării celerității procedurii de executare și, în consecință, interesului creditorului.
  • Așadar, pentru ca prevederile contestate să fie în concordanță cu articolele 20, 26, 46 și 54 din Constituție, Curtea consideră necesar ca debitorul să poată contesta încheierea privind intentarea procedurii de executare în cazurile în care: (i) documentul executoriu nu este de competența executorului judecătoresc; (ii) documentul executoriu nu este întocmit în conformitate cu prevederile articolului 14 din Codul de executare; (iii) documentul este înaintat de persoana care nu are împuternicirile respective (cazuri reglementate la articolul 61 alin. (1) lit. a), c) și d) din Cod). În aceste cazuri, posibilitatea debitorului de a contesta încheierea este de natură să asigure un echilibru corect între celeritatea procedurii de executare și drepturile debitorului.
  • Prin urmare, Curtea conchide că textul „în temeiul prevăzut la articolul 61 lit. b), e) şi f) din Cod” din articolul 60 alin. (4) din Codul de executare este în concordanță cu articolele 20, 26, 46 și 54 alin. (2) din Constituție în măsura în care debitorul va putea contesta încheierea privind intentarea procedurii de executare și în cazurile reglementate la articolul 61 alin. (1) literele a), c) și d) din Codul de executare.
  • Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 61, 62 lit. a) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

Hotărârea Curții Constituționale:

  1. Se admit parțial sesizările nr. 153g/2021, nr. 234g/2021, nr. 240g/2021, nr. 256g/2021 și nr. 266g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (4) din Codul de executare.
  2. Se recunoaște constituțional textul „în temeiul prevăzut la articolul 61 lit. b), e) şi f) din Cod” din articolul 60 alin. (4) din Codul de executare în măsura în care debitorul poate contesta încheierea privind intentarea procedurii de executare și în cazurile reglementate la articolul 61 alin. (1) literele a), c) și d) din Codul de executare.
  3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

*La fel, la data de 3 martie 2022, de către Curtea Constituțională a fost emisă o Adresă Parlamentului republicii Moldova prin care i-a solicitat „să modifice articolul 60 alin. (4) din Codul de executare în conformitate cu raționamentele hotărârii Curții Constituționale.”

Hotărârea este disponibilă aici.
Adresa este disponibilă aici.

Cristian Babin


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.