Drept penal şi contravenţional

Organizarea și tactica livrării controlate la cercetarea unor categorii de infracțiuni
15.03.2022 | Dumitru Roman

Dr. Dumitru Roman

 1. Generalități privind livrarea controlată

Livrarea controlată reprezintă circulaţia sub supraveghere a obiectelor, a mărfurilor ori a altor valori (inclusiv substanţe, mijloace de plată sau alte instrumente financiare) care provin din săvârşirea unei infracţiuni sau care sunt destinate comiterii unei infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara frontierelor ei, având drept scop investigarea unei infracţiuni sau identificarea persoanelor implicate în săvârşirea acesteia, dacă exista o bănuială rezonabilă cu privire la caracterul ilicit al deţinerii sau obţinerii acestora. Livrarea controlată poate fi dispusă numai dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în trafic de fiinţe umane, în transport ilegal de droguri, de arme, de obiecte sustrase, de materiale explozive, nucleare, de alte materiale radioactive, de sume de bani şi de alte obiecte rezultă din activităţi ilicite sau dacă obiectele menţionate sunt utilizate în scopul comiterii de infracţiuni, art.1382 alin. (1) și (2) C.proc.pen.

Una dintre tehnicile speciale de investigare, care a stimulat cooperarea internațională a poliției și autorităților judiciare în lupta contra traficului internațional de droguri este reprezentată de livrarea supravegheată. Livrările supravegheate sunt, în general, definite ca tehnici prin care transporturile ilegale sau suspecte sunt permise să intre, să se miște și să iasă de pe teritoriul unuia sau a mai multor state, autoritățile competente având cunoștință de acestea și supraveghindu-le, în vederea investigării unei infracțiuni și a identificării persoanelor implicate în săvârșirea acesteia. Metoda livrării supravegheate a fost identificată drept un instrument investigativ prin care un transport ilegal de droguri este permis să tranziteze teritoriul unuia sau mai multor state sub supravegherea autorităților competente pentru a identifica toate componentele organizațiilor infracționale de trafic de droguri care există în statele de origine, tranzit sau destinație a drogurilor. [1, p.27-28]

Deși în practică se aplică, de regulă, în cazul infracțiunilor de contrabandă și/sau trafic de droguri, arme etc, livrarea controlată, ca operațiune tactică, poate fi organizată și la cercetarea celor mai diverse infracțiuni, de exemplu pentru documentarea faptelor prevăzute de art.247 „Constrângerea de a încheia o tranzacţie sau de a refuza încheierea ei” și art.325 „Coruperea activă”  din Codul Penal al Republicii Moldova (…la 20 iunie 2014, a avut loc o transmitere controlată, efectuată cu autorizarea procurorului, de CD-uri și extrase printate pe foi A-4 ce ar fi conținut date cu caracter personal din bazele de date ale poliției, privind persoane notorii din sfera culturii și artei din Moldova.).[2] Totodată se atestă o creștere considerabilă a cazurilor de organizare a livrărilor controlate. Astfel, în Republica Moldova, procuratura a raportat realizarea în 2017 a  numai 2 operațiuni speciale; în 2018 – 21[3, p.106]; în 2019 – 46, iar în 2020 – a 40 de livrări controlate. [4, p. 77]

 1. Sarcini operative soluționate

Operațiunea tactică livrarea controlată (supravegeată) este  apreciată de ofițerii de investigații antidrog prin faptul că ,, … permite să observăm sub acoperire transportul sau fabricarea de droguri, poate lăsa falsa impresie printre membrii grupului de crimă organizată și ne permite să identificăm persoanele implicate, modul de operare, vehiculele utilizate, oferindu-ne posibilitatea de a colecta date privind alte infracțiuni comise”.[1, p. 29] De regulă, traficul de droguri, arme etc, se comit de grupuri criminale organizate și, respectiv destructurarea unei formațiuni criminale, se poate realiza în urma livrării controlate.

În literatura de specialitate rusă se indică ,, Prin intermediul livrării controlate pot fi soluționate sarcini care sunt dificil sau imposibil de realizat în urma altor măsuri operative de investigații și anume: 1) relevarea și demascarea beneficiarilor sau organizatorilor traficului de droguri; 2) depistarea surselor de procurare și a locurilor de producere ilegală a drogurilor; 3) lichidarea rutelor traficului de droguri; 4) relevarea persoanelor corupte din organele de drept, care facilitează traficului de droguri; 5) documentarea activității infracționale  a tuturor participanților unei formațiuni criminale.”[5] În surse mai noi se menționează ,,Sarcinile de bază, realizate de subdiviziunile operative din organele afacerilor interne, în cazul livrării controlate sunt: 1) relevarea legăturilor criminale internaționale sau regionale; 2) stabilirea rutelor de transportare, a locurilor de desfacere și a punctelor finale de depozitare; 3) reținerea infractorilor în flagrant; 4) asigurarea probatoriului (declarațiile martorilor, corpuri delicte, procese verbale); 5) ridicarea armelor, munițiilor, drogurilor etc din circuitul ilegal.”[6]

 1. Clasificarea livrărilor controlate

În scopul cercetării traficului de droguri doctrina europeană menționează următoarele tipuri de livrări controlate:

a) cu agenți sub acoperire;
b) cu control fizic și fără control fizic (uneori denumit livrare monitorizată);
c) cu informatori;
d) prin înlocuirea drogurilor.[1, p. 29]

În funcție de modalitatea de transportare a obiectului controlat sunt livrări realizate: 1) prin supravegherea obiectelor în transportul feroviar, automobilistic, avia, inclusiv cele transportate in locuri tăinuite; 2) prin supravegherea trimiterilor poștale ( scrisori, banderole, colete, inclusiv la destinatar interpus), precum și a  bagajului, altor obiecte transportate de curier sau celor mascate ca livrare de mărfuri și obiecte. În funcție de tactica aplicată față de obiectul controlat sunt operațiuni: 1) obișnuite, unde obiectele depistate (arme, muniții, droguri etc) nu sunt ridicate, decât la sfârșitul operațiunii;

2) ,,curate” ( în scopul reducerii riscului pierderii obiectului controlat sau din considerente de securitate, la etapa inițială a operațiunii are loc substituirea parțială sau totală a obiectelor sau substanțelor).[7]  Din punctul de vedere tactic, metoda substituirii obiectului controlat acordă mai multe posibilități de manevrare în procesul de supraveghere a obiectului, ce micșorează riscul unor suspiciuni, atât din partea curierilor precum și din partea organizatorilor care pot efectua măsuri de contrasupraveghere.[8]

După alte criterii, livrările controlate se clasifică în: 1) externe, desfășurate pe teritoriul mai multor state, în conformitate cu tratatele sau acordurile internaționale; 2) interne, realizată pe teritoriul  numai unui stat; 3) de tranzit, realizată la solicitarea unui stat străin, traversând frontiera de stat a mai multor țări.[7] În funcție de gradul de pregătire, livrările controlate pot fi: 1) planificate, când despre obiectul controlat se cunoaște din timp, în baza unor informații operative ( de exemplu, În cursul a trei ani, ofițerii de investigații ai IGPF și procurorii PCCOCS au documentat o grupare criminală, fiind identificate două rute de transportare a drogurilor. În luna februarie 2018, grupul infracțional a pregătit o cantitate de heroină, care a fost transportată din or. Istanbul, Turcia, în Republica Moldova, cu un camion ce avea ca încărcătură – roșii. Traseul urmat de acesta a fost Bulgaria – România – Republica Moldova, fiind înregistrat la intrarea în țară prin punctul de trecere Leușeni-Albița. De menționat că livrarea controlată a drogurilor din Turcia s-a realizat în conlucrare cu autoritățile bulgare și române, pe tot pacursul drumului camionul fiind supravegheat non-stop);[9] spontane, când în urma unui control vamal de rutină  a curierului sau cărăușului sunt depistate obiecte interzise și se acceptă colaborarea confidențială cu organele operative.

 1. Etapele și condițiile operațiunii speciale – livrarea controlată

Livrarea controlată include următorele etape:

– Informativă sau cognitivă, care presupune studierea situației operative, identificarea problemelor, resurselor și perspectivelor de soluționare;
– Deliberativă, în care se formează intenția, scopul operațiunii privind realizarea unui control operativ asupra transportării unor mărfuri, obiecte sau substanțe, ori concretizarea mai multor obiective;
– Organizațională, care include pregătirea și confirmarea intenției operativ-tactice, elaborarea și descrierea măsurilor, mijloacelor și a modalităților de realizare a scopului propus, determinarea executorilor diferitor măsuri, elaborarea planului și aprecierea ipotetică a unor consecințe negative etc;
– Aplicativă, ce presupune realizarea practică a unor măsuri sau combinații operative;
– Rezultativă, la care sunt făcute totalurile operațiunii, analizate, apreciate și valorificate rezultatele obținute.[10]

Pentru realizarea livrării controlate sunt necesare o serie de condiții cumulative, respectarea cărora asigură eficacitatea acestei metode și anume: 1) lipsa unor impedimente de ordin legislativ și organizațional din partea organelor de drept a statelor străine, pe teritoriul cărora se va supraveghea transportarea obiectului controlat; 2) faptul depistării de către organele de drept a drogurilor, armelor etc, nu este cunoscut infractorilor și nu este divulgat; 3) există probabilitate sporită de a stabili organizatorii, distribuitorii, cumpărătorii, etc a traficului de obiecte ilegale, fapt ce justifică desfășurarea acestei operațiuni; 4) există capacitate de supraveghere non -stop pe tot parcursul transportării, precum și a unei posibilități garantate de ridicare a obiectului controlat în orice punct al itinerarului; 5) existența timpului necesar de coordonare a planului de acțiuni între diferite subdiviziuni și organe, inclusiv cu autoritățile statelor străine; 6) folosirea mijloacelor de comunicare ce asigură o coordonare eficientă între toți subiecții implicați în realizarea operațiunii. [8]

Organizatorii livrării controlate trebuie să cunoască că infractorii pot, în orice moment, din anumite motive, să modifice ruta transportării sau să tăinuiască obiectul controlat, fie să depisteze  sau  să bănuiască faptul urmăririi. În acest  caz se dispune încetarea livrării controlate, reținerea persoanelor și ridicarea obiectelor. De exemplu  în cazul capturii record de heroină depistată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la 19 iunie 2021 ce urma ruta Iran – Rusia – Ucraina – R.Moldova – UE, infractorii au schimbat itinerarul, pornind cu marfa spre regiunea transnistreană. S-a dispus descinderi în anumite locuri, au fost reținute 5 persoane și ridicată mai mult de 200 kg de heroină. [11]

Organizațional, în cazul cercetării infracțiunilor de contrabandă și trafic de droguri, de regulă, livrarea controlată constă din următoarele etape: 1) relevarea sau depistarea faptului de trecere ilegală a drogurilor în urma unor măsuri operative de investigație; 2) documentarea faptului de transportare ilegală a drogurilor printr-o serie de  măsuri speciale și acțiuni de urmărire penală, privind locul infracțiunii, activitatea  infracțională a organizatorilor și altor participanți, întocmirea actelor  de importanță procesuală și criminalistică; 3) realizarea măsurilor de supraveghere secretă a transportării în continuare a obiectelor, conform traseului stabilit de infractori; 4) capturarea persoanelor care au primit obiectele controlate, precum și demascarea altor persoane implicate în comiterea infracțiunilor.[8]

 1. Aspecte organizaționale și tactice ale livrării controlate

În funcție de circumstanțele și particularitățile cazului, situația operativă, faptul cooperării unor persoane sau infiltrării investigatorului sub acoperire în mediul criminal, precum și de alți factori sunt  realizate anumite activități, măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală într-o ordine tactică, fiind prevăzute acțiuni alternative pentru situații excepționale. [12, p.24]

Aranjamentele practice principale pentru efectuarea livrărilor supravegheate sunt cele monitorizate prin cooperarea suspectului, fără cooperarea suspectului, importul/exportul supravegheat cu susținerea ofițerilor sub acoperire și cele supravegheate ale coletelor poștale.[1, p.149] În toate cazurile, livrarea controlată constituie o măsură operativă complicată atât tactic, cât și organizațional, iar realizarea acestei operațiuni necesită elaborarea unui plan complex de acțiuni și colaborare coordonată între diferite organe și subdiviziuni.[5]

5.1 Livrări controlate cu cooperarea unui suspect sau a altei persoane

Livrările supravegheate, efectuate cu cooperarea unui suspect (cărăuș, curier de droguri) sunt cele după depistarea de către vamă, poliție sau poliția de frontieră a unui transport ilegal de droguri ascuns în mijlocul de transport sau în cazul drogurilor ascunse pe corp de către suspect. La nivel internațional, scenariile posibile care angajează livrări supravegheate prin cooperarea cărăușului sunt cele în care drogurile sunt descoperite în bagajele verificate, atunci când substanțele sunt traficate pe cale aeriană. Cele mai bune oportunități sunt cele în care verificarea este efectuată atunci când sunt manipulate bagajele verificate în aeroportul de tranzit (pentru zboruri cu escală). Ca regulă generală, drogurile sunt descoperite pe baza analizei riscurilor sau prin utilizarea câinilor dresați să depisteze droguri. Cooperarea cărăușului este esențială pentru un final pozitiv al livrării supravegheate în astfel de cazuri. Acesta trebuie instruit de către personalul agențiilor de aplicare a legii în vederea respectării a oricărei dintre înțelegerile anterioare cu organizatorul sau destinatarul transportului (opriri programate, apeluri telefonice de confirmare cu traficanții etc.).  Este preferabil ca decizia privind inițierea livrării supravegheate pe baza cooperării suspectului (cărăușului) să fie luată de către organele de drept în statul în care se efectuează investigația.[1, p.150-151]

În unele cazuri persoana, care cooperează, nu este suspectul, dar o altă persoană (șoferul mijlocului de transport), care a fost implicată în traficul de droguri, arme, etc, necunoscând acest fapt, dar după depistarea obiectelor interzise participă confidențial la livrarea controlată. În asemenea cazuri se recomandă cooperantului să urmeze instrucțiunile ofițerului de investigații speciale și să nu comunice nimănui despre acest fapt. Astfel, în dosarul nr. 1ra-712/2020 drogurile sub formă de „hașiș” și pastile „subutex” au fost camuflate ,,sub forma coletului alimentar, căruia i-a fost atribuit nr. 47, ascunse în ambalajul produselor alimentare și, prin intermediul transportului de pasageri și colete cu autocarul de model „Setra”,  au fost expediate din Republica Franceză în Republica Moldova, pe numele unei persoane, fiind introduse astfel ilegal prin PVFI „Leușeni” în Republica Moldova. În continuare, la data de 08.05.2018, în jurul orelor 02:30, la ieșirea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, Leușeni, a fost stopat autocarul cu ruta Franța-Moldova, unde în cadrul efectuării percheziției mijlocului de transport și a coletelor transportate, în secțiunea a treia a bagajului, partea stângă a autocarului, a fost depistată o geantă-colet, cu numărul 47, în care, în rezultatul percheziției interiorului genții, au fost depistate și ridicate, un portmoneu de culoare cafenie în care se aflau două pachețele din polietilenă, tip ziplock, cu masă vegetală vâscoasă, de culoare verde, cu miros specific, asemănător drogului „hașiș”, din interiorul unei cutii de culoare neagră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, s-au depistat 6 (șase) blistere cu câte 7 (șapte) pastile fiecare, cu inscripția „subutex” și din interiorul unei cutii de culoare albastră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, sau depistat 4 (patru) blistere cu câte 7 (șapte pastile fiecare, cu inscripția „subutex”, droguri care au fost ridicate și substituite în cadrul efectuării măsurii speciale de investigație – livrarea controlată… ” [13] În acest caz a fost folosit și un investigator sub acoperire (procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigaţie – investigaţia sub acoperire, din 20 iunie 2018 (f.d. 33, vol. I)) [13]

5.2  Livrări monitorizate prin supraveghere fizică și tehnică

În aceste cazuri (tehnica de tip „cold convoys”), persoana care se face vinovată de transportul drogurilor nu are cunoștință de drogurile descoperite și de autoritățile care permit pachetului să călătorească pentru a identifica membrii rețelei de trafic de droguri. Livrările supravegheate sunt efectuate acolo unde autoritățile au descoperit droguri ascunse în transporturile de tip cargo, containere etc. Ca o regulă generală, în aceste cazuri, organele de drept sunt notificate din oficiu sau de către serviciile poștale, de transport sau curierat sau prin informațiile primite de la sursele de informații/colaboratori sau prin informațiile care se află din cercetarea altor cazuri sau prin denunțare. Odată ce procurorul și personalul de aplicare a legii au analizat informațiile principale legate de caz, poate fi ordonată o verificare a coletului. Dacă, ca urmare a cercetării, sunt descoperite substanțe care par să fie droguri, atunci, substanțele sunt trimise la un laborator specializat pentru a fi examinate. Ulterior confirmării faptului că substanțele sunt clasificate ca fiind droguri ilegale, de la caz la caz, operațiunile ar implica: înlocuirea drogurilor, reambalarea, plasarea de dispozitive GPS în interiorul coletului și continuarea livrării supravegheate sub acoperire pentru a identifica destinatarul. În funcție de caz, activitatea și comportamentul destinatarului pot fi monitorizate prin supraveghere fizică și tehnică.[1, p.152-154]

În practica organelor de drept din Republica Moldova asemenea cazuri sunt descoperite în urma controlului vamal. Astfel  în dosarul nr. 1ra-789/2021 ,,coletul cu 300 de pastile „Armodafmil Tablets Warklert 150”, comandat prin Internet  din India, care urma să fie recepţionat prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, a fost ridicat în prealabil de către organul vamal în cadrul controlului. Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 27.02.2018, cele 300 comprimate ambalate în 30 blistere, conţin Modafinil, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope, cantitatea totală a acesteia constituind 45,0 g. A fost organizată livrarea controlată, și respectiv, destinatarul a fost invitat la Poştă, sectorul 2000, pentru a ridica pachetul, fiind înştiinţat printr-un aviz poştal.. ” [14]

5.3 Aspecte procesuale și tactice privind ridicarea și substituirea obiectului controlat

Atât legea procesuală penală (art. 1382 C.proc.pen.), precum și Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de ivestigații, nu reglementează  expres posibilitatea substituirii totale sau parțiale a obiectului controlat. Acesta este un procedeu tactic aplicat în practică, după caz, la realizarea livrării controlate. Dar substituirea trebuie indicată în ordonanța de dispunere a acestei măsuri precum sau/și în procesul- verbal  după realizarea operațiunii.

Pentru a garanta autencitatea drogurilor, armelor, substanțelor interzise etc, ce sunt substituite și valorificarea lor în calitate de  corpuri delicte se impune respectarea cerințelor art.158 alin. (3) C.proc.pen. Obiectele substituite trebuie ridicate prin  unul din următoarele procedee probatorii: cercetare la faţa locului, percheziţie, ridicare de obiecte, precum şi prezentate de către participanţii la proces, cu ascultarea prealabilă a acestora. În condiții de confidențialitate, iar uneori de imposibilitate de a efectua o ridicare procesuală, se poate recurge la ridicarea secretă, care presupune următoarele măsuri speciale și acțiuni de urmărire penală: 1) investigația sub acoperire; 2) colectarea mostrelor pentru cercetare comparată; 3) ridicarea mostrelor de la investigatorul sub acoperire. În cazul ridicării secrete se admite numai substituirea parțială a obiectelor cu realizarea obligatorie a expertizei sau constatării tehnico-șltiințifică, privind identitatea mostrelor cu obiectul controlat. În acest caz, obiectul ridicat în secret (mostra colectată) poate fi maximal de mare, comparativ cu obiectul lăsat pentru supraveghere. Drept exemplu, în acest sens, poate fi practica de combatere  a traficului de droguri  din Marea Britanie care, de regulă, presupune ridicarea maximală a substanțelor narcotice, iar în calitate de obiect controlat este lăsată o cantitate mică, necesară și suficientă pentru începerea urmăririi penale și efectuarea expertizei. [15]

Doctrina europeană recomandă ,, înlocuirea drogurilor să se facă de către personalul de aplicare a legii din primul stat care a descoperit drogurile. Drogurile vor fi înlocuite de către personal calificat prin dezasamblarea pachetelor, înlocuirea substanțelor (drogurile pot fi substituite cu cafea, sare, zahăr, făină sau oricare altă substanță) și reambalarea pachetelor. Înlocuirea se va face în locații de maximă securitate (înlocuirea drogurilor poate fi realizată în siguranță la sediul agenției de aplicare a legii) astfel încât membrii grupurilor de trafic de droguri să nu aibă cunoștință de faptul că drogurile sunt înlocuite.[1,p.155] Armele, munițiile și alte obiecte pot fi înlocuite cu mulaje. În practica organelor de drept din Republica Moldova se constată că are loc substituirea totală, unde într-un caz, din lipsă de timp, drogurile au fost înlocuite cu ,, cu o filă format A4, cu inscripția „livrare controlată” și transmise în continuare pentru preluare destinatarului.. ” [13 ], iar în alt caz drogurile au fost înlocuite cu ,, 3 blistere ce conţin câte 10 comprimate fiecare, în total 30 comprimate de Citramon P de culoare cafenie din carton mulaj de substanţe psihotrope, ambalate în cutie din carton, pe care este indicat numărul coletului poştal şi destinatarul.. ” [14 ]

 1. Aplicarea altor măsuri speciale de investigații și documentarea unor fapte sau circumstanțe în legătură cu operațiunea – livrarea controlată

Pe lângă măsura specială de bază (livrarea controlată) se recomandă de efectuat un complex de măsuri operative de investigații pentru obținerea informației suplimentare referitor la transportarea unor obiecte controlate (destinația, forma și categoria de ambalare, identificarea organizatorilor, curierilor, cărușilor, șoferilor, complicilor, inclusiv a persoanelor interpuse etc.). [12, p.21] Deși livrările controlate (prin varietatea lor) ,,sunt metode investigative diferite, complexitatea acestora implică utilizarea simultană a altor tehnici, cum ar fi: sursele umane de informații (informatori, colaboratorii), supravegherea fizică, supravegherea tehnică (interceptarea comunicarilor și localizarea GPS), interceptarea email-urilor, ofițeri sub acoperire. ” [1, p.167]

Așadar distingem următorele grupuri de măsuri speciale, realizate în legătură cu operaținea specială analizată: a) măsuri la etapa de inițiere pentru relevarea faptului traficului de obiecte ilegale și de verificare a informațiilor primare de interes operativ; b) măsuri pentru pregătirea operațiunii; c) măsuri desfășurate simultan în contextul livrării controlate; d) măsuri în scopul reținerii destinatarului obiectului controlat; e) măsuri la etapa terminării operațiunii privind stabilirea tuturor complicilor și a legăturilor cu organizatorii traficului de obiecte ilicite.

În practică, unele măsuri speciale de investigații, de exemplu urmărirea vizuală se realizează atât la faza inițială ( În 2013, după un filaj de câteva luni, ofițerii direcțiilor Investigații Speciale, Inspecție Personal, Urmărire Penală din cadrul Departamentului  Poliției de Frontieră, în comun cu Procuratura Generală, au documentat activitatea unui grup criminal specializat în contrabandă cu substanțe narcotice din Grecia în R.Moldova), [16] cât și la etapa de supraveghere a obiectului controlat.

Cu titlu de recomandare pot fi desfășurate următoarele măsuri speciale de investigații:

– cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat – pentru documentarea acțiunilor ce au loc în încăperile sau mijloacele de transport unde sunt depozitate/transportate obiectele ilegale;
– interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi imaginilor, monitorizarea conexiunilor comunicarilor telegrafice şi electronice – pentru documentarea relațiilor dintre participanți la diferite faze ale infracțiunii;
– monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară – pentru documentarea faptului procurării obiectelor ilegale sau a altor acțiuni ilicite;
– reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale – pentru depistarea obiectelor interzise;
– documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistem de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice – pentru realizarea supravegherii obiectului controlat;
– colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice – pentru stabilirea legăturilor dintre participanții la infracțiune, precum și pentru localizarea lor la diferite etape ale operațiunii;
– supravegherea transfrontalieră – în cazul când obiectul controlat traversează frontiera de stat, fie ofițerii de investigații speciale din Republica Moldova continuă supravegherea fizică a obiectului controlat pe teritoriul unui stat străin.

 1. Împotrivirea în contextul livrării controlate

Datorită faptului că majoritatea infracțiunilor menționate supra sunt săvârșite de grupuri organizate, coordonatorul sau conducătorul operațiunii speciale trebuie să preîntâmpine și să elimine diferite forme de împotrivire din partea infractorilor, folosind anumite tactici. Pentru eliminarea împotrivirilor prin intermediul combinațiilor operative se recomandă planificarea acestora din timp ca versiuni alternative sau excepționale. Împotrivirea în contextul livrărilor controlate se poate manifesta prin următoarele: a) însoțirea obiectului ilegal pe tot traseul sau pe anumite porțiuni; b) contrasupravegherea; c) folosirea diferitor forme cifrate de comunicare între curier/cărăuș cu organizatorii, în special despre un eventual eșec, supraveghere etc; d) existența complicilor din rândul angajaților organelor de drept.

*Acest material a fost publicat în: Актуальные научные исследования в современном мире, выпуск 2(82) Часть 2 Февраль 2022 г./pag.16-25.


Referințe:

 1. Martin I. M. L., Ștefan C.- E. Livrările supravegheate transnaționale în conextul investigării traficului de droguri: Manual JUST/2013/ISEC/DRUGS/ AG/6412 “ Întărirea cooperării Autorităților de Aplicare a Legii din Uniunea Europeană în domeniul livrărilor supravegheate de droguri”. Diponibil: https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/manual_ro_ump_ce_13.pdf
 2. De ce a fost reținut un jurnalist la Chișinău? Disponibil:https://www.zdg.md/editia-print/stiri-vechi/de-ce-a-fost-retinut-un-jurnalist-la-chisinau/
 3. Raport privind activitatea Procuraturii pentru anul 2018, Chișinău 2019. Disponibil:http://www.procuratura.md/file/2019-03-05_Raportul%20Public%20activitatea%20Procuraturii%20Generale%20anul%202018.pdf
 4. Raport privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020, Chișinău 2021. Disponibil:http://procuratura.md/file/Raport%20de%20activitate%20a%20Procuraturii%20Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf
 5. Уварова И.А. Тактические особенности проведения контролируемой поставки при расследовании наркопреступлений. În: Законность и правопорядок в современном обществе, 2010. Disponibil:https://cyberleninka.ru/article/n/takticheskie-osobennosti-provedeniya-kontroliruemoy-postavki-pri-rassledovanii-narkoprestupleniy
 6. Кувалдин В.П., Ольцонов Э.В. Контролируемая поставка оружия и боеприпасов: роль и место оперативных подразделений пограничных органов. În: Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2015 BAK. Disponibil:https://cyberleninka.ru/article/n/kontroliruemaya-postavka-oruzhiya-i-boepripasov-rol-i-mesto-operativnyh-podrazdeleniy-pogranichnyh-organov
 7. Бородко Н. П., Чепик А. А., Контролируемая поставка в деятельности таможенных органов. Disponibil: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/17700/1/borodko_chepik_BMW_2008.pdf
 8. Горяйнов К. К., Овчинский В. С., Синилов Г. К. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник, 2006. Disponibil: https://laws.studio/rozyisknaya-deyatelnost-operativno/osobennosti-organizatsii-kontroliruemoy-60249.html
 9. 84 kg de heroină, ridicate în urma unor acțiuni în forță ale IGPF și PCCOCS. Disponibil: https://www.border.gov.md/index.php/ro/84-kg-de-heroina-ridicate-in-urma-unor-actiuni-in-forta-ale-igpf-si-pccocs
 10. Основа слiдчоi дiяльностi (Шпаргалки) / Подготовка и проведение контролируемой поставки, как формы контроля за совершением преступления.Disponibil:http://studies.in.ua/osnova_slidchoi_dijalnosti/3588-podgotovka-i-provedenie-kontroliruemoy-postavki-kak-formy-kontrolya-za-soversheniem-prestupleniya.html
 11. Filmul unei capturi record de heroină în R.Moldova: ascunse în cărămizi, drogurile au pornit din Iran și urmau să ajungă în UE. Disponibil: https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/filmul-unei-capturi-record-de-heroina-in-r-moldova-ascunse-in-caramizi-drogurile-au-pornit-din-iran-si-urmau-sa-ajunga-in-ue/
 12. Шевчук В.М. Формирование и использование тактической операции контролируемая поставка при расследовании контрабанды наркотиков. În: Митна справа №4’2003. Disponibil:http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/17651/1/Shevchuk_14-26.pdf
 13. Dosarul nr. 1ra-712/2020, Decizia Curții Supreme de Justiție din 19 februarie 2020. Disponibil:http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=15392
 14. Dosarul nr. 1ra-789/2021, Decizia Curții Supreme de Justiție din 09 iunie 2021. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=18796
 15. Артюшенко А.Б. Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков. În: Общество и право 2010. Disponibil:https://cyberleninka.ru/article/n/kontroliruemaya-postavka-v-sisteme-mer-borby-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov
 1. Rețea de trafic de droguri din Grecia către Republica Moldova, destructurată de polițiștii de frontieră. Disponibil:https://www.border.gov.md/index.php/ro/retea-de-trafic-de-droguri-din-grecia-catre-republica-moldova-destructurata-de-politistii-de-frontiera

Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.