Procedură civilă
 

CSJ. Considerații asupra instituției strămutării în materia acţiunilor în contencios administrativ
11.04.2022 | Alina Gaja

Alina Gaja

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, examinând o cerere de strămutare la o altă instanţa egală în grad, invocându-se drept temei existența unei bănuieli că nepărtinirea judecătorilor ar putea fi știrbită de circumstanțele cauzei sau de calitatea participanților la proces, a statuat că art. 198 Cod administrativ enumeră exhaustiv la alin. (3) temeiurile strămutării unei cauze în contencios administrativ de la o instanţă la alta.

Conform acestei norme, instanța ierarhic superioară decide, printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs, strămutarea acțiunii în contencios administrativ la o altă instanță de judecată dacă instanța competentă nu poate adopta o hotărâre: a) când, din motivul recuzării sau abținerii unui sau mai multor judecători ori din alte motive întemeiate, substituirea judecătorilor devine imposibilă; b) când, din cauza unorcircumstanțe excepționale, nu poate funcționa o perioadă îndelungată.

Din conținutul art. 198 alin. (3) Cod administrativ rezultă că în materia acţiunilor în contencios administrativ, spre deosebire de materia acţiunilor civile, legiuitorul nu a prevăzut dreptul instanţei ierarhic superioare de a strămuta o cauză aflată în procedura instanţei ierarhic inferioare din motiv că ar exista bănuieli că nepărtinirea judecătorilor ar putea fi ştirbită de circumstanţele cauzei sau de calitatea participanţilor la proces.

În acest context, completul specializat consideră că argumentele invocate în cererea cu privire la strămutarea cauzei la o altă instanţă de acelaşi grad în temeiul prevederilor art. 43 alin. (2) lit. f) CPC nu pot fi reținute, or, la 1 aprilie 2019, a intrat în vigoare Codul administrativ, aprobat prin Legea nr. 116 din data de 19 iulie 2018, și începând cu această dată se aplică imediat noile reglementăriprocedurale.

Mai mult, legiuitorul, la art. 198 alin. (3) Cod administrativ, a prevăzut exhaustiv circumstanțele care pot servi drept temei pentru strămutarea cauzei la o altă instanță egală în grad, iar printre acestea nu se regăsește şi cel care ar încadra argumentele invocate în cererea cu privire la strămutarea cauzei de contencios administrativ la o altă instanță de același grad.

De altfel, completul specializat reține că, în vederea asigurării dreptului participanților la proces la o instanţă de judecată imparțială în materia acțiunilor în contencios administrativ, garantat de art. 6 §1 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale, legiuitorul a prevăzut la art. 202 Cod administrativ dreptul participanților la proces de a înainta cerere de recuzare în baza temeiurilor prevăzute la art. 49 şi 50 din același cod. Astfel, numai în situația când din motivul recuzării mai multor judecători ai Curţii de Apel Chişinău, substituirea cărora ar deveni imposibilă, instanţa ierarhic superioară ar avea dreptul să strămute prezenta cauză la o altă instanţă egală în grad, situație ce în prezent nu se atestă.

:: Încheierea Curții Supreme de Justiție nr. 2ac-45/22 din 6 aprilie 2022

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.