Procedură civilă
 

CSJ. Schimbarea sălii de judecată fără informarea participanților la proces echivalează cu necitarea acestora
18.04.2022 | Alina Gaja

Alina Gaja

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, examinând o cerere de recurs, a reținut că, potrivit citației expediate părților, Curtea de Apel Chișinău a comunicat despre fixarea ședinței de examinare a cererii de apel împotriva hotărârii instanței de fond, pentru data de 27 octombrie 2021, ora 10:00, sala nr. 7.

Conform procesului-verbal al ședinței de judecată din 27 octombrie 2021, instanța de apel a considerat că procedura citării a fost legal executată și a purces la examinarea cauzei.

Astfel, apelul declarat a fost examinat în sala de ședințe nr. 8 a Curții de Apel Chișinău, în lipsa părților.

În conexiunea circumstanțelor stabilite, pornind de la argumentele recursului, Colegiul a constatat că la examinarea apelului declarat, instanța de apel nu a respectat dispozițiile art. 102-105 din Codul de procedură civilă, or, este cert că intimatei nu i-a fost comunicat locul desfășurării ședinței de judecată, deoarece, deși conform Citației expediate părților, ședința a fost fixată pentru examinare în sala de ședințe nr. 7, ora. 10:00, în final aceasta a avut loc în sala de ședințe nr.8, ora 10:26, în lipsa reprezentanților apelantului și a intimatului.

Față de aceste considerente, Colegiul precizează că lipsa la materialele dosarului a probelor ce ar confirma faptul că reprezentantul intimatului cunoștea cu certitudine despre locul examinării cauzei, echivalează cu necitarea acestuia pentru ședința fixată pentru data de 27 octombrie 2021.

Astfel, prin examinarea apelului în lipsa reprezentantului intimatului, care nu a fost citat în modul prevăzut de lege, instanța de apel nu a asigurat disponibilitatea în drepturi a participanților la proces, ce constă în posibilitatea acestora de a dispune liber de dreptul subiectiv material sau deinteresul legitim supus judecății, precum şi de drepturile procedurale, de a alege modalitatea şi mijloacele procedurale de apărare, astfel fiind admisă încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

:: Decizia CSJ nr. nr. 2rac-29/22 din 6 aprilie 2022

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.