Procedură civilă
 

CSJ. Instituția refuzului de a primi cererea de chemare în judecată nu este aplicabilă în cauzele privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine
06.05.2022 | Cristian Babin

Cristian Babin

Cristian Babin

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a reținut că împuternicirile instanței de judecată și procedura de examinare a cererii privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine, sunt reglementate strict de prevederile art. 475-476 din Capitolul XLII – recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine și hotărârilor arbitrale străine din Codul de procedură civilă, cât și de prevederile art. 38-39 din Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional nr. 24 din 22 februarie 2008.

Altfel spus, existența temeiurilor de refuz a recunoașterii și executării hotărârii arbitrale străine sunt stabilite expres la art. 476 din Codul de procedură civilă și art. 39 din Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional nr. 24 din 22 februarie 2008.

În consecință, instanța de recurs învederează că instituția refuzului de a primi cererea de chemare în judecată reglementată de art. 169 nu este aplicabilă în cauza deferită judecății, deoarece cererile cu privire la recunoașterea și încuviințarea executării silite a hotărârii arbitrale străine nu reprezintă în sine un litigiu așa cum prevede art. 166 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

De altfel, prin prisma art. 169 din Codul de procedură civilă, legiuitorul a reglementat împuternicirea instanței de judecată de a refuza doar în primirea cererii de chemare în judecată, nu și a cererii de recunoaștere și încuviințare a executării silite a hotărârii arbitrale străine.

Deci, norma în cauză nu poate fi interpretată în sensul verificării exigențelor legii în sensul acceptării spre examinare a cererii de recunoaștere și încuviințare a executării silite a hotărârii arbitrale străine conform procedurii stabilite în cazul cererilor de chemare în judecată.

În concluzie, Colegiul constată că, instanţa de apel a făcut o aplicare eronată a dispoziţiilor art. 169 alin. (1) lit. a) şi e) din Codul de procedură civilă.

Respectiv, prin aplicarea prevederilor art. 467-476 din Codul de procedură civilă la examinarea cererii instanţa de apel urma să verifice existenţa temeiurilor de recunoaștere sau lipsa temeiurilor de refuz a recunoașterii şi executării hotărârii arbitrale străine şi nicidecum să refuze în primire cererea prin prisma art. 169 alin. (1) lit. a) şi e) din Codul de procedură civilă.

:: Decizia CSJ nr. 2r-73/22 din 4 mai 2022

Av. stagiar Cristian Babin


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.