Flux noutăţi

ODIMM urmează a fi reorganizată
11.05.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), conform unui comunicat plasat de „Monitorul Fiscal FISC.MD” , ar putea fi reorganizată în Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), ce va avea ca domenii de competență susținerea dezvoltării antreprenoriatului, asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi și emiterea garanțiilor financiare și de stat.
Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ce va avea ca misiune acordarea suportului Ministerului Economiei, structurilor organizaționale din sfera de competență a acestuia și altor autorități, implementarea politicilor statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului. Documentul se consideră ca fiind pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.

Conform statutului ODA, organele de conducere ale acesteia vor fi directorul și Consiliul – organ colegial, care are rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional și este responsabil de activitatea per ansamblu și de soliditatea financiară a ODA. Consiliul, constituit din 5 membri, va fi desemnat de fondator pentru o perioadă de 4 ani, fiind format din doi reprezentanți ai Ministerului Economiei și câte unul al Ministerului Finanțelor, Cancelariei de stat și societății civile din domeniile de competență ale ODA.

Totodată, ODA va dispune și de un Comitet de finanțare și risc – organ consultativ subordonat Consiliului, care va examina limitele pentru garanții financiare acordate expuse pe tip de debitori și creditori, pe activități/ramuri economice etc., va monitoriza și evalua progresul în implementarea programelor de stat și proiectelor de asistență, va analiza obiectivele strategice de dezvoltare ce țin de administrarea mijloacelor financiare alocate pentru implementarea programelor de stat, emiterea de garanții de stat, conformitate și administrare a riscurilor, precum și situațiile financiare, bugetul anual de venituri și cheltuieli, rapoartele anuale/finale privind progresul în implementarea programelor de stat etc.

Conform notei informativeconcentrarea misiunii de implementare a politicii statului pentru creșterea și dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul ODA este relevantă și argumentată prin asigurarea unei gestionări unificate, consolidate și eficiente a instrumentelor de suport pentru întreprinderi, inclusiv a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și partenerii de dezvoltare.

Reamintim, ODIMM a fost instituită prin  Hotărârea Guvernului nr.538/2007 și gestionează până la momentul de față o serie de proiecte și programe destinate antreprenorilor, printre care: PARE 1+1; Femei în Afaceri, Start pentru tineri, Digitaliarea IMM –urilor, inclusiv emite garanții de stat în numele și pe contul statului, Programul de stat „Prima Casă”  etc.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.