Flux noutăţi

Legea cu privire la învățământul dual: garanțiile părților contractante
24.05.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Cheltuielile unității suportate pentru organizarea și realizarea învățământului dual sunt pasibile de compensare din bugetul de stat, în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare, în conformitate cu actele normative ce urmează a fi elaborate de Guvern, prevede Legea nr. 110 din 21 aprilie 2022 cu privire la învățământul dual, ce reglementează condițiile și caracteristicile desfășurării acestui tip de învățământ care a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 mai curent.
Amintim că învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional-tehnic, ce implică instruirea teoretică realizată la instituția de învățământ profesional-tehnic și instruirea practică, ce are loc la unitatea economică. În același timp, prin derogare, instruirea teoretică va fi permisă și la unitate, în cazul în care acordul de cooperare în învățământul dual prevede acest lucru.

Astfel, învățământul dual este organizat într-un cadru unitar, la inițiativa unității interesate în calitate de potențial angajator, a Camerei de Comerț și Industrie sau a instituției de învățământ profesional-tehnic. Programul de formare profesională prin învățământ dual se organizează în baza unui acord de cooperare, încheiat între instituția de învățământ și unitatea economică sau între instituția de învățământ și/ sau centrele de formare profesională și unitate, prin care se stabilesc condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților.

În același timp, va fi semnat un contract de formare profesională în învățământul dual, în formă scrisă, între unitate și elev. Prin semnarea contractului, elevul se obligă să urmeze formarea, iar unitatea – să-i asigure condițiile necesare formării profesionale, cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată, precum și plata remunerației.

Astfel, în perioada studiilor elevul beneficiază de o bursă lunară, de asigurare obligatorie de asistență medicală și asigurare socială, precum și de o remunerație, a cărei mărime se negociază de către părți și se stabilește în contractul de formare profesională în învățământul dual, dar nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Contractul se încheie pentru o perioadă determinată, de minimum un an și de maximum 3 ani, în funcție de prevederile programului de formare profesională prin învățământ dual, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Este interzisă încadrarea în programe de formare profesională-tehnică prin învățământ dual a elevilor în vârstă de până la 18 ani pentru funcțiile/lucrările cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase.

Conform legii, finanțarea învățământului dual este asigurată din bugetul de stat sau din alte surse legal constituite pentru componentele de formare profesională ce revin instituției de învățământ profesional-tehnic și din sursele unității sau din alte surse legale.

Prevederile legii cu privire la învățământul dual se vor aplica atât cetățenilor Republicii Moldova, cât și cetățenilor altor state și apatrizilor, conform Codului educației și legislației privind integrarea străinilor.

În termen de 3 luni de la punerea în aplicare a documentului, Guvernul va elabora toate actele necesare pentru implementarea legii. Potrivit prevederilor Legii nr. 100/2017, în cazul în care data intrării în vigoare nu este indicată în textul actului normativ, acesta intră în vigoare peste o lună de la data publicării în MO.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.