Procedură civilă
 

CSJ. Calitatea de pârât a Curții de Apel Chișinău – temei de strămutare a cauzei
20.06.2022 | Alina Gaja

Alina Gaja

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, examinând chestiunea cu privire la strămutarea la o altă instanță egală în grad cu Curtea de Apel Chişinău a cauzei civile înaintată împotriva Ministerului Justiției, Curții de Apel Chișinău și Judecătoriei Chișinău cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului la examinarea cauzei în termen rezonabil și repararea prejudiciului moral, a constatat necesitatea admiterii solicitării.

Astfel, reținem că prin hotărârea Judecătoriei Străşeni, sediul central, s-a admis parțial cererea de chemare în judecată și s-a constatat încălcarea dreptului reclamantei la examinarea în termen rezonabil a cauzei civile privind partajarea proprietății comune în perioada 23 iulie 2017- 31 martie 2021, s-a încasat de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Justiţiei, suma prejudiciului moral în mărime de 25 000 lei şi a cheltuielilor de judecată pentru asistență juridică în mărime de 3 000 lei. În rest cererea de chemare în judecată s-a respins ca neîntemeiată.

Hotărârea instanţei de fond a fost contestată cu apel, atât de către Ministerul Justiţiei, cât şi de către reclamantă. Curtea de Apel Chişinău prin încheierea protocolară, reținând calitatea procesuală de pârât a Curţii de Apel Chişinău, în temeiul art. 43, alin. (2), lit. f) din Codul de procedură civilă, a transmis Curţii Supreme de Justiţie cauza civilă, pentru soluţionarea chestiunii strămutării cauzei la o altă instanță egală în grad.

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a constatat că la caz, pretențiile formulate sunt îndreptate împotriva Curții de Apel Chişinău, care are calitate de pârât pe dosar, chestiune care în cazul examinării cauzei în ordine de apel ar putea trezi bănuieli de imparțialitate.

Concomitent, Colegiul a remarcat că normele procesuale civile instituie mecanisme de garantare a respectării principiului imparțialității instanţei învestite cu judecarea cauzei, iar, în speţă, strămutarea cauzei va contribui la asigurarea respectării nepărtinirii instanţei de judecată învestite cu judecarea cauzei în ordine de apel.

De altfel, prin strămutare, adică prin aplicarea acestui incident procedural, se urmărește garantarea imparțialității judecătorilor şi înlăturarea oricărei ingerințe sau influențe asupra activității de înfăptuire a justiţiei.

Din considerentele redate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a dispus strămutarea prezentei cauze la Curtea de Apel Bălţi, pentru judecare în ordine de apel.

:: Încheierea Curții Supreme de Justiție nr. 2ac-124/22 din 8 iunie 2022

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.