Dreptul afacerilor

Notificarea avocatului lui Elon Musk, Mike Ringler, cu privire la terminarea Acordului de Fuziune
10.07.2022 | JURIDICE MOLDOVA

La data de 8 iulie 2022, a fost făcută publică notificarea avocatului lui Elon Musk, Mike Ringler cu privire la terminarea Acordului de Fuziune încheiat între X Holdings I, Inc., X Holdings II, Inc. și Twitter, Inc.

X Holdings a fost înființată și este condusă de Elon Musk, pentru scopul „să achiziționeze, direct sau indirect, toate participațiile restante ale Twitter sau să fuzioneze direct sau indirect cu Twitter”, potrivit unei scrisori de angajament de finanțare transmisă de societate.

Cine este Mike Ringler?

Mike Ringler este un consilier/avocat specializat în fuziuni și achiziții recunoscut la nivel internațional, domeniul principal de activitate fiind legat de tech. Mai multe informații pot fi găsite pe pagina sa pe pagina oficială a firmei unde este partener – Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates (link).

Ce este un Acord de fuziune?

Prin Acordul/Contractul de fuziune urmează să înțelegem în cazul persoanelor juridice de tip asociativ, fuziunea, ca şi divizarea, este un nou contract între membrii persoanei juridice care încetează să existe şi membrii persoanei juridice rezultante. În cazul societăţilor comerciale, vorbim de un nou contract de societate între asociaţii/acţionarii societăţilor implicate [1].

Motivele de rezoluțiune a Acordului de Fuziune?

În conformitate cu notificare expediată celor de la Twitter, principalul motiv a fost:

While Section 6.4 of the Merger Agreement requires Twitter to provide Mr. Musk and his advisors all data and information that Mr. Musk requests “for any reasonable business purpose related to the consummation of the transaction,” Twitter has not complied with its contractual obligations. For nearly two months, Mr. Musk has sought the data and information necessary to “make an independent assessment of the prevalence of fake or spam accounts on Twitter’s platform” (our letter to you dated May 25, 2022 (the “May 25 Letter”)). This information is fundamental to Twitter’s business and financial performance and is necessary to consummate the transactions contemplated by the Merger Agreement because it is needed to ensure Twitter’s satisfaction of the conditions to closing, to facilitate Mr. Musk’s financing and financial planning for the transaction, and to engage in transition planning for the business. Twitter has failed or refused to provide this information. Sometimes Twitter has ignored Mr. Musk’s requests, sometimes it has rejected them for reasons that appear to be unjustified, and sometimes it has claimed to comply while giving Mr. Musk incomplete or unusable information.

Traducerea autorului: Având în vedere Secțiunea 6.4 din Acordul de Fuziune care impunea obligația Twitter să furnizeze domnului Musk și consilierilor săi toate datele și informațiile pe care domnul Musk le solicită „pentru orice scop comercial rezonabil legat de finalizarea tranzacției”, Twitter nu și-a respectat obligațiile contractuale. Timp de aproape două luni, domnul Musk a solicitat datele și informațiile necesare pentru „a face o evaluare independentă a prevalenții conturilor false sau spam pe platforma Twitter” (scrisoarea noastră către dvs. din 25 mai 2022 („Scrisoarea din 25 mai” )). Aceste informații sunt fundamentale pentru performanța comercială și financiară a Twitter și sunt necesare pentru finalizarea tranzacțiilor prevăzute de Acordul de Fuziune, deoarece sunt necesare pentru a asigura satisfacerea de către Twitter a condițiilor până la încheierea tranzacției, pentru a facilita finanțarea și planificarea financiară a dlui Musk în scopul încheierii tranzacție și angajarea în planificarea tranziției pentru afacere. Twitter a eșuat sau a refuzat să furnizeze aceste informații. Uneori, Twitter a ignorat solicitările domnului Musk, alteori le-a respins din motive care par a fi nejustificate și uneori a pretins că se conformează în timp ce îi dă domnului Musk informații incomplete sau inutilizabile.

Astfel, tranzacția de fuziune a eșuat ca urmare a nerespectării transparenții Informaționale în cadrul procesului de due diligence, adică în cadrul procesului de evaluare a afacerii.

Pentru a citi textul integral al notificării puteți accesa următorul (link).


[1] Drept Civil (C.H. BECK) 2014: Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediţia 2, Editura C. H. Beck, 2014. Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici și alții.

Aflaţi mai mult despre , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.