Flux noutăţi

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare
19.07.2022 | JURIDICE MOLDOVA

În cadrul ședinței din 19 iulie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

 1. Reglementare
 • Modificarea Instrucțiunii cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital (aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 38/5/2015). Ca urmare a ajustărilor operate, participanții vor fi exonerați de necesitatea deplasării fizice la autoritatea de supraveghere pentru a depune raportările pe suport de hârtie și vor reduce o parte din cheltuielile suportate pentru asigurarea acestui proces. Modificările vin în susținerea digitalizării serviciilor în cadrul CNPF, care urmăresc inclusiv simplificarea procedurilor pentru entitățile raportoare. Proiectul Hotărârii a fost aprobat în rezultatul consultărilor publice și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Modificările operate pot fi consultate aici.
 • Amendarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului) (H CNPF nr. 2/1/2011). Modificările introduse au drept scop sporirea rezilienței companiilor de asigurări la șocurile pieței, prin modificarea metodologiei de calcul a coeficientului de lichiditate și a ratei de solvabilitate. Totodată, acesta conține unele elemente în vederea stimulării asigurărilor în agricultură, dar și completări în vederea excluderii situațiilor ambigui. Proiectul Hotărârii a fost aprobat în rezultatul consultărilor publice și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Faceți click aici pentru a consulta în întregime toate modificările operate.
 1. Autorizare
 • Acordarea AEÎ „CIRCULAR-FIN” a licenței de categoria A pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, pe termen nelimitat.
 • Avizarea înregistrării de stat privind constituirea organizației de creditare nebancară „FLEX FINANCIAL” SRL, luându-se act de numirea în funcție de administrator a dlui Nicolay Penchev.
 • Reperfectarea licenței pentru brokerul de asigurare și reasigurare (BAR) „ASPREM ELITE” SRL, pe termen nelimitat, pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări și/sau reasigurări, fiind eliberat un nou formular de licență. Astfel, se modifică denumirea din BAR „ASPREM ELITE” SRL în BAR „INVA ASIG” SRL, cu un nou sediu la adresa str. Bogdan Voievod 2, mun. Chișinău.
 • Aprobarea companiei ,,AUDIT-CONCRET” SA în calitate de entitate de audit în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul CA „ASTERRA GRUP” SA și ÎM CIA „TRANSELIT” SA.
 • Aprobarea numirii dnei Natalia Balan în calitate de persoană cu funcție de răspundere – administrator al BAR ,,V INSURANCE” SRL și delegarea împuternicirilor contabilului-șef al companiei către „BPN IT ACCOUNTING” SRL.
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare reducerea capitalului social al S.A. „VOLAN” cu 65 340 lei prin anularea acțiunilor de tezaur. Capitalul social după reducere va constitui 1 532 520 lei, fiind divizat în 51 084 acțiuni ordinare normative cu valoarea nominală de 30 lei.
 • Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:
 • „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA”, în număr de 103 000 acțiuni ordinare normative;
 • „TIPOGRAFIA ANENII NOI”, în număr de 3 634 acțiuni ordinare normative.
 1. Supraveghere
 • Retragerea licenței Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA, eliberată în 2010, ca urmare a deciziei instanței de judecată privind intentarea procesului de insolvabilitate.
 • Suspendarea procedurii administrative inițiate la cererea BAR „PRACTIC-ASIG” SRL privind aprobarea persoanei desemnate în funcția de administrator, până la prezentarea de către autoritatea publică responsabilă a informației necesare emiterii actului administrativ individual.
 • Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ,,BMONEY” SRL și „IDEEA CREDIT” SRL pe un termen de trei ani, conform deciziilor adoptate de adunarea generală din cadrul companiilor. Pe perioada suspendării activității, se interzice încheierea a noi contracte de acordare a creditelor și/sau leasingului financiar.
 • Prelungirea până la 04.08.2022 a procedurii administrative inițiate la data de 21.06.2022 în vederea efectuării, din oficiu, a controlului tematic privind respectarea de către OCN-urile înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a prevederilor art. 5  alin. (10) și art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară.

Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.