Comunicate

Bilanțul de activitate al CNPF pentru primul semestru al anului 2022
25.07.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Vineri, 22 iulie 2022, Comisia Națională a Pieței Financiare a dar publicității bilanțul de activitate pentru primul semestru al anului 2022, potrivit unui comunicat.

Astfel, pe parcursul primului semestru al anului 2022, activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a fost axată prioritar pe elaborarea și perfecționarea cadrului normativ, supravegherea respectării legislației de către participanții profesioniști în scopul asigurării stabilității sectoarelor, prevenirii riscurilor sistemice și a practicilor abuzive pe piața financiară nebancară, dar și intensificarea cooperării la nivel național și internațional.

CNPF a înregistrat progrese semnificative la capitolul consolidarea cadrului normativ pentru dezvoltarea pieței financiare nebancare, în primul rând prin promovarea și adoptarea de către Parlament a două acte legislative în domeniul asigurărilor, care schimbă paradigma de reglementare și supraveghere pe această piață. De asemenea, suplimentar obiectivelor planificate, au fost elaborate și înregistrate pe platforma parlamentară alte două proiecte de lege ce vizează piața de capital, fiind axate pe reducerea riscurilor sistemice, majorarea nivelului de protecție a investitorilor, menținerea unor piețe echitabile, eficiente și transparente, dar și înlăturarea tuturor neconcordanțelor cu ultimele modificări operate în legislație.

Adițional, în vederea asigurării stabilității și sustenabilității pieței financiare nebancare, Consiliul de Administrație al CNPF a aprobat un șir de acte normative secundare importante pentru sectoarele supravegheate, printre care Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară, Regulamentul privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative. Suplimentar, a fost îmbunătățit cadrul normativ existent prin amendarea Hotărârii CNPF cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, Regulamentului cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața de capital ș.a.

În scopul asigurării respectării legislației de către participanții profesioniști la piața financiară nebancară, CNPF a întreprins următoarele acțiuni de bază:

  • 8 controale efectuate, dintre care patru tematice și patru complexe;
  • monitoringul a peste 5600 rapoarte prezentate în adresa autorității;
  • 34 decizii de sancționare pecuniară;
  • 194 de petiții recepționate și soluționate în vederea protejării consumatorilor de servicii financiare nebancare.

Implementarea proiectului de asistență tehnică UE Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanța corporativă și gestionarea riscurilor în sectorul financiar”, avansarea cooperării cu proiectele USAID (Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională), intensificarea conlucrării cu autoritățile de supraveghere financiară din România și Germania, dar și stabilirea relațiilor de colaborare cu alte instituții financiare internaționale au fost elemente ale dezideratului noii conduceri în această perioadă.

Pe segmentul educației financiare, de asemenea cu sprijinul partenerilor externi (USAID), CNPF a elaborat Ghidul practic privind emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative, care descrie într-un limbaj accesibil ce înseamnă obligațiunea, cum investitorii pot cumpăra obligațiuni, dar și care sunt beneficiile emiterii și deținerii acestora. Totodată, instituția a inițiat colaborări cu Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova și cu Asociația Obștească „Finedu”, care vor sprijini implementarea activităților de incluziune financiară.

În perioada ce urmează, rămân a fi prioritare măsurile direcționate spre consolidarea sistemului de reglementare a pieței financiare nebancare şi creșterea competitivității acesteia. Printre obiectivele stabilite se numără elaborarea noii strategii de dezvoltare a pieței de capital, ce va fi orientată spre impulsionarea creșterii domeniului respectiv prin crearea terenului fertil pentru atragerea investițiilor și diversificarea instrumentelor financiare.


Aflaţi mai mult despre , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.