Flux noutăţi

Codul muncii ar putea include un nou capitol dedicat angajatorilor-microîntreprinderi
17.08.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Codul muncii ar putea fi completat cu un capitol nou ce va reglementa munca pentru angajatorii clasificați ca microîntreprinderiUn proiect de lege în acest sens a fost elaborat de Ministerul Economiei și propus pentru consultări publice.

Astfel, angajatorul clasificat ca microîntreprindere ar putea fi scutit de obligațiile de adoptare a actelor normative la nivel de unitate care conțin reglementări în domeniul dreptului muncii (regulamentul intern al unității și alte acte). În acest caz, pentru a reglementa relațiile de muncă și alte relații direct legate de acestea, angajatorul  va include în contractele de muncă cu angajații clauze care reglementează graficul de lucru, mărimea și frecvența plăților salariale, funcțiile și sarcinile angajatului și modul de ținere a evidenței orelor de muncă prestate.

De asemenea, angajatorii respectivi, prin derogare de la unele prevederi din Codul muncii, ar putea fi exceptați de obligația de a întocmi, semna și remite persoanei care urmează a fi angajată, proiectul de contract individual de muncă sau alte scrisori oficiale din partea angajatorului.

Angajatorul ar putea fi exceptat și de obligația de a ține evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare și va ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații în contractul de muncă, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

În același timp,  Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, ar putea fi completată cu un articol nou ce va reglementa principiul tratamentului privilegiat pentru microîntreprinderi. Astfel, în procesul de elaborare a actelor normative, persoanele responsabile vor fi obligate să aplice principiul tratamentului privilegiat pentru microîntreprinderi în raport cu procedurile administrative, asigurând măsuri specifice pentru acestea, precum sunt derogările, instituirea perioadelor mai mari de tranziție, scutirile parțiale sau temporare de obligații, stabilirea, drept preferențial, a furnizării de servicii pe cale electronică (principiul ”implicit digital”).

Pentru a pune în aplicare principiul tratamentului privilegiat pentru microîntreprinderi, autorii actelor normative vor asigura acțiuni ce va contribui la:
a) crearea de regimuri fiscale speciale privilegiate;
b) reguli simplificate de ținere a evidenței în scopuri fiscale;
c) formulare simplificate de raportare fiscală;
d) metode contabile simplificate, inclusiv situații contabile (financiare) simplificate;
e) proceduri simplificate de raportare statistică;
f) reguli și regimuri simplificate prevăzute de legislația muncii, sănătății și securității în muncă, precum și alte acțiuni din alte domenii ce va contribui la aplicarea principiului tratamentului privilegiat și reducerea costurilor administrative pentru microîntreprinderi.

De asemenea, principiul tratamentului privelegiat ar putea fi aplicat și în cazul raportării datelor statisice la Biroul Național de Statistică, iar în cazurile în care raportarea este esențială și obligatorie, întreprinderile micro vor furniza datele statistice primare într-o manieră simplificată.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.