Flux noutăţi

Legea ce prevede scutiri de la plata drepturilor de import pentru cetățenii din diasporă în vigoare din 1 octombrie
17.08.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Începând cu 1 octombrie 2022 până la data de 1 octombrie 2023, cetățenilor Republicii Moldova care revin cu traiul în RM li se va permite importul unui vehicul clasificat la poziția tarifară 8703 cu scutire de plata drepturilor de import. În Monitorul Oficial din 12 august a fost publicată Legea nr. 248 din 29 iulie 2022 privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în RM și modificarea Codului contravențional, precum și Decretul de promulgare al legii.
Astfel, conform documentului, scutirea de la plata drepturilor de import va fi acordată dacă termenul de exploatare a vehiculului nu este mai mare de 9 ani din data producerii și dacă valoarea lui în vamă nu depășește 400 mii lei. Totodată, o condiție este să nu depășescă 2000 cm3 la capacitatea cilindrică a motorului, în cazul vehiculelor de la pozițiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870331, 870332 sau 2500 cm3, în cazul vehiculelor de la pozițiile tarifare 870340, 87035000, 870360, 870370000. De asemenea, vehiculul nu trebuie să prezinte defecte/deteriorări vizibile și să nu fie destinat activității comerciale sau de producție. Pentru verificarea pozițiilor tarifare consultați Legea Nr. 172 din 25-07-2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
În același timp, cetățenii moldoveni care revin cu traiul în RM vor mai putea introduce pe teritoriul țării obiecte de uz personal, fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. Toate bunurile supuse scutirii și indicate în cerere vor fi introduse pe teritoriul Moldovei prin intermediul aceluiași punct de trecere a frontierei, indiferent de modul de transportare a acestora, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ favorabil, emis de către Serviciul Vamal.
 
Va putea beneficia de scutire de plata drepturilor de import persoana fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • deține cetățenia RM;
  • a atins vârsta de 18 ani;
  • dispune de permis de ședere permanentă sau provizorie în afara teritoriului RM sau orice alt document emis de autoritățile statului străin care certifică stabilirea cu traiul pe teritoriul respectivului stat și/sau deține dovada achitării taxelor și impozitelor în interesul statului în care s-a aflat;
  • în ultimele 48 de luni de la depunerea cererii s-a aflat cumulativ cel puțin 36 de luni în afara teritoriului RM;
  • în cazul introducerii unui vehicul supus scutirii, deține permis de conducere, perfectat pe numele său, valabil pentru categoria din care face parte vehiculul;
  • a prezentat organului vamal documentele confirmative, inclusiv declarațiile pe proprie răspundere și cererea.
Acordarea scutirii de plata drepturilor de import se aplică persoanelor eligibile doar o singură dată și se interzice comercializarea, gajarea, donația, darea în locațiune, uzufructul, leasingul sau orice altă formă de transmitere în posesie ori folosință a vehiculului importat în temeiul legii publicate, până la expirarea termenului de 3 ani de la data efectuării importului.
Pentru conducerea vehiculului importat în condițiile Legii nr. 248/2022 de către o persoană care nu are dreptul de a conduce acest vehicul,  se va sancționa cu amendă de la 60 la 90 u.c., în acest sens fiind introduse noi prevederi în Codul contravențional.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.