Procedură civilă
 

CSJ. Competența instanței de apel la executarea documentelor executorii emise până la adoptarea Codului administrativ
22.08.2022 | Alina Gaja

Alina Gaja

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, examinând un recurs, a reținut că legiuitorul în dispoziții finale și tranzitorii ale Codului administrativ nu a prevăzut ca documentele executorii emise până la 01 aprilie 2019, să fie examinate de instanțele de apel. Codul de executare la fel nu prevede transmiterea titlurilor executorii emise până la data de 01 aprilie 2019 împotriva unei autorități publice spre executare către instanțele de apel conform competenței stabilite în Codul administrativ.

Astfel, conform art. 258 alin. (1) din Codul administrativ, procedurile administrative și procedurile prealabile inițiate până la data intrării în vigoare a prezentului cod, care nu au fost finalizate până la 01 aprilie 2019, se vor finaliza conform prevederilor legale valabile până la data intrării în vigoare a prezentului cod.

Colegiul reține că executarea silită se efectuează în baza unui titlu executoriu sau a unui alt document care, potrivit prezentului cod, este document executoriu. Conform art. 21 alin. (1) din Codul de executare, executorul judecătoresc este unica persoană autorizată să efectueze executarea silită a documentelor executorii.

La caz, instanța de recurs menționează că documentul executoriu din speță a fost emis anterior datei de 01 aprilie 2019 și executarea acestuia nu ține de competența Curții de Apel Chișinău, deoarece titlurile executorii emise până la data intrării în vigoare a Codului administrativ urmează a fi executate de către executorii judecătorești.

De competența instanței de apel ține executarea hotărârilor judecătorești emise în procedura contenciosului administrativ, adoptate după intrarea în vigoare a Codului administrativ, adică după data de 01 aprilie 2019.

Altfel spus, documentul executoriu emis până la data intrării în vigoare a Codului administrativ, 01 aprilie 2019, urmează să fie executat de către executorul judecătoresc, cu respectarea competenței stabilite la art. 21 din Codul de executare, întrucât intentarea procedurii de executare și efectuarea în continuare a unor acțiuni de executare în baza unui document executoriu, emis anterior datei de 01 aprilie 2019, nu ține de competența instanței de apel, or, actul normativ, adică Codul administrativ, produce efecte juridice doar din momentul intrării în vigoare și nu poate fi aplicat retroactiv sau ultraactiv.

:: Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 3r-247/22 din 10 august 2022

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.