Flux noutăţi

Ministerul Justiției propune adoptarea unei noi Legi cu privire la Curtea Supremă de Justiție
24.08.2022 | JURIDICE MOLDOVA

La data de 22 august 2022, Ministerul Justiției a publicat un proiect de lege cu privire la adoptarea Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție. Proiectul este disponibil la următorul link. Ministerul propune o nouă Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție în scopul sporirii integrității și profesionalismului judecătorilor Curții Supreme de Justiție, precum și în vederea fortificării rolului Curții.

Astfel, conform proiectului va crește rolul CSJ în domeniul asigurării interpretării și aplicării uniforme a legislației. Curtea Supremă de Justiție va avea următoarele atribuții:

  • elabora recomandări rezultate din activitatea de generalizare a practicii judiciare;
  • elabora, aproba și va publica ghiduri cu privire la aplicarea legislației procesuale, la individualizarea pedepsei penale și sancțiunilor contravenționale;
  • emite, la solicitarea instanțelor judecătorești, avize consultative cu privire la aplicarea legislației;
  • decide asupra demersului în interesul legii;
  • întreprinde alte măsuri necesare pentru uniformizarea procesului de aplicarea legislației, prevăzute în Regulamentul Curții Supreme de Justiție.

Noua lege reglementează și modul de generalizare a practicii judiciare și elaborare a ghidurilor cu privire la aplicarea legislației. Astfel, recomandările privind generalizarea practicii judiciare și ghidurile cu privire la aplicarea legislației procesuale și individualizarea pedepsei penale se vor elabora și publica pe pagina web oficială a Curții Supreme de Justiție. Modul de elaborare a acestora se va stabili în Regulamentul Curții Supreme de Justiție.

Cât privește demersul în interesul legii, președintele Curții Supreme de Justiție, președinții Curților de apel, Procurorul General, președintele Uniunii Avocaților sau 3 judecători ai Curții pot cere Curții Supreme de Justiție să se pronunțe asupra problemelor de drept care prin hotărâri irevocabile au fost soluționate diferit de către instanțele judecătorești. Admisibilitatea demersului în interesul legii se va examina de un complet de cinci judecători ai Curții Supreme de Justiție. Demersul în interesul legii va fi declarat admisibil dacă soluțiile diferite reprezintă o discrepanță evidentă în interpretarea sau aplicarea legislației. Demersul în interesul legii declarat admisibil se va examina în ședință publică de un complet de 11 judecători ai Curții Supreme de Justiție.  Completul de 11 judecători ai Curții Supreme de Justiție va emite o hotărâre motivată în care explică modul de interpretare sau aplicare a legii în viitor. Din momentul pronunțării, hotărârea va fi obligatorie, însă nu are efect asupra cauzelor soluționate irevocabil.

Pe de altă parte, la capitolul sporirii integrității și profesionalismului judecătorilor Curții Supreme de Justiție, judecătorii CSJ în funcție la data intrării în vigoare a legi, dar și cei suspendați, precum și candidații la funcțiile vacante de judecători ai CSJ vor fi supuși unei evaluării extraordinare, care va consta din evaluarea integrității etice și financiare, pe de o parte, și evaluarea profesionalismului, pe de altă parte.


Aflaţi mai mult despre ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.