Flux noutăţi

Gestionarea sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală va fi digitalizată
06.09.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Identificarea și luarea la evidență primară a persoanelor asigurate și neasigurate din Republica Moldova, dar și evidența prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice va putea fi efectuată centralizat, prin intermediul unei platforme. În Monitorul Oficial din 2 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 575 din 3 august 2022, prin care a fost aprobat Conceptul Sistemului informațional integrat „Asigurare obligatorie de asistență medicală”, care are drept scop crearea unei baze de date unificate și sistematizate privind gestionarea sistemului AOAM din Moldova.

Conform Conceptului, sistemul va permite evidența persoanelor înregistrate la medicul de familie, evidența și raportarea rețetelor pentru medicamente și dispozitive medicale compensate, raportarea de către prestatorii de servicii medicale a volumelor de asistență medicală acordată persoanelor încadrate în sistemul AOAM, precum și a utilizării mijloacelor financiare alocate din FAOAM. De asemenea, prin intermediul sistemului vor putea fi generate rapoarte statistice și analitice.

Furnizori de date vor fi Agenția Servicii Publice, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Națională Asistență Socială, precum și de Ministerul Finanțelor, care va furniza date aferente veniturilor încasate în FAOAM.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat va furniza date cu privire la:  persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;  persoanele fizice care transmit în posesie şi/sau în folosință bunuri imobile; titularii de patentă de întreprinzător;  persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal;  numărul persoanelor și fondul de salarizare ale rezidenților parcurilor IT; precum și datoriile și creanțele aferente primei de asigurare obligatorie de asistență medicală, amenzilor și penalităților.

Crearea, administrarea, mentenanța și dezvoltarea Sistemului va fi asigurată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Dezvoltarea SII AOAM se va realiza pe o perioadă de 3 ani, din contul mijloacelor financiare aprobate anual în fondul se administrare al CNAM, al cărui cost a fost estimat la 12 mil. lei.


Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.