Flux noutăţi

80% din volumul accizelor la produsele petroliere ar putea fi direcționate în Fondul rutier
13.09.2022 | JURIDICE MOLDOVA

ÎS ,,Administrația Națională a Drumurilor” poate fi reorganizată în societate pe acțiuni (SA), care va fi o societate comercială cu capital integral de stat de interes strategic național, în care organul central de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor va realiza funcția de exercitare a drepturilor de acționar și de administrare a proprietății publice. Totodată, respectiva SA va realiza atribuțiile privind administrarea drumurilor naționale și a suprafețelor de teren aferente acestora – proprietate publică a statului în condițiile contractelor de concesiune.
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat proiectul de modificare a mai multor legi, implementarea prevederilor căruia va contribui la creșterea eficienței utilizării mijloacelor  fondului rutier alocate pentru drumurile naționale, a capacităților de absorbție a mijloacelor financiare alocate din surse externe etc., care se inclus pe agenda ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător din 13 septembrie curent.

Astfel, modificările propuse la Legea nr.509/1995 drumurilor, în cazul aprobării proiectului în redacția propusă, vor asigura cadrul normativ necesar demarării activităților ce țin de reorganizarea ÎS în SA cu capital integral de stat cu ulterioara fuziune (absorbție) a societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat specializate în întreținerea drumurilor publice de către SA ,,Administrația Națională a Drumurilor”. În opinia autorilor, acest fapt va contribui la creșterea eficienței utilizării mijloacelor fondului rutier alocate pentru drumurile naționale.

Totodată, proiectul prevede modificări la Legea nr.720/1996 fondului rutier, implementarea cărora va asigura predictibilitatea surselor de constituire a Fondului rutier. Astfel, conform noii redacții propuse a lit. a) din alin.(1) al art.2 din legea menționată, defalcările anuale în Fondul rutier urmează să constituie nu mai puțin de 80% din volumul total al accizelor la produsele petroliere supuse accizelor și a taxei pentru gazul lichefiat importat (actualmente defalcări anuale din volumul accizelor la produsele petroliere supuse accizelor, cu excepția gazului lichefiat, se efectuează în cuantumul stabilit în Legea bugetului de stat pe anul respectiv).

Autorii documentului mai propun ca repartizarea mijloacelor fondului să se efectueze în baza criteriilor de prioritizare (la momentul de față distribuirea este efectuată conform programelor anuale) aprobate prin ordinul autorității administrației publice centrale în domeniul infrastructurii drumurilor, conform programelor anuale ale lucrărilor de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice coordonate cu Consiliul fondului rutier și aprobate de Guvern pentru drumurile publice naționale și, respectiv, aprobate de APL de nivelul al doilea pentru drumurile publice locale de interes raional (municipal), în limitele concrete pe obiective și categorii de lucrări.

Proiectul conține și modificări la Codul fiscal. Menționăm, modificările propuse la art.335 și art.347 din CF prevăd instituirea mecanismului achitării taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în RM (vinieta) direct la conturile bancare ale SA ,,Administrația Națională a Drumurilor” deschise la prestatorii de servicii de plată, ceea ce  va asigura sursele financiare necesare realizării operative a activităților puse în sarcina entității.

Totodată, se propune concretizarea listei obiectivelor din zona drumului și/sau zonele de protecție ale acestuia, asupra cărora se răsfrâng prevederile titlului IX din CF, și anume a obiectivelor comercial-economice care la momentul de față nu se regăsesc expres în prevederile acestui titlu, iar proprietarii acestora întâmpină dificultăți la achitarea taxelor, or, în practică există cazuri de amplasare în zona drumurilor/zona de protecție a acestora a diferitor construcții (depozite, săli de ceremonii ș.a.) și care necesită a fi încadrate în noțiunea de ,,obiective” din zona drumului și/sau zonele de protecție ale acestuia.

Potrivit proiectului, noile reglementări pot fi puse în aplicare în termen de 6 luni de la data publicării modificărilor, iar încă peste 6 luni de la data intrării în vigoare a legii Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va transmite în administrare drumurile naționale, în condițiile contractului de concesiune încheiat între acesta și SA ,,Administrația Națională a Drumurilor” pe o perioadă de 35 de ani, fără plata redevenței (prin derogare de la prevederile Legii nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și art.15 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice).


Aflaţi mai mult despre ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.