Flux noutăţi

Organizațiile necomerciale pot depune cerere pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2022
21.09.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Organizațiile necomerciale (ONC) pot depune la centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) (pe suport de hârtie sau în format electronic semnate cu semnătura electronică și transmise la adresa: dilud@asp.gov.md ) cererile pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2022. Menționăm, cererile urmează a fi înaintate până la 30 septembrie, iar cele depuse după data-limită se restituie fără examinare.
În cerere se indică denumirea asociaţiei, data înregistrării, numărul de identificare de stat, datele de contact, activităţile implementate și datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, cu anexarea extrasului privind deschiderea contului în instituția financiară în monedă națională. De asemenea, la cerere se anexează și declaraţia pe proprie răspundere că ONC nu a susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu va susţine activitatea unui partid politic, a unei organizaţii social-politice sau a unui candidat la alegeri.
Dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală îl au, conform Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1286/2016asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care desfăşoară activităţi de utilitate publică, activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Listă și nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare, precum și cultele religioase şi părţile componente ale acestora care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate.
Reamintim, începând cu anul 2017 contribuabilii persoanele fizice pot direcționa 2% din impozitul pe venit achitat din veniturile obţinute în anul precedent celui în care are loc desemnarea procentuală către o organizație necomercială. Pentru aceasta, contribuabilul trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18), cu indicarea codului fiscal (IDNO) al organizației beneficiare.
Conform datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat, în anul 2021 de desemnare procentuală au beneficiat 665 de organizații, iar numărul contribuabililor care au direcționat 2% a constituit 34805. Suma totală validată a desemnării procentuale a constituit 1,2 mil. lei.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.