Interviuri

JURIDICE MOLDOVA – Instrument de Educație
11.10.2022 | Diana Mazniuc

Comunitatea online JURIDICE MOLDOVA, fundamentată prin experiența membrilor care o compun și prin propriul traseu de creștere, devine astăzi o platformă credibilă de informare, caracterizată prin obiectivitate, echidistanță și clarviziune.

Formată în spiritul unei biblioteci virtuale, JURIDICE MOLDOVA abundă în materiale științifice și opinări capabile a inspira schimbarea, dat fiind aportul inegalabil al sprijinitorilor care-i îngrijesc substanța.

Bucurându-se de o popularitate sesizabilă/capacitate de influențare, JURIDICE MOLDOVA, în preajma aniversării sale, 13 octombrie, ține a-și povesti istoria apariției sale, invitându-l pe Vlad Bercu să reamintească despre importanța educației juridice și-a instrumentelor care-i asigură realizarea acesteia.

 

Vlad BERCU

Crearea unei comunități online: pași întemeietorii, actori și factori implicați

JURIDICE MOLDOVA s-a dezvoltat pe trepte, printr-o solemnitate și certitudine deosebită.

Entuziasmul neobosit al figurilor care au participat la crearea și la extinderea comunității online, a reușit să demonstreze: profesioniștii domeniului dreptului se țin a se sprijini și a se asista reciproc pentru înfăptuirea justă, sub impecabilitate, a actului de justiție.

Alăturat, îndatorat eforturilor depuse, testării frecvente a validității materialelor expuse publicului larg, adaptării la necesitățile/solicitările profesioniștilor, în prezent, JURIDICE MOLDOVA se bucură de reputația unui for științific, uzat pentru promovarea unor concepte, pentru diseminarea informației de interes public, pentru provocarea la dezbateri și la discuții care-l fortifică pe Jurist în postură de decident în soluționarea problemelor sociale.

Retrospectiv discutând, JURIDICE MOLDOVA, începând cu anul 2014, testează teren de apariție. La invitația fostului Decan al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, Sergiu Băieșu, Tudorel Toader și Andrei Săvescu au conceptualizat și au realizat o secțiune de reprezentare a materialelor științifice, a știrilor Republicii Moldova pe site-ul JURIDICE.ro.

În concomitența și în rezonanța evenimentelor, în traseul de viitor co-fondator al comunității JURIDICE MOLDOVA, animat de cunoașterea intern-lucrativă a unei platforme online, am acceptat provocarea de a participa la concursul de selecție a candidaților pentru realizarea unui internship în interiorul JURIDICE.ro (acțiuni preparatorii pentru ceea ce va însemna ulterior JURIDICE MOLDOVA), asistând, în același timp, îmbogățirea secțiunii destinate Republicii Moldova de pe site-ul JURIDICE.ro

Filtrul de selecție a candidaților putea fi caracterizat pedant și minuțios, astfel, deși au aplicat 100 de potențiali creatori, 15 au fost acceptați. O plăcută surprindere m-a învăluit să mă identific printre cei selectați, inclusiv, să-l atest și pe colegul meu, Vasile Soltan, prezent angajat la Bodoc & Asociații.

Fiind parte JURIDICE.ro, am cumulat abilități impresionante sub aspectele dezvoltării/ întreținerii unei comunități online, fapt datorat implicării pe panelele organizării/asistării la desfășurarea conferințelor (prin realizarea transcript-urilor).

Prezența în mașinăria JURIDICE.ro, relaționarea cu diverși actori și ordonarea anumitor procese mi-a reliefat viziune pentru crearea JURIDICE MOLDOVA. De asemenea, experiența vastă, crescândă din urma căreia am beneficiat, mi-a probat faptul: un viitor lider de echipă pentru a deveni cu adevărat eficient, urmează a face schimb de rol în interiorul corpusului profesional pe care-l ghidează, urmează a se implica prin ardoare și dăruire în fasciculele proceselor dezvoltate de subalternii săi, urmează a se integra firesc și substitutiv în activități pentru a le spori calitatea.

Șirul de elemente exemplificate, dar și pofta nestinsă pentru a crea o comunitate prodigioasă, m-a impulsionat să uzez de oportunitatea de a-l revedea în anul 2016 pe Andrei Săvescu în contextul evenimentului Autostrada de Drept, invitându-l la o discuție despre fortificarea potențialului secțiunii dedicate Republicii Moldova de pe site-ul JURIDICE.ro. Astfel, s-a decis la purcederea unei noi trepte definitorii pentru marele proiect (JURIDICE MOLDOVA), care nu germina acum doar în proiecții de idealuri.

În scurt timp, am format o Echipă de creatori ai conținutului secțiunii destinate Republicii Moldova pe site-ul JURIDICE.ro, care fusese supusă unui proces de transformare și de îmbogățire ușor sesizabil, dat fiind elanul pe care-l manifestau Cristi Șchiopu, Maxim Macovei, Dan Nicoară, Irina Digori, Elena Podolean.

Succesele înregistrate, avântul și tendința de a extinde potențialul și de a-i da viață independentă proiectului astfel inițiat, ne-a provocat să întemeiem o asociație obștească în Republica Moldova, în anul 2017, printre fondatorii căreia se enumeră Andrei Săvescu, Vlad Bercu, Vasile Soltan, Maxim Macovei.

Etapele formale îndeplinite, au permis înaintarea înspre aranjarea instrumentarului noului proiect: crearea unui Website folosind platforma WordPress (exercițiu care m-a învățat, în termeni restrânși, să devin un expert pe substanța și pe design-ul unui site).

Încheierea organizării părților tehnice a proiectului JURIDICE MOLDOVA, a permis lansarea acestuia în data de 13 octombrie 2017, cu asistența financiară ACI, eveniment la care au participat personalități cu amprentă în mediul juridic: Andrei Săvescu, Ioan Chelaru, Florentin Țucă, Sergiu Băieșu, Octavian Cazac, Emanoil Ploșniță.

Aprecierile și urările de bine adresate echipei JURIDICE MOLDOVA au responsabilizat și energizat creatorii de conținut, fiind astfel conștienți de importanța proiectului inițiat, de așteptările care li se înscriu și de ponderea pe care o va purta munca acestora în mediul juridic.

Capitalul uman, voința și profesionalismul au caracterizat proiectul JURIDICE MOLDOVA, care a început să livreze o serie de materiale utile și versate publicului: Digest al practicii Curții Supreme de Justiție (de oglindire a lipsei uniformității în practica instanțelor naționale, lunar fuseseră examinate și supuse observării-publice peste 500 de acte judecătorești, fapt care a suscitat și critici din partea exponenților sistemului judiciar); J-Blog (cu antrenarea lui Vladimir Palamarciuc, Vadim Vieru, Maxim Macovei, Cornelia Furculiță, Valeriu Drăgălin).

Inevitabil, unele proiecte au avut o perioada scurtă de activitate, dat fiind consumul de energii și volumul de muncă pe care-l implicau, cu toate acestea, în prezent, JURIDICE MOLDOVA se bucură de-o gamă variată de produse cotate social: articole de autor, noutăți cu obiect juridic, podcast-uri, interviuri, opinări și invitații la dezbateri.

Adițional, JURIDICE MOLDOVA mijlocește promovarea conferințelor și-a evenimentelor dedicate științei juridice, exprimându-și astfel adeziunea spre modificarea realităților curente, dezvoltarea gândirii critice și perfecționarea practicilor apropiate Respectării Drepturilor Omului.

Experiența adunată și spiritul strategic deprins, Vă permite să extindeți gama de produse marcă JURIDICE MOLDOVA. Ce proiecte s-ar putea întrevedea în viitor?

În prezent, JURIDICE MOLDOVA este asistat în crearea conținutului științific de către reprezentanții Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, îndatorat acestora, publicul larg are acces la materiale de autor cu accente pe necesitatea modificării legislative și necesitatea remodelării practicii.

Articolele de autor publicate de JURIDICE MOLDOVA surprind complexitatea problematicii abordate și oferă soluții de remediere, sunt temei pentru reconstruirea unor instituții sau norme juridice.

De asemenea, produsele JURIDICE MOLDOVA educă juridic membrii comunității, asistă la multi-profesionalizare, sporesc gradul de responsabilizare socială și promovează Respectarea Drepturilor Omului.

Din aceste considerente, tocmai creativitatea produselor JURIDICE MOLDOVA, libertatea în expunere, lipsa unor standardizări, abordarea de tip enciclopedie virtuală este cea care dezvoltă, în mod firesc, proiecte noi marca JURIDICE MOLDOVA, rutina și repetitivitatea ne-fiind trăsăturile care s-ar putea asocia cu platforma noastră.

În perspective, pe măsura abundării în materiale științifice, ținem a coordona reviste specializate de comun cu reprezentanții Facultății de Drept a Universității din Moldova. Ne-am dori să avem publicații asemenea European Review of Private Law.

Analizând obiectivele plasate pe termen scurt și mediu: suntem animați de idealul de a provoca profesioniștii, cu precădere, din domeniul dreptului, să participe activ la dezvoltarea doctrinei, uzând de JURIDICE MOLDOVA pentru conceptualizare sau desființarea unor proiecte, devenind astfel forță motrică pentru schimbări de paradigme.

Atenționăm cu titlu de a motiva uzarea platformei JURIDICE MOLDOVA: echipa noastră nu percepe taxe pentru publicarea articolelor!

Provocări care încetinesc dezvoltarea JURIDICE MOLDOVA

Echipa JURIDICE MOLDOVA activează fără a fi remunerată, deși eforturile pe care le conjugă, timpul pe care îl dedică, invită la proporționalizare.

Entuziasmul este substratul fiecărui articol publicat de către membrii Echipei JURIDICE MOLDOVA – fapt surprinzător și lăudabil, cu toate acestea, aprecierea produselor juridico-intelectuale trebuie să devină o practică larg răspândită.

În caz contrar, în plan social se va desconsidera aportul adus de clasa intelectuală, drept consecință, se vor distorsiona și valorile care urmează a prima în comunitate.

O societate care nu se adresează cu respect clasei intelectuale, este o societate care-și condamnă progresul.

Este adevărat, JURIDICE MOLDOVA înregistrează anumiți indicatori pe planul veniturilor, însă, acestea se direcționează pentru acoperirea necesităților curente: îngrijirea site-ului; achitarea serviciilor de contabilitate; organizarea conferințelor.

Dezvoltarea Culturii Juridice în mediul social

În calitate de tânăr specialist revenit în țară, exemplific, prin propriul exemplu, încrederea în faptul că situațiile curente pot fi modificate.

Speranța, dar și munca asiduă pentru materializarea idealurilor proprii sunt elementele care îmi însoțesc activitățile. Atest o asemenea poziție și în conduita colegilor mei, care la rândul lor, devin factori de influențare asupra membrilor comunității, dovedind că o înaltă purtare este cea care face diferența.

De asemenea, admit: coeziunea eforturilor materiale și de convingere asupra revoluționării anumitor segmente sporește posibilitatea de triumf.

Nu poate fi neglijat și faptul: avem o societate ignorantă, fenomenele recente par a ilustra acest fapt – proteste concertate, în interiorul cărora, animarea idealului politic și responsabilitatea civică sunt mimate și jonglate pentru un interes anume urmat. Admit că și Statului îi revine o parte din responsabilitate, fiind obligat să ofere societății pe care o protejează, instrumentar capabil a-i acoperi necesitățile primare, oferindu-i timp și resurse pentru a-și îmbogăți sinele prin cultură juridică, politică, socială.

Importanța parteneriatelor pentru JURIDICE MOLDOVA

Dezvoltarea parteneriatelor pentru JURIDICE MOLDOVA prezintă unul dintre obiectivele-țintă ale echipei noastre.

Sprijinirea contemplării produselor juridice încurajează multiplicarea acestora.

Contăm și mizăm pe potențialii parteneri de dezvoltare, asigurându-i că relația sinalagmatică în culesul roadelor nu poate și nu va fi neglijată.

Mesaj viitorilor membri ai echipei JURIDICE MOLDOVA, dată fiind aproprierea recrutării noilor creatori de content

Aplicați, uzitați mijloacele de dezvoltare personală, exploatați mediile care Vă permit să Vă expuneți neîngrădit.


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.