Flux noutăţi

Guvernul va vota regulile de calculare și înregistre a cotelor-părți în condominiu
19.10.2022 | JURIDICE MOLDOVA

La data de 18 octombrie 2022, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a publicat proiectul Regulamentului cu privire la modul de calculare a cotelor-părți în condominiu.
Potrivit autorilor, necesitatea elaborării mecanismului de calculare a cotelor-părți a survenit odată cu adoptarea Legii nr.187/2022 cu privire la condominiu, care prevede obligativitatea proprietarilor de a calcula și înregistra cotele-părți din părțile comune din condominiu aferente fiecărei unități în Registrul bunurilor imobile (art.12, alineatul (1) din Legea nr. 187/2022). Lipsa mecanismului, în pofida faptului că bunurile comune din condominiu, fiind proprietate a proprietarilor de apartamente, dar și a altor proprietari de încăperi izolate din cadrul clădirii multietajate, continuă să fie înregistrate în Registru în proprietatea statului sau UAT  și nu în proprietatea comună pe cote-părți, forțată şi perpetuă, a proprietarilor de apartamente. Aplicarea prevederilor Regulamentului va exclude neconcordanțele în acest sens.
Astfel, cota-parte va fi egală cu raportul dintre suprafața totală a unității și suma suprafețelor totale ale tuturor unităților din condominiu. Cota-parte se va exprima în procente cu rotunjirea până la sutimi, iar suma tuturor cotelor-părți va fi egală cu 100%.  Calcularea cotei-părți se va efectua de către organul cadastral în a cărui rază de activitate se află bunul imobil sau de alte întreprinderi autorizate care execută lucrări cadastrale sau de evaluare. În condițiile în care în Registru nu este indicată cota-parte ori ea nu corespunde situației reale, calcularea acesteia se va efectua, la cererea asociației, proprietarului din condominiu ori altei persoane interesate. Mărimea cotei recalculate urmează a fi înregistrată în Registrul. Se propune ca descrierea completă și exactă a cotei-părți ce revine fiecărei unități din condominiu să fie indicată în Actul de constituire a condominiului.
De asemenea, proiectul stabilește că, la înstrăinarea unității din condominiu, mărimea cotei-părți se va indica în contractul de transmitere a dreptului de proprietate, conform extrasului din Registrul. Cota-parte, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, va fi legată inseparabil de unitate. În cazul în care unitatea va fi grevată de ipotecă, de drepturi unui terț, sechestrată sau în privința ei a fost înscrisă o altă grevare sau interdicție, acestea se vor extinde, din aceeași dată, și asupra cotei-părți fără necesitatea efectuării unei notări în acest sens în Registrul bunurilor imobile. Totodată, până la determinarea definitivă a cotelor-părți, proprietarii din condominiu vor deține cotele provizorii, în mărimea determinată prin hotărârea președintelui asociației sau, după caz, a consiliului proprietarilor comunității pe baza suprafeței totale a clădirii și a suprafeței unităților înregistrate în Registrul la data adoptării hotărârii. Mărimea cotelor-părți provizorii nu se va înregistra în Registrul. Proiectul conține și norme cu privire la caracteristicile tehnice ale condominiului, în baza cărora are loc procedura de calcul, dar și coeficienții necesari pentru stabilirea cotelor-părți, precum și formula de calcul.

Aflaţi mai mult despre


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.