Flux noutăţi

Șomerii din Republica Moldova vor beneficia de un voucher pentru formarea profesională 
19.10.2022 | JURIDICE MOLDOVA

La data de 14 octombrie 2022, a fost publicată în MO Legea nr. 274 din 30 septembrie 2022 prin care au fost operate modificări în Legea nr. nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Aceasta va intra în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării. Astfel, începând cu 14 ianuarie 2023, șomerii din Republica Moldova vor beneficia de voucher pentru formarea profesională – un bon pe suport de hârtie sau în format electronic emis de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care reprezintă contravaloarea serviciilor de formare profesională, prin care se atestă că posesorul acestuia are dreptul să procure de la prestatori respectivele servicii.

Voucherul va conține următoarea informație: profesia pentru care acesta este eliberat, numele și prenumele șomerului posesor al voucherului, subdiviziunea teritorială care l-a oferit, valabilitatea și costul voucherului.

Conform legii, șomerul va selecta prestatorul de servicii de formare profesională din lista prestatorilor autorizați și acreditați de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și va prezenta prestatorului ales voucherul pentru formarea profesională. Menționăm, lista prestatorilor de servicii va fi publicată de către ANOFM anual, până la data de 31 decembrie, pe pagina sa web oficială.

Potrivit Raportului de activitate al ANOFM, pe parcursul anului 2021, Agenția a contactat cu 76 mii persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Unul dintre mijloacele active de ocupare a forței de muncă utilizat de către Agenție este formarea profesională prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare. Astfel, în anul 2021 au absolvit aceste cursuri 886 de șomeri (2,5% din numărul total), dintre care jumătate din absolvenţi au fost plasaţi în câmpul muncii.

Autoritățile consideră că voucherul pentru formarea profesională a șomerilor va facilita accesul la un număr mai mare de instituții de învățământ, care vor presta servicii, dat fiind faptul că procedurile de achiziții publice, prin care se realizează la momentul de față accesul la aceste cursuri, sunt caracterizate prin complexitate și termene îndelungate și împiedică multe instituții să prezinte ofertele pentru programele de formare profesională a șomerilor.




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.