Jurisprudenţă

Examinarea probelor în cadrul judecării recursului declarat împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac a apelului. Excepție de neconstituționalitate respinsă
19.01.2023 | Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

La data de 12 ianuarie 2023, Curtea Constituțională a RM a pronunțat Decizia nr.1 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 315 și 364 alineatele (2) și (3) din Codul de procedură penală.

Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate:

Articolul 315 Codul de procedură penală al RM (Egalitatea în drepturi a părților în fața instanței)

Procurorul, partea vătămată, partea civilă, apărătorul, inculpatul, partea civilmente responsabilă şi reprezentanții lor beneficiază de drepturi egale în fața instanței de judecată în ce privește administrarea probelor, participarea la cercetarea acestora și formularea cererilor și demersurilor.

Articolul 364 Codul de procedură penală al RM (Formularea și soluționarea cererilor sau demersurilor)

(2) Cererile sau demersurile formulate vor fi argumentate, iar dacă se solicită administrarea unor probe noi, se vor indica faptele și circumstanțele ce urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se află acestea, iar în privința martorilor, experților și specialiștilor se va indica identitatea și adresa lor în cazul în care partea nu poate asigura prezența lor în instanța de judecată.

(3) Cererile sau demersurile formulate se soluționează de către instanță după audierea opiniilor celorlalte părți asupra cerințelor înaintate.

Dispozițiile constituționale presupus încălcate:

Art.16 – Egalitatea

Art.20 – Accesul liber la justiție

Art.23 – Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

Art.26 – Dreptul la apărare

Art.54 – Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăţi

Astfel, autorul excepției susține că normele contestate nu stabilesc în mod cert posibilitatea părții apărării de a solicita reluarea cercetării judecătorești sau reaudierea martorilor în procedura examinării recursului împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac a apelului.

La fel, autorul excepției afirmă că practica judiciară națională interpretează în mod diferit obligația instanței de recurs pe baza articolului 441 alin. (2) din Codul de procedură penală de a examina întreaga cauză sub toate aspectele și, astfel, nu poate să prevadă în mod rezonabil cum îi va fi examinată cauza.

Aprecieri și argumente ale Curții Constituționale:

  1. În Decizia sa nr.100 din 12.07.2022, Curtea a menționat că, de vreme ce recursul este singura cale de atac împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac a apelului, articolul 441 alin. (2) din Codul de procedură penală obligă instanța de recurs ca, în afara temeiurilor invocate și cererilor formulate de recurent, să examineze întreaga cauză sub toate aspectele.
  2. Astfel, efectul devolutiv prevăzut la articolul 441 alin. (2) este similar efectului devolutiv al instanței de apel prevăzut de articolul 409 alin. (2) din Codul de procedură penală. Astfel, legislatorul a prevăzut că recursul împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul va fi examinat de către instanța de recurs în aceleași condiții ca o instanță de apel.
  3. Totodată, conform articolului 449 alin. (1) pct. 2) literele b) și c) din Codul de procedură penală, instanța de recurs are competența să rejudece cauza cu adoptarea unei noi hotărâri sau să dispună rejudecarea cauzei de către instanța de fond, dacă este necesară administrarea de probe suplimentare.
  4. Astfel, instanța de recurs are atât competența, cât și obligația de a redresa la etapa judecării recursului împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac a apelului pretinsele încălcări ale dreptului de acces liber la justiție și dreptului la apărare admise de prima instanță.

Decizia Curții Constituționale:

Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 315 și 364 alineatele (2) și (3) din Codul de procedură penală


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.