Jurisprudenţă

Renunțarea inculpatului la dreptul de a fi prezent la ședința de judecată. Neconstituționalitatea unor prevederi din art. 321 alin. (2) pct. 3) CPP și propunerea reglementării unor noi garanții
24.01.2023 | Ecaterina Șaporda

La data de 24 ianuarie 2023, Curtea Constituțională a RM a pronunțat Hotărârea nr.3 privind controlul constituționalității articolului 321 alin. (2) pct. 3) și alin. (4) din Codul de procedură penală.

Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate:

Articolul 321 Participarea inculpatului la judecarea cauzei şi efectele neprezentării lui

(2) Judecarea cauzei în lipsa inculpatului poate avea loc în cazul:

3) examinării unor cauze privitor la săvârșirea unor infracțiuni ușoare când inculpatul solicită judecarea cauzei în lipsa sa;

(4) În caz de neprezentare a inculpatului în instanță, judecarea cauzei se amână, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.(2) şi alin.(21).

Dispozițiile constituționale presupus încălcate:

Articolul 20. Accesul liber la justiție

Articolul 54. Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

Astfel, autorul sesizării menționează că, normele contestate nu prevăd situația unor persoane acuzate de infracțiuni mai grave decât cele ușoare și care, din motivul vârstei înaintate sau a stării sănătății lor, nu se pot prezenta la proces. Deși persoanele în discuție sunt de acord să fie reprezentate de un apărător, legea le obligă să se prezinte la proces. În caz contrar, instanța de judecată trebuie să amâne judecarea cauzei.

În acest sens, se pune în discuție dreptul la renunțare de bunăvoie la unele garanții ale procesului echitabil.

Aprecieri și argumente ale Curții Constituționale:

Analizând argumentele prezentate de către autorul sesizării, Curtea a analizat normele contestate prin prisma principiilor generale privind judecarea cauzei în absența persoanei și celor legate de respectarea termenului rezonabil la judecarea cauzei.

Judecarea cauzei în absența persoanei:

 1. Curtea constată că prezența unui inculpat la judecarea propriei cauze reprezintă o garanție a procesului echitabil.
 2. Nici litera, nici spiritul articolului 6 din Convenție nu împiedică o persoană să renunțe, expres sau tacit, la garanțiile procesului echitabil. Renunțarea trebuie stabilită de o manieră lipsită de echivoc și trebuie însoțită de garanții minime comensurabile cu importanța sa. (CEDO Sejdovic v. Italia)
 3. Lipsa de reacție din partea acuzatului nu trebuie să paralizeze procedura instanței. (DCC nr.124 din 30.10.2018; DCC nr.77 din 01.06.2021)

Judecarea cauzei într-un termen rezonabil:

 1. Curtea menționează că orice persoană acuzată de comiterea unei infracțiuni are un drept fundamental ca procesul ei să aibă loc și să se încheie într-un termen rezonabil.
 2. Articolul 6 din Convenție nu-i impune inculpatului o cooperare activă cu autoritățile judiciare.
 3. Statele au obligația să-şi organizeze sistemul judiciar astfel încât tribunalele să îndeplinească toate cerințele acestui articol, inclusiv să fie apte să judece cauzele într-un termen rezonabil. (CEDO Bara și Kola v. Albania)

Raportarea principiilor generale la normele contestate:

 1. Curtea notează că, deși prezența inculpatului în ședință are o importanță deosebită pentru asigurarea caracterului echitabil și în contradictoriu al procesului, iar legislatorul are obligația pozitivă să instituie mecanisme care să-i asigure prezența la ședință, acestea nu trebuie să paralizeze procedura instanței de judecată, împiedicând, pur și simplu, desfășurarea procesului.
 2. Curtea observă că persoanele care nu se află în arest preventiv și care nu se sustrag de la judecată pot renunța în mod expres la dreptul de a fi prezente la ședință doar dacă sunt acuzate de comiterea unor infracțiuni ușoare. Curtea nu poate identifica vreun motiv rezonabil care justifică o asemenea soluție legislativă.
 3. Curtea va declara neconstituțional textul „examinării unor cauze privitor la săvârșirea unor infracțiuni ușoare” din articolul 321 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală.
 4. Totuși, Curtea notează că instanțele de judecată vor trebui să verifice:
 • dacă există circumstanțe excepționale și motive obiective care justifică absența inculpaților la ședință (e.g. starea sănătății sau vârsta înaintată);
 • dacă renunțarea este voluntară, lipsită de echivoc (e.g. declară solemn într-o ședință precedentă sau prezintă un înscris contrasemnat de apărător în care își manifestă această dorință) și bazată pe o alegere în cunoștință de cauză (persoana prevede consecințele pe care le presupune conduita sa);
 • dacă renunțarea nu contravine unui interes public mai important.

Curtea va emite o Adresă către Parlament în vederea reglementării acestor garanții în conformitate cu considerentele prezentei hotărâri.

Decizia Curții Constituționale:

Admite parțial sesizarea depusă și declară neconstituțional textul „examinării unor cauze privitor la săvârșirea unor infracțiuni ușoare” din articolul 321 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală.


Aflaţi mai mult despre , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.