Jurisprudenţă

CSJ. Achitarea retroactivă a pensiei suspendate
01.02.2023 | Cătălin Avxentiev

Cătălin Avxentiev

I. INFORMAȚIE INTRODUCTIVĂ

Până în anul 2018, Legea privind sistemul public de pensii, în art. 36 alin. (1) prevedea că: „asiguratul care își stabilește domiciliul în străinătate nu i se acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă.

Prevederea sus-citată a fost declarată neconstituțională prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 8 mai 2018.

II. CIRCUMSTANȚE DE FAPT A CAUZEI

Recurenta în anul 1992 a atins vârsta de pensionare. Până în anul 2002 beneficia de pensia pentru limita de vârstă. În anul 2002 pensia recurentei a fost suspendată, fiindcă ultima și-a stabilit locul permanent de trai în Republica Federală Germania.

III. PROBLEMATICA ABORDATĂ DE CSJ

1. Se aplică sau nu retroactiv Hotărârea Curții Constituțională la prezentul caz?

CNAS menționează că Hotărârea Curții Constituționale nu are efect retroactiv. Recurenta s-a adresat cu cerere prealabilă la CNAS în anul 2012. Hotărârea Curții Constituționale a intrat în vigoare în anul 2018. Prin urmare, CNAS consideră că Hotărârea Curții Constituționale nu produce efecte juridice în prezentul caz.

Curtea Supremă a stabilit că Hotărârea Curții Constituționale are aplicabilitate directă în prezentul caz. Reținând aplicabilitatea art. 28 alin. (3) al Legii cu privire la Curtea Constituțională, care prevede că: „consecinţele juridice ale actului normativ sau ale unor părţi ale acestuia declarate neconstituţionale sunt înlăturate conform legislaţiei în vigoare.
Motivarea Curții Supreme:

„Respectiv, neretroactivitatea hotărârii Curții Constituționale nu poate prevala în situația în care la baza hotărârii judecătorești sunt puse prevederi legale care contravin drepturilor și libertăților fundamentale și prin efect sunt declarate neconstituționale, or, principiul stabilirii raporturilor juridice nu poate implica promovarea unui drept prin intermediul unor norme neconstituționale.

Astfel, Colegiul relevă în litigiul dedus judecăţii, urmează a fi aplicată direct hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 08 mai 2018.”

2. Din ce moment urmează a fi achitată pensia?

Recurenta solită achitarea pensiei din momentul suspendării, în anul 2002.

CNAS menționează că pensia urmează a fi achitată din momentul când recurenta s-a adresat cu cererea prealabilă la CNAS, pe 17 decembrie 2012.

Curtea de Apel a restabilit dreptul la pensie a recurentei începând cu 17 decembrie 2012.

Curtea Supremă de Justiție a casat Hotărârea Jud. Rîșcani și Decizia Curții de Apel. Curtea Supremă a obligat CTAS sect. Rîșcani să restabilească și să recalculeze pensia începând cu 1 decembrie 2002.

CSJ a reținut aplicabilitatea art. 35 alin. (1) al Legii privind sistemul public de pensii, care prevede: „(1) Pensia stabilită și neîncasată la timp se plătește retroactiv din data suspendării.
Motivarea Curții Supreme de Justiție:

„În această ordine de idei, Colegiul observă că instanţa de apel deşi a constatat că faptul suspendării plăţii pensiei reclamantei V.A. a avut loc la data de 01 decembrie 2002, eronat a dispus restabilirea dreptului la pensie a V.A., din 17 decembrie 2012, fapt ce a adus atingere atât dreptului de proprietate, cât şi dreptului la asistenţă şi protecţie socială a V.A..

Or, reclamanta fiind pensionară, nu poate fi lipsită de sursa de subzistenţă. Drepturile ce decurg din asigurările sociale aflate în plată, sunt drepturi legal câștigate, ceea ce exclude posibilitatea eliminării sau diminuării lor.”

IV. JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE. CAUZA PICHKUR VS. UCRAINA

Cuaza Pichkur vs. Ucraina a fost citată de Curtea Constituțională. În Hotărârea din 8 mai 2018 când a declarat neconstituțională prevederea ce limita dreptul la pensie persoanelor care își stabilesc domiciliul în străinătate. Curtea Supremă de Justiție tot a citat cauza Pichkur vs. Ucraina.

Curtea Europeană în cauza Pichkur vs. Ucraina a stabilit încălcarea articolului 14 din Convenție, coroborat cu articolul 1 din Protocolul nr. 1. Obligând statul pârât să-i achite reclamantului 5 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral. Reclamantul din acest caz lucrase timp de 40 de ani în Ucraina, după care a emigrat în Germania. Autoritățile ucrainene au decis anularea pensiei sale, după ce au aflat că acesta nu mai este rezident al Ucrainei.

Conform § 53 al Hotărârii Curții Europene în cauza Pichkur vs. Ucraina:

„53. Creșterea mobilității populației, nivelurile mai ridicate de cooperare și integrare internațională, precum și evoluțiile din domeniul serviciilor bancare și al tehnologiilor informaționale nu mai justifică restricțiile în mare măsură motivate din punct de vedere tehnic în ceea ce privește beneficiarii de plăți de asigurări sociale care locuiesc în străinătate, care ar fi putut fi considerat rezonabile la începutul anilor 1950.”

:: Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-2361/18 din 12 decembrie 2018.

Avxentiev Cătălin


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.