Jurisprudenţă

Suspendarea de drept a judecătorului în cazul în care colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcție. Neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului
10.02.2023 | Ecaterina Șaporda

La data de 9 februarie 2023, Curtea Constituțională a RM a pronunțat Hotărârea nr.4 privind controlul constituționalității articolului 24 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.

Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate:

Articolul 24 Suspendarea din funcție (Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului)

(11) Judecătorul este suspendat de drept din funcţie până la eliberarea sa din funcţie dacă:

b) colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcţie – din ziua adoptării hotărârii corespunzătoare a colegiului disciplinar.

Dispozițiile constituționale presupus încălcate:

Articolul 1 alin.(3) – Preeminența dreptului

Articolul 16. Egalitatea

Articolul 20. Accesul liber la justiție

Articolul 116. Statutul judecătorilor

Articolul 123. Atribuțiile (Consiliului Superior al Magistraturii)

Astfel, autorul excepției susține că suspendarea de drept care operează concomitent cu propunerea de eliberare din funcție și fără posibilitatea de a contesta această măsură în mod separat încalcă dreptul de acces la justiție, principiul independenței și inamovibilității judecătorului și principiul proporționalității

Aprecieri și argumente ale Curții Constituționale:

Analizând argumentele prezentate de către autorul sesizării, Curtea a analizat normele contestate prin prisma garanției accesului efectiv la un tribunal, care potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (Camelia Bogdan v. România, Paluda v. Slovacia) trebuie să existe și în cazul procedurii de suspendare temporară din funcție a unui judecător.

  1. Curtea observă că articolul 24 alin. (11) lit. b) din Legea cu privire la statutul judecătorului prevede, fără nicio excepție, suspendarea de drept din funcție a judecătorului, dacă colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcție. Astfel, judecătorii aflați în asemenea situații nu beneficiază, în interiorul perioadei cuprinse între emiterea hotărârii colegiului disciplinar și pronunțarea hotărârii autorității competente de anulare a hotărârii colegiului disciplinar, de vreo formă de protecție judiciară împotriva măsurii suspendării din funcție.
  2. Judecătorilor suspendați din funcție continuă să li se aplice regimul incompatibilităților și al interdicțiilor stabilit de articolul 8 din Legea cu privire la statutul judecătorului, ei fiind obligați, la modul practic, să stagneze din punct de vedere profesional, uneori cu consecințe grave pentru reputația lor și pentru viața lor privată, în general.
  3. Curtea observă că situația pe care o impune articolul 24 alin. (11) lit. b) din Legea cu privire la statutul judecătorului prin suspendarea de drept a judecătorului în privința căruia colegiul disciplinar a propus eliberarea din funcție, fără a prevedea posibilitatea de a contesta în mod separat această măsură preventivă, afectează însăși esența dreptului de acces la justiție și încalcă articolele 20 și 116 din Constituție. Măsura suspendării de drept din funcție a judecătorului este disproporționată și, așadar, neconstituțională, pentru că nu oferă posibilitatea beneficierii de garanțiile inerente acestor articole.

Deși declară neconstituțională măsura suspendării de drept impusă de articolul 24 alin. (11) lit. b) din Legea cu privire la statutul judecătorului, Curtea nu exclude posibilitatea dispunerii suspendării din funcție a judecătorului de către colegiul disciplinar în situația în care colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcție, dacă această măsură este proporțională cu situația care a stat la baza ei.

Decizia Curții Constituționale:

Admite sesizarea depusă și declară neconstituțional articolul 24 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.


Aflaţi mai mult despre , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.