Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 

Business Legal Bites No. 1/23 – ultimele noutăți legislative, by MELNIC | BERCU
17.03.2023 | MELNIC | BERCU Legal Advisors

MELNIC | BERCU Legal Advisors are in plan să publice o serie de sumarizări care vor acoperi cele mai recente noutăți legislative, de interes pentru mediul de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceste materiale sunt concepute să fie de ajutor atât profesioniștilor în drept, cât și antreprenorilor. Fiecare sumar va fi prezentat într-un format accesibil, cu explicații clare și concise ale noilor modificări legislative și altor acte normative. Scopul nostru este de a furniza informații și sfaturi practice pentru a ajuta la aplicarea noilor reglementări în activitatea zilnică a afacerii dumneavoastră.

Legenda:
I – link către legi, hotărâri ale Parlamentului, decrete ale Președintelui;
II – link către hotărâri ale Guvernului;
III – link către acte ale Ministerelor, departamentelor și ale BNM;
Albastru – Monitoare Oficiale din care s-au extras prevederi normative de impact pentru mediul de afaceri și pot fi lecturate în prezentul material.

Perioada analizată: 01.01.2023-14.03.2023

Monitoare oficiale publicate și analizate:
(1) Monitorul Oficial Nr. 1-2 din 06.01.2023 (I, II, III);
Regulamentul privind investirea și evaluarea activelor fondului de pensii facultative (III).

(2) Monitorul Oficial Nr. 3-4 și 5-8 din 13.01.2023 (I, IIIII);
Munca în perioada aflării în concediul de maternitate (I); modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate (III).

(3) Monitorul Oficial Nr. 9 din 13.01.2023 (I, III);

(4) Monitorul Oficial Nr. 10-12 din 13.01.2023 (II, III);
Regulament privind rambursarea TVA pentru producătorii agrigoli (III).

(5) Monitorul Oficial Nr. 13-16 din 20.01.2023 (I);
Modificarea Legii privind reglementarea valutară – un nou prag minim pentru notificarea împrumuturilor și creditelor între rezidenți și nerezidenți; noi reglementări pentru unitățile de schimb valutar (I).

(6) Monitorul Oficial Nr. 17-20 din 20.01.2023 (IIII);
Regulamentul privind autorizarea agenților de distribuție și activitatea de distribuție a planurilor de pensii facultativ (III).

(7) Monitorul Oficial Nr. 21-22 din 26.01.2023 (I, II, III);
Registrul de Stat al Unităților de Drept (II).

(8) Monitorul Oficial Nr. 21-22 din 27.01.2023 (II);
(9) Monitorul Oficial Nr. 25-26 din 01.02.2023 (I, II, III);
(10) Monitorul Oficial Nr. 28-30 din 02.02.2023 (II, III);
(11) Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03.02.2023 (I, II, III);
(12) Monitorul Oficial Nr. 35-38 din 09.02.2023 (I, II, III);
(13) Monitorul Oficial Nr. 42-44 din 14.02.2023 (I, II, III);
(14) Monitorul Oficial Nr. 45-48 din 17.02.2023 (I, II, III);
(15) Monitorul Oficial Nr. 49-52 din 17.02.2023 (I, II, III);
(16) Monitorul Oficial Nr. 53-56 din 18.02.2023 (I, II, III);

(17) Monitorul Oficial Nr. 57-60 din 21.02.2023 (I, III);
Aderarea Moldovei la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL) (I); Regulamentul CNPF privind obligațiile de raportare și transparență în activitatea administratorilor și a fondurilor de pensii facultative (III).

(18) Monitorul Oficial Nr. 61 din 21.02.2023 (II);
(19) Monitorul Oficial Nr. 62-64 din 24.02.2023 (I, III);

(20) Monitorul Oficial Nr. 65-68 din 01.03.2023 (II, III);
Ministerul Finanțelor a adoptat noi standarde de raportare: Standardul Internațional de Audit 220 (II), Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) – IFRS 17 Contractul de asigurare (III); CNPDCP – nou formular pentru informare cu privire la supravegherea video (III).

(21) Monitorul Oficial Nr. 69-70 din 02.03.2023 (I, II, III);
Aprobarea de către ANRE a tarifelor fixe și prețurilor plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2023

(22) Monitorul Oficial Nr. 71-74 din 03.03.2023 (II, III);
(23) Monitorul Oficial Nr. 75-78 din 07.03.2023 (I, II, III);
(24) Monitorul Oficial Nr. 79-81 din 08.03.2023 (I, II, III);
(25) Monitorul Oficial Nr. 82-84 din 08.03.2023 (I, II, III);
(26) Monitorul Oficial Nr. 85-86 din 14.03.2023 (I, II, III);
(27) Monitorul Oficial Nr. 87-88 din 16.03.2023 (I, II, III);
(28) Monitorul Oficial Nr. 89 din 16.03.2023 (II);
(29) Monitorul Oficial Nr. 90 din 16.03.2023 (I, II, III).


1. Monitorul Oficial Nr. 1-2 din 06.01.2023

a. Regulamentul privind investirea și evaluarea activelor fondului de pensii facultative (Hot. CNPF nr. 62/14 din 28.11.2022)

În anul 2021 a intrat în vigoare Legea privind fondurile de pensii facultative nr. 198/2020, această Lege transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP).

Legea are ca scop dezvoltarea sistempul de pensii private facultative. Sistemele de pensii facultative (fie cum prevede Directiva – pensii ocupaționale) au rolul de a oferi angajatorilor sau instituțiilor specializate în gestionarea pensiilor, posibilitatea unei alternative față de sistemul pensiilor de stat.

Sistemele de pensii facultative funcționează prin acumularea de contribuții făcute de angajatori și/sau angajați pe parcursul carierei acestora, care sunt ulterior investite în diverse instrumente financiare. La pensionare, beneficiarii pot primi plata acestor fonduri sub formă de venituri periodice sau sub formă de sumă forfetară.

Regulamentul nou intrat în vigoare, stabilește atribuțiile și responsabilitățile administratorului (societate de pensii, entitate reglementată din sectorul financiar sau persoană juridică autorizată pentru a desfășura activități de administrare a fondurilor de pensii în alt stat), categoriile de investiții și limitele investiționale, procedura de determinare a profilului de risc și normele aplicabile evaluării activelor și calculării valorii activului net. Administratorii au obligații privind respectarea principiilor, regulilor și restricțiilor de investire, elaborarea politicii de investiții, raportarea către CNPF și gestionarea conflictelor de interese. Regulamentul prevede proceduri interne pentru luarea deciziilor și realizarea investițiilor, precum și procedura de determinare a profilului de risc al fondului de pensii.

Atractivitatea pentru mediul de afaceri: un sistem de pensii facultative cu performanțe bune în ceea ce privește rentabilitatea investițiilor poate atrage investitori locali și străini, deoarece aceștia caută adesea oportunități de creștere a capitalului și un randament bun al investiției lor.

2. Monitorul Oficial Nr. 3-4 și 5-8 din 13.01.2023

a. Codul muncii a fost completat cu art. 76– Activitatea de muncă în perioada aflării în concediu de maternitate

Astfel, prin derogare de la art.76 lit.a), salariata are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituţia medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată, şi de comun acord cu angajatorul.

În acest sens, angajatorii vor putea să utilizeze forța de muncă ale salariaților aflați în concediul de maternitate, desigur, doar la cererea angajaților.

b. BNM a modificat Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate

Principala modificări la care urmeză să atragă atenție băncile constă în adăugarea la pct. 3, Anexa nr. 2 din Regulament că: bunurile imobile trebuie să fie reevaluate atunci când informațiile de care dispun băncile indică faptul că valoarea bunurilor imobile ar fi putut să scadă semnificativ în comparație cu nivelul general al prețurilor de pe piață. Pentru creditele totale pe debitor care depășesc echivalentul a 3 milioane EUR sau 2% din fondurile proprii ale băncii, reevaluarea bunului imobil se efectuează cel puțin o dată la fiecare trei anide către – un evaluator independent, conform Legii nr.989/2002 cu privire la activitatea de evaluare (introdus subiectul care urmează să efectueze reevaloarea).

4. Monitorul Oficial Nr. 10-12 din 13.01.2023

Regulament privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3/2023)

Prezentul Regulament se aplică în perioada aprilie 2022 – iunie 2023 (inclusiv) și stabilește condițiile și procedurile pentru rambursarea TVA către producătorii agricoli care îndeplinesc anumite criterii, cum ar fi desfășurarea a cel puțin 95% din activitate în domeniul agricol sau suportarea pierderilor ca urmare a embargoului impus de Federația Rusă. Solicitarea rambursării se face prin depunerea unei cereri semnate electronic la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat – mail@sfs.md, model Cerere inclus în Regulament. Rambursarea TVA se efectuează în termen de 25 de zile lucrătoare de la depunerea cererii, iar suma rambursată nu poate depăși suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară, reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2021.

5. Monitorul Oficial Nr. 13-16 din 20.01.2023

Modificarea Legii privind reglementarea valutară nr. 62/2008

1) În conformitate cu Legea, sunt supuse notificării BNM împrumuturile/creditele nerezident-rezident şi garanţiile în cazul:

1. în cazul împrumuturilor sau creditelor comerciale cu dobândă, cu excepția situației în care un furnizor rezident primește un împrumut sau credit de la un factor nerezident în cadrul unei operațiuni de factoring, în condițiile în care factorul nerezident își asumă riscul insolvabilității debitorului nerezident pentru creanțele preluate;
2. în cazul împrumuturilor sau creditelor financiare, cu excepția: a) creditelor interbancare cu termenul inițial de rambursare care nu depășește un an; b) împrumuturilor sau creditelor primite de la nerezidenți prin utilizarea cardurilor de credit emise de nerezidenți la cererea rezidenților;
3. în cazul garanțiilor emise de către un garant nerezident pentru o tranzacție de bază între doi rezidenți;
4. în cazul împrumuturilor sau creditelor aferente investițiilor directe.

Astfel, prin legea de modificare: (1) sintagma “garanție” a fost exclusă; (2) anterior erau exceptate de a fi supuse notificării (acum autorizării) împrumuturile/creditele sau garanţiele ce nu depăşeau suma de 50.000 de euro (sau echivalentul lor), acest prag a fost modificat în 10.000 de euro.

2). Introducerea la art. 24 a obligației pentru unitățile de schimb valutar de a supraveghea înregistrarea video. Tot cu privire la unitățile de schimb valutar a fost reglementată procedura specială a cumpărării de control, precum și unele aspecte privind suspendarea activității acestora.

6. Monitorul Oficial Nr. 17-20 din 20.01.2023

Regulamentul privind autorizarea agenților de distribuție și activitatea de distribuție a planurilor de pensii facultativ (Hotărârea CNPF nr. 65/10 din 22.12.2022)

Regulamentul stabilește normele pentru distribuția planurilor de pensii facultative, precum și autorizarea și cerințele profesionale ale agenților de distribuție. Acesta se aplică administratorilor fondurilor de pensii facultative, asigurătorilor, reasigurătorilor și altor entități autorizate de CNPF. Activitatea de distribuție include informarea persoanelor eligibile, furnizarea de documentație și obținerea acordului de aderare. Agenții de distribuție pot fi persoane fizice sau juridice, iar aceștia trebuie să îndeplinească anumite condiții, să fie înregistrați în Registrul CNPF și să colaboreze cu un singur administrator (în cazul persoanelor fizice) sau cu toți administratorii (în cazul persoanelor juridice).

7. Monitorul Oficial Nr. 21-22 din 26.01.2023

Hotărârarea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al unităților de drept” nr. 955/2022

Elaborarea prezentului document are drept scop descrierea modelului conceptual al Sistemului informațional „Registrul de stat al unităților de drept”, a cărui actualizare este condiționată de necesitatea implementării noului model („model To-Be”) de prestare a serviciului public „Înregistrarea de stat a unităților de drept”, elaborat în urma reingineriei serviciului respectiv, realizată în cadrul activităților proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”.

Per general, scopul acestui concept este de automatizarea procesului de înregistrare a unităților de drept și a actualizării informațiilor aferente acestora.

17. Monitorul Oficial Nr. 57-60 din 21.02.2023

a. Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL)

Această aderare reprezintă un pas important în dezvoltarea și consolidarea relațiilor comerciale ale Republicii Moldova cu partenerii internaționali și va avea un impact pozitiv asupra economiei naționale.

Convenția FAL, adoptată sub auspiciile Organizației Maritime Internaționale (OMI), are ca scop simplificarea și armonizarea procedurilor administrative în transportul maritim internațional, reducerea birocrației și îmbunătățirea eficienței serviciilor portuare.

Principalele beneficii ale aderării la Convenția FAL pentru afaceriștii locali includ:
– Facilitarea accesului la piețele internaționale: Convenția FAL va spori conectivitatea Republicii Moldova cu piețele internaționale, facilitând exporturile și importurile și oferind afacerilor locale oportunități de a se extinde pe plan global.
– Reducerea costurilor și timpului: Simplificarea și standardizarea procedurilor administrative în conformitate cu Convenția FAL va contribui la reducerea costurilor și timpului necesar pentru efectuarea tranzacțiilor comerciale și a operațiunilor portuare.
– Îmbunătățirea competitivității: Aderarea la Convenția FAL va consolida poziția Republicii Moldova pe scena internațională și va îmbunătăți competitivitatea afacerilor locale, atrăgând investiții străine și creând noi oportunități de creștere economică.
– Siguranța și securitatea transportului maritim: Convenția FAL promovează cooperarea între statele membre în privința siguranței și securității transportului maritim, ceea ce va asigura un mediu mai sigur pentru tranzacțiile comerciale și operațiunile portuare.

b. Regulamentul privind obligațiile de raportare și transparență în activitatea administratorilor și a fondurilor de pensii facultative (Hotărârea CNPF nr. 3/11 din 24.01.2023)

Regulamentul stabilește normele pentru întocmirea, prezentarea și publicarea rapoartelor referitoare la activitatea acestora. Administratorii trebuie să asigure că informațiile furnizate sunt comprehensive și conforme cu formatul stabilit de Regulament. Nerespectarea regulamentului se sancționează conform legii. Rapoartele anuale și specifice trebuie să fie prezentate CNPF în conformitate cu prevederile legale.

20. Monitorul Oficial Nr. 65-68 din 01.03.2023

a. Ordinul Ministerului Finanțelor privind acceptarea și publicarea Standardelor de audit nr. 20/2023

Astfel, Ministerul Finanțelor a retras Standardul Internațional de Audit 220”Controlul calității pentru un audit al situațiilor financiare” și a aprobat Standardului Internațional de Audit 220 (Revizuit) „Managementul calității pentru un audit al situațiilor financiare”.

În esență, Standardul Internațional de Audit (ISA) 220 “Controlul calității pentru un audit al situațiilor financiare” și ISA 220 (Revizuit) “Managementul calității pentru un audit al situațiilor financiare” se referă la aspecte similare, dar ISA 220 (Revizuit) reprezintă o versiune actualizată și îmbunătățită a standardului original.

În principal, diferențele dintre ISA 220 și ISA 220 (Revizuit) constau în următoarele aspecte:

1. Abordare: ISA 220 (Revizuit) introduce o abordare bazată pe sisteme de management al calității, care pune mai mult accent pe rolul de management al calității în cadrul firmelor de audit și pe responsabilitățile partenerilor desemnați pentru calitate.
2. Scop și obiective: ISA 220 (Revizuit) oferă clarificări și extinde scopul și obiectivele standardului pentru a include evaluarea și răspunsul la riscurile care afectează calitatea auditului.
3. Cerințe: ISA 220 (Revizuit) introduce noi cerințe și modifică unele dintre cerințele existente pentru a reflecta schimbările în abordarea managementului calității, precum și pentru a aborda problemele de aplicare identificate în practică.
4. Documentare: ISA 220 (Revizuit) conține cerințe și îndrumări suplimentare privind documentarea sistemului de management al calității și evaluarea acestuia, pentru a asigura o înregistrare adecvată a responsabilităților și acțiunilor luate în cadrul procesului de management al calității.

b. Ordinul Ministerului Finanțelor privind acceptarea și publicarea Standardelor de audit nr. 20 din 23.02.2023

În baza Acordului de renunțare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat cu IFRS Foundation la 15 iulie 2008, pe teritoriul Republicii Moldova se va aplica Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) – IFRS 17 Contractul de asigurare, și se va retrage de Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) – IFRS 4 Contractul de asigurare. 

În esență, IFRS 4 și IFRS 17 sunt ambele standarde internaționale de raportare financiară care abordează aspectele contabile ale contractelor de asigurare. Cu toate acestea, IFRS 17 reprezintă o actualizare și înlocuire a standardului IFRS 4 și aduce modificări semnificative în ceea ce privește recunoașterea, măsurarea și prezentarea contractelor de asigurare.

Diferențele cheie între IFRS 4 și IFRS 17 includ următoarele aspecte:

1. Tratamentul contabil: IFRS 4 permite o gamă largă de practici contabile existente în industria asigurărilor, ceea ce face dificilă compararea rezultatelor financiare ale diferitelor companii de asigurări. IFRS 17 introduce un model de măsurare unic și uniform, numit modelul general de contracte de asigurare, care este aplicabil tuturor contractelor de asigurare, eliminând astfel discrepanțele în tratamentul contabil.
2. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor: IFRS 4 nu impune o abordare specifică pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor legate de contractele de asigurare. IFRS 17 introduce un model care recunoaște veniturile și cheltuielile pe parcursul perioadei de acoperire a contractului de asigurare, în funcție de distribuția serviciilor de asigurare și de schimbările în așteptările privind fluxurile de numerar viitoare.
3. Evaluarea contractelor de asigurare: IFRS 17 introduce abordarea de măsurare a contractelor de asigurare bazată pe o combinație de valorile prezente ale fluxurilor de numerar viitoare estimate, ajustate pentru riscuri și marjele contractuale. Acest lucru înlocuiește practicile de evaluare mai diverse și mai puțin transparente utilizate în cadrul IFRS 4.
4. Prezentarea în situațiile financiare: IFRS 17 introduce cerințe detaliate pentru prezentarea și dezvăluirea informațiilor legate de contractele de asigurare în situațiile financiare, ceea ce permite o mai bună comparabilitate și înțelegere a performanței financiare a entităților care emit contracte de asigurare.

c. CNPDCP a aprobat modificarea Decizia cu privire lа арrоbаrеа formatului tipizat de informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video nr. 581/2015

Noul formular tipizat

21. Monitorul Oficial Nr. 69-70 din 02.03.2023

a. Hotărârea ANRE privind tarifele fixe şi preţurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obţine statutul de producător eligibil în anul 2023

Prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile ce vor fi utilizate pentru organizarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil în anul 2023: pentru instalații solare PV – 1,78 lei/kWh; pentru instalații eoliene – 1,69 lei/kWh.


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.