Flux noutăţi

Importanța Protecției temporare în cadrul unui flux migrațional sporit
07.04.2023 | JURIDICE MOLDOVA

Importanța Protecției temporare în cadrul unui flux migrațional sporit în Republica Moldova.

În Republica Moldova, străinii pot beneficia de mai multe forme de protecție prevăzute de Legea 270/2008, privind azilul în Republica Moldova. Una din aceste forme, este în premieră aplicată pe teritoriul Republicii Moldova și anume, protecția temporară.

Această formă de protecție a venit în spațiul Uniunii Europene, după războiul din fosta Iugoslavia, din anii `90. În timpul acelui război, mecanismele uzuale de recunoaștere a statutului legal de refugiat (sau alt tip de protecție internațională) au fost depășite de numărul mare de persoane fugite din calea luptelor. Ulterior, Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri.

 

Ce este protecția temporară și când/cum se aplică

Protecția temporară este un statut legal acordat de către țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv și de Republica Moldova, persoanelor nevoite să fugă de război, din Ucraina, către țările învecinate.

Persoanele refugiate din Ucraina pot intra fără restricții în Republica Moldova, și pot apela la una din formele de recunoaștere a unui statut protejat în țara noastră.

Principalul avantaj al protecției temporare, față de solicitarea azilului, este rapiditatea, adică oferirea imediată a unui statut legal refugiaților veniți dintr-o zonă de conflict. În procedura normală, solicitanții de azil trec printr-o perioadă în care trebuie să dovedească autorităților că se află cu adevărat în pericol în țara de origine. Această perioadă poate să fie de până la câteva luni, și se poate încheia cu un răspuns negativ. Prin instituirea protecției temporare, persoanele strămutate din Ucraina primesc imediat un statut legal prin care li se recunosc mai multe drepturi.

Protecția temporară se acordă prin hotărîre de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui raport prezentat de Inspectoratul General pentru Migrațiune, privind necesitatea de acordare a protecției temporare. Prin Hotărîre de Guvern, se stabilesc măsurile şi perioada pentru care se acordă protecție temporară. Raportul este elaborat în baza analizei situației, efectuată de Direcţia azil şi integrare, luîndu-se în considerare cauzele eventualelor afluxuri de persoane.

 

Potrivit art.21 alin.3 din Legea 270/2008, privind azilul în Republica Moldova, protecția temporară se acordă pe o perioadă de un an. În cazul în care motivele de protecție temporară persistă, durata protecției temporare poate fi prelungită cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, dar care să nu depășească 2 ani.

 

Autoritățile RM au recunoscut că, de la începutul războiului din Ucraina din 24 februarie 2022, țara noastră are un flux fără precedent de refugiați din Ucraina, lucru care a încărcat la maxim toate serviciile statului. Pînă la moment majoritatea persoanelor refugiate, aflate pe teritoriul Republicii Moldova, depuneau cerere de azil.

 

În acest sens, în urma analizei și evaluării situației existente, a fost adoptat de către cabinetul de miniștri Hotărîrea Guvernului nr.23 din 18.01.2023, privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina, prin care transpune art. 4 (1), art. 6, art. 8 (1), art. 9, 10, 12, 13, art. 14 (1) din Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 212 din 7 august 2001, precum și Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 71 din 4 martie 2022.

 

De ce e importantă protecția temporară

Prin acordarea protecției temporare se legalizează șederea persoanelor strămutate din Ucraina, pe o perioadă de cel puțin un an, ceea ce le-ar oferi ocazia  acestora să-și planifice viața în Moldova în această perioadă.

Important, statutul de beneficiar de protecție temporară, asigură o serie de drepturi prevăzute în HG nr.23 din 18.01.2023, privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina și anume:

  • asigură accesul la învățătură al minorilor beneficiari de protecție temporară în instituțiile publice de învățământ general în limitele posibilităților sistemului educațional şi în aceleași condiții ca și pentru minorii cetățeni ai Republicii Moldova.
  • la solicitare, au acces la cazare în cadrul Centrului de plasament temporar pentru persoane aflate în dificultate, în condițiile stabilite de legislație.
  • pot accesa măsuri de asistență socială, finanțate de către organizațiile internaționale, în baza procedurilor și condițiilor aprobate în comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și autoritatea competentă pentru străini a Ministerului Afacerilor Interne. Măsurile de asistență socială familiilor cu copii, precum și minorilor neînsoțiți sunt asigurate prin intermediul structurilor teritoriale de asistență socială.
  • familiile beneficiare, care sunt eligibile conform condițiilor stabilite în Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 889/2013, pot beneficia de acest serviciu, inclusiv de ajutor bănesc, pentru a preveni şi/sau a depăși situațiile de risc în vederea asigurării creșterii şi educației copilului în mediul familial.
  • dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova, în baza contractului individual de muncă, cu notificarea obligatorie de către angajator, în termen de până la 5 zile de la data încheierii contractului, a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă despre faptul angajării beneficiarului de protecție temporară, (fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă).
  • beneficiază de asistență medicală de urgență, asistență medicală primară și de examenul medical gratuit, din motive de sănătate publică, în cadrul instituțiilor medico-sanitare, conform listei serviciilor medicale stabilite de Ministerul Sănătății.

Cine poate beneficia de protecția temporară

Potrivit HG nr.23 din 18.01.2023, protecția temporară se acordă următoarelor categorii de persoane:

– cetățenilor ucraineni cu reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 2022;

– cetățenilor ucraineni care se aflau pe teritoriul Republicii Moldova dinaintea datei de 24 februarie  2022;

– apatrizilor și resortisanților țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022 și care nu se pot întoarce în condiții de siguranță în țară sau în regiunea lor de origine;

– membrilor de familie ai persoanelor menționate supra.

 

Procedura de înregistrare a beneficiarilor de protecție temporară și eliberarea documentelor de identitate se efectuează de către autoritatea competentă pentru străini (Inspectoratul General pentru Migrație) a Ministerului Afacerilor Interne, gratis.

Protecția temporară produce efect asupra persoanei de la data manifestării voinței de a beneficia de acest tip de protecție, prin înregistrarea cererii pentru obținerea documentului de identitate la autoritatea competentă pentru străini a Ministerului Afacerilor Interne. Modelul cererii se aprobă prin ordin al directorului autorității competente pentru străini a Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectoratul General pentru Migrație, în ziua depunerii cererii de către beneficiarul de protecție temporară, eliberează fiecărui beneficiar, cu titlu gratuit, în baza setului de acte depus, un document de identitate prin care i se acordă permisiunea de a rămâne pe teritoriul Republicii Moldova.

Cererea împreună cu actele necesare cu privire la acordarea protecției temporare poate fi depuse pe platforma online protectietemporară.gov.md.

Cînd încetează protecția temporară

Potrivit HG nr.23 din 18.01.2023, protecția temporară încetează în una dintre următoarele situații:

– la atingerea duratei maxime de protecție temporară stabilită în prezenta hotărâre;

– persoana a renunțat în mod expres la protecție temporară, informând autoritatea competentă pentru străini a Ministerului Afacerilor Interne;

– persoana s-a repatriat voluntar în Ucraina ori s-a strămutat în altă țară, informând autoritatea competentă pentru străini a Ministerului Afacerilor Interne, sau dacă se constată că persoana a părăsit teritoriul Republicii Moldova și se află în afara teritoriului Republicii Moldova o perioadă cumulativă mai mare de 45 de zile;

– în cazul acordării dreptului de ședere beneficiarului de protecție temporară, în condițiile Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;

– în cazul existenței motivelor întemeiate pentru a se considera că persoana căreia i s-a acordat protecție temporară cade sub incidența uneia dintre clauzele de excludere prevăzute la art. 20 din Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova;

– în cazul acordării altei forme de protecție prevăzute în Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova.

 

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.