Cariere

CONCURS anunțat de Camera Notarială a RM pentru funcția de secretar general
17.04.2023 | JURIDICE MOLDOVA

Camera Notarială a RM anunță concurs pentru ocuparea funcției de secretar general din cadrul acesteia cu termenul limită la data de 20 aprilie 2023.

I. Scopul și sarcinile de bază ale funcției:
– gestionarea economico-financiară a Camerei Notariale;
– reprezentarea Camerei Notariale în fața autorităților publice, inclusiv a instanțelor judecătorești, în fața persoanelor fizice și juridice în limitele necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege;
– asigurarea prezentării raportării (financiare, statistice etc.) organelor de resort;
– încheierea contractelor în numele Camerei Notariale;
– gestionarea bugetului Camerei Notariale;
– organizarea elaborării, fundamentării și prezentării în fața Adunării generale a notarilor a proiectului de buget anual al Camerei Notariale;
– elaborarea și prezentarea în fața Adunării generale a notarilor a raportului anual privind executarea bugetului;
– întocmirea raportului anual de activitate a Camerei Notariale;
– organizarea activității Camerei Notariale între ședințele Adunării generale a notarilor;
– participarea la ședințele Adunării generale a notarilor şi ale Consiliului Camerei Notariale fără drept de vot;
– elaborarea proiectului agendei şi pregătirea materialelor pentru ședințele Adunării generale a notarilor şi Consiliului Camerei Notariale după consultarea cu ultimul;
– angajarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă cu personalul Camerei Notariale;
– conducerea activității personalului Camerei Notariale;
– executarea deciziilor Adunării generale a notarilor şi ale Consiliului Camerei Notariale ce se referă la activitatea sa;
– organizarea ținerii evidenței contabile a Camerei Notariale și a tuturor imobilelor aflate în proprietatea sau gestiunea Camerei Notariale;
– gestionarea mijloacelor financiare de pe conturile Camerei Notariale;
– asigurarea măsurilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor pentru funcțiile eligibile;
– îndeplinirea altor atribuții prevăzute de Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor și Statutul Camerei Notariale.

 

II. Condiţii de angajare generale:
– Studii superioare în management, economie sau drept;
– Vechime în muncă de cel puțin 5 ani;
– Posedarea la nivel avansat a limbilor română, rusă;
– Cunoașterea limbilor engleză și/sau franceză va constitui un avantaj;
– Abilități avansate de utilizare a computerului;
– Abilități analitice și capacități de planificare și de atingerea obiectivelor;
– Capacitatea de a se exprima logic și consecutiv în formă verbală și scrisă;
– Capacități excelente de comunicare;
– Experiență de lucru în echipă, abilități de colaborare cu angajați de orice nivel;
– Auto-disciplina, punctualitatea şi respectarea termenilor limită;
– Creativitate și spirit de inovație, principii morale solide, responsabilitate;
– Salariul: 27 000 lei.

 

III. La concurs poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:
– deține cetățenia Republicii Moldova și domiciliul în Republica Moldova;
– nu a fost declarată incapabilă și în privința acesteia nu a fost instituită vreo măsură de ocrotire judiciară;
– are reputație ireproșabilă;
– în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
– nu are antecedente penale;
– are studii superioare în management, economie sau drept;
– are o vechime în muncă de cel puțin 5 ani.

 

IV. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conține:
– formularul de participare (poate fi solicitat prin poșta electronică la adresa indicată mai jos);
– copia buletinului de identitate;
– copia diplomelor de studii (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării);
– copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
– documentele ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 01 ianuarie 2019), scrisoarea de motivare și, opțional scrisoarea de recomandare;
– cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere);
– acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

V. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 20.04.2023,  ora 17.30.

telefon de contact: 022 000 701;
e-mail: camera.notariala@cnm.md
adresa poştală: mun. Chişinău, str. București, nr. 90, of. 16.

NOTĂ: Formularul de participare și declarațiile personale se prezintă în original, semnate și datate de candidat. Copiile documentelor anexate vor fi legalizate de notar sau se vor prezenta împreună cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, prevederile de mai sus se aplică la data desfășurării interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.


Aflaţi mai mult despre , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.