Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova
Comentariile sunt închise pentru Facultatea de Drept USM. Conferința dedicată aniversării a 60 de ani de la înființarea Facultății: Realități și perspective ale învățământului juridic național 01.10.2019

Facultatea de Drept USM. Conferința dedicată aniversării a 60 de ani de la înființarea Facultății: Realități și perspective ale învățământului juridic național 01.10.2019
03.10.2019 | JURIDICE MOLDOVA

FELICITAREA DECANULUI
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 60 DE ANI A
FACULTĂȚII DE DREPT

Onorată Facultate! Stimați colegi!
Dragi studenți, masteranzi, doctoranzi!

Astăzi Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova împli­nește remarcabila vârstă de 60 de ani și, cu acest prilej, volens-nolens susține și un examen în fața timpului.
Timpul, deși el însuși nu are imagine, își lasă amprenta pe portretul fiecăruia dintre noi, absoarbe momente și trăiri, rămânând a fi examina­torul cel mai exigent și obiectiv al realizărilor noastre. Poate, în realitate, aceasta și este misiunea supremă a timpului: de a face bilanțul celor trăite și realizate în trecut, pentru a ne impulsiona în prezent spre setarea unor noi obiective și perspective pentru viitor.
Vârsta de 60 de ani pe care a atins-o Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova este o vârstă asumată cu toată responsabilitatea de in­sti­tuția noastră. În calitatea sa de centru universitar de elită cu profil juridic, aliniat la cele mai înalte standarde educaționale și de cercetare, primul din Republica Moldova (conform originii, dar și realizărilor), cu istorie și tradiție de excelență, astăzi Facultatea de Drept a prestigioasei Alma Mater are o ima­gine impecabilă în ţară, dar şi peste hotare.
Realizările sale prodigioase se transcriu în: formarea a zeci de generații de specialiști de înaltă calificare care valorifică cunoștințele și competențele obținute în aulele facultății în diverse domenii de activitate cu profil juridic; amplificarea patrimoniului doctrinar juridic al Republicii Moldova cu pub­li­cații științifice și metodico-didactice consacrate; contribuirea esențială a cad­relor didactice ale Facultății de Drept la elaborarea actelor legislative sau la remanierea acestora; obținerea de către studenții Facultății de Drept a unor rezultate remarcabile în plan educațional la nivel de universitate, dar și la diverse concursuri naționale și internaționale de specialitate; înființarea de către membrii Facultății de Drept a „Clinicii Juridice” și a Baroului Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept”; dezvoltarea cooperărilor internaţionale la nivelul structurilor instituţionale didactice şi de cercetare – licenţă, maste­rat, doctorat – cu diverse instituții de învățământ prestigioase, precum și a parteneriatelor naționale, în special cu piața muncii; organizarea mai multor evenimente științifice (conferințe, simpozioane, seminare), de schimb aca­de­mic, precum și a unor competiții internaționale etc.

Toate acestea au configurat Facultatea de Drept într-un prototip al performanței în învățământul superior. Trebuie să recunoaștem, însă, că imaginea desăvârșită de astăzi a Facultății de Drept este rezultatul efortului de ieri al întregii comunități academice: al administrației universității și al facultății, precum și al altor structuri manageriale, al cadrelor didactice, al personalului auxiliar, în același rând al formabililor care au ales să-și facă studiile la Facultatea de Drept. Tocmai de aceea, marcând această sărbă­toare, îmi exprim gratitudinea față de cei care în 1959 au fondat Facultatea de Drept, precum și față de toți cei care i-au asigurat continuitatea în timp.

În cadrul Facultății de Drept a USM activează cadre didactice reputate, personalităţi consacrate cu o conduită ireproșabilă și de bună credință care, asumându-şi responsabilitatea de a activa pe tărâmul educațional, contri­buie în mod substanţial la formarea elitei intelectuale a Republicii Moldova și a specialiștilor de înaltă calificare în domeniul dreptului.

Țin să menţionez în mod special activitatea de zi cu zi a întregului colectiv profesoral din cadrul Facultății de Drept. Cu adevărat, profesorul are misiunea nobilă de edificare a viitorului umanității prin învățarea și edu­carea generațiilor de azi și de mâine. Responsabilitatea cadrelor didactice care formează specialiști în domeniul dreptului este, probabil, cea mai înaltă, context în care găsesc a fi foarte potrivite spusele lui J. Rawls: Dreptatea este virtutea de căpătâi a unei societăţi. Tocmai grație efortului conjugat al colec­ti­vului profesoral al Facultății de Drept se formează actorii principali ai societății implicați în înfăptuirea actului de justiție, asigurarea supremaţiei legii și consolidarea statului de drept.

Stimați profesori, este imposibil să inventariem fiecare efort depus de dumneavoastră în planul asigurării funcționalității și continuității Facultății de Drept a USM, dar să știți că înțelegem că dimensiunea acestuia este înte­meiată pe muncă asiduă, vocație, perseverență, temeritate și înalte valori morale.

La acest ceas aniversar, vă aducem mulțumiri speciale pentru aportul pe care l-ați adus la reformarea Facultății de Drept în vederea unei con­ver­genţe la nivel european; la modernizarea și eficientizarea calității învăţă­mân­tului juridic, astfel încât acesta să satisfacă cerinţele unei societăţi a cunoaşterii; la menținerea și fortificarea reputației ireproșabile a facultății; la creșterea vizibilității instituției noastre pe arena internațională, dar, mai ales, la realizarea misiunii educaționale a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.

Marcând aniversarea a 60 de ani ai Facultății de Drept, îmi îndrept atenția și asupra studenților, masteranzilor, doctoranzilor care actualmente își fac studiile în cadrul instituției noastre de învățământ, dar și a miilor de absolvenți ai Facultății de Drept care continuă să o promoveze glorios la locul de muncă.

Dragi formabili, dumneavoastră sunteți sufletul facultății noastre, forța motrice care ne impulsionează spre noi ascensiuni, colaboratorul nostru cel mai important în realizarea aspirației noastre comune de edificare a unei societăți bazate pe cunoaștere, dar și șansa noastră către un viitor mai bun. Și, pentru că voi sunteți constructorii viitorului, vă îndemn să puneți la te­me­lia zilei de mâine valori, precum: dreptatea, adevărul, demnitatea umană și moralitatea.

În virtutea fluctuațiilor care intervin în relațiile sociale la diferite etape, cadrul legislativ este supus în mod constant metamorfozelor, iar acest pro­ces firesc determină orice jurist să studieze continuu. Având la bază aceste schimbări, dar și tenacitatea diferită a fiecăruia dintre noi de a fi în pas cu ele, vă reamintesc că cunoștințele sunt variabile și doar valorile rămân a fi constante, fără a-și schimba conținutul în coraport cu transformările care intervin la nivel de legislație ori de societate, în general.

De aceea, dragi tineri studioși, vă încurajez să fiți promotori fideli ai valorilor cultivate pe tărâmul Facultății de Drept a USM, să fiți corecți și să dați dovadă de verticalitate în orice conjunctură, fără a vă lăsa influențați de viciile din sistem.

La această etapă, în calitatea mea de decan al Facultății de Drept, vă dau toată asigurarea că eforturile noastre nu se opresc aici, în continuare ne dorim să scriem noi pagini de glorie în istoria Facultății de Drept a USM. Ne-am setat obiective frumoase și suntem animați de încrederea că îm­preu­nă vom înscrie noi realizări de bun augur în învățământul juridic superior din Republica Moldova. Pentru că suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de urmașii noștri și pentru că înțelegem că unele rea­li­zări nu pot fi absorbite de efemeritate, iar o instituție de învățământ devine nemuritoare tocmai prin cunoștințele pe care le transmite din generație în generație!

În cele din urmă, adresez tuturor sincere felicitări, dorindu-vă sănă­tate, optimism, curaj, perseverență, realizări remarcabile și fie ca munca să vă fie răsplătită plenar prin satisfacţia reuşitelor profesionale!

Iar cu prilejul frumoasei aniversării de astăzi, urarea cea mai potrivită pe care o putem face cu toții față de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova este: Vivat, Crescat, Floreat!

La mulți ani, Facultatea de Drept!


Aflaţi mai mult despre ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.