Jurisprudenţă

Curtea Constituțională: Prevederile Legii referitoare la Zona Economică Liberă „Bălți” – neconstituționale
30.10.2019 | Mihai Triboi

Pe 29 octombrie 2019, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre cu privire la controlul constituționalității Legii nr. 17 din 15 februarie 2019 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți”, care a fost adoptată de către Guvern prin angajarea răspunderii, în conformitate cu prevederile articolului 1061 din Constituție.

Analiza Curții:

Curtea a considerat că prevederile contestate trebuie examinate prin prisma dispozițiilor articolelor 6, care garantează principiul separației și colaborării puterilor, precum și 1061 din Constituție, care se referă la angajarea răspunderii de către Guvern.

Curtea a menționat că instituirea principiului separației ramurilor puterii statului are ca scop crearea unui sistem de guvernare care ar asigura echilibrul între acestea. Astfel, în cadrul sistemului democratic de aplicare a principiului separației celor trei ramuri ale puterii de stat este importantă colaborarea între puteri și exercitarea competențelor în limitele prevăzute de Constituție.

Curtea a notat că, în conformitate cu articolul 60 din Constituție, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului, care exercită principala sa funcție de legiferare. Totodată, potrivit prevederilor articolului 1061 din Constituție, Parlamentul a învestit Guvernul cu atribuții de legiferare. Articolul 106din Constituție prevede că Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, unei declarații de politică generală sau unui proiect de lege.

Cu privire la angajarea răspunderii Guvernului, Curtea a reținut că aceasta reprezintă o procedură parlamentară specială prin care, pentru a face față unei împrejurări deosebite, care reclamă stabilirea unor măsuri urgente, de competența Parlamentului, Guvernul urmărește adoptarea unui proiect de lege în condiții de maximă celeritate.

De asemenea, Curtea a reiterat că această cale de adoptare a unei legi este una excepțională și simplificată, fiind vorba de o modalitate legislativă la care se recurge in extremis, numai atunci când adoptarea proiectului de lege în procedura uzuală sau în procedura de urgență nu este posibilă.

Totodată, Curtea a relevat că adoptarea legii prin angajarea răspunderii de către Guvern reprezintă nu doar o măsură de substituire a regulilor procedurii legislative, dar și o modalitate foarte rapidă, generată de împrejurări excepționale, de adoptare a legii cu respectarea anumitor rigori.

În acest sens, Curtea a reiterat jurisprudența sa, care a stabilit criteriile care urmează a fi luate în considerație la aplicarea acestui mecanism constituțional (HCC nr. 5 din 2 martie 2016 § 38; HCC nr. 11 din 13 mai 2015, § 54, § 72; HCC nr. 28 din 22 decembrie 2011, § 60).

Având în vedere aceste criterii, Curtea a constatat că, potrivit notei informative, adoptarea Legii nr. 17 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” nu a fost generată de obiective imperioase de ordin public sau social, impuse prin lege, sau care să derive din programul de activitate al Guvernului.

Curtea a concluzionat că Guvernul nu a demonstrat în cadrul angajării răspunderii politice asupra proiectului de lege menționat necesitatea unei urgențe reale prin excluderea terenului de 2,238 ha, cu numărul cadastral 0100212178, amplasat pe str. Sprâncenoaia nr. 1, municipiul Chișinău, precum și a construcțiilor de pe acesta cu numerele cadastrale 010021217801-010021217806 și 010021217819 din componența Zonei Economice Libere „Bălți”, nu a prezentat argumente concludente privind necesitatea ca reglementarea în cauză să fie adoptată cu maximă celeritate și că este obiectiv necesară aplicarea imediată a legii în cauză.

De asemenea, Curtea a menționat că, potrivit constatărilor sale, procedura angajării răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege are drept consecință menținerea atribuțiilor sau demiterea Guvernului prin retragerea încrederii acordate de Parlament și poate avea loc în condițiile articolului 1061 din Constituție numai în fața Parlamentului, cu prezența obligatorie în ședința Parlamentului a reprezentantului Guvernului.

În consecință, Curtea a reținut că Legea nr. 17 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” a fost adoptată printr-o procedură de angajare a răspunderii Guvernului contrară prevederilor articolelor 6 și 1061 din Constituție.

Concluziile Curții

Pornind de la cele menționate, Curtea

1. A admis sesizarea dlui Igor Munteanu, deputat în Parlament, privind exercitarea controlului constituționalității Legii nr. 17 din 15 februarie 2019 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți”, adoptată prin angajarea răspunderii de către Guvern.

2. A declarat neconstituțională Legea nr. 17 din 15 februarie 2019 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți”, adoptată prin angajarea răspunderii de către Guvern.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


Aflaţi mai mult despre


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.