Drept civil
 

CSJ: Achitarea benevolă după expirarea termenului de prescripție
12.11.2019 | Mihai Triboi

Prescripția extinctivă ca termen juridico-civil se răsfrânge asupra posibilității apărute la persoană (fizică sau juridică) de a-şi apăra dreptul încălcat pe calea acţiunii civile. Prescripţia extinctivă este termenul, la expirarea căruia în cazul în care acţiunea n-a fost înaintată, se stinge dreptul civil, apărut în urma delictului civil, la admiterea acţiunii – dreptul la apărare pe calea acţiunii civile – dreptul la acţiune. Expirarea prescripţiei extinctive nu duce la încetarea dreptului subiectiv civil încălcat, ci stinge dreptul subiectiv civil la apărare pe calea acţiunii civile.

Dreptul subiectiv încălcat poate fi benevol executat de către persoana obligată şi după expirarea prescripţiei extinctive. Prescripţia extinctivă trebuie înțeleasă ca termen care determină graniţele de timp ale cerinţelor respective, dispunând de posibilitatea de exercitare forțată în ordine judecătorească. Obiect al prescripţiei extinctive este dreptul de a cere, adică dreptul îndreptat la apărarea dreptului subiectiv încălcat sau interesului protejat de lege.

Reieșind din prevederile art. 271 din Codul civil, acțiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge în temeiul expirării termenului de prescripție extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripția. Prescripția începe să curgă doar din momentul în care este încălcat dreptul subiectiv sau interesul protejat de lege. Subiect al dreptului de înaintare a cererii față de instanţă despre expirarea termenului de prescripție este reclamantul şi pârâtul.

În contextul expus, este întemeiată pretenția debitorului privind anularea datoriei în mărime de 16405,98 de lei înaintată spre plată de Întreprinderea cu Capital Străin „Red Union Fenosa” societate pe acțiuni prin factura din 15 martie 2012 pentru perioada de facturare 06 martie 2011 – 05 martie 2012, având în vedere faptul că aceasta a devenit prescrisă încă la data de 05 martie 2015, iar intimata nu și-a valorificat dreptul de încasare forțată a datoriei pe calea acțiunii civile în interiorul termenului prevăzut de legislația în vigoare.

Respectiv, debitorului nu i se poate imputa achitarea benevolă a datoriei prescrise în mărime de 16405,98 de lei pentru consumul energiei electrice pentru perioada de facturare 06 martie 2011 – 05 martie 2012, în cazul în care la expirarea prescripției extinctive Întreprinderea cu Capital Străin „Red Union Fenosa” societate pe acțiuni a pierdut posibilitatea de a cere executarea silită a acesteia.

Decizia 3ra-1118/19 din 6 noiembrie 2019.


Aflaţi mai mult despre ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.