Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 

Noi reglementări adoptate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
25.11.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Vineri, 22 noiembrie, ANRE informează că Consiliul de administrație, a adoptat, în ședință publică, un șir de acte normative de reglementare:

– Codurile rețelelor electrice și de gaze naturale;
– Regulamentele privind accesul la rețelele de transport și gestionarea capacităților;
– Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale și hotărâri privind tarifele pentru serviciul de furnizare a energiei termice.

Codul rețelelor de gaze naturale prevede asigurarea unui acces transparent la reţelele de transport al gazelor naturale, inclusiv în legătură cu tranzacțiile transfrontaliere și instituirea unor proceduri unice de cooperare dintre operatorii de sistem din Republica Moldova și operatorii de sistem din țările vecine, la capitolul interoperabilitatea și schimbului de date. Codul rețelelor de gaze naturale urmărește asigurarea cadrului normativ ce ține de exploatarea în siguranță a rețelelor  de transport și de distribuție a gazelor naturale, reglementarea procedurilor de alocare a capacității interconexiunilor și stabilirea normelor privind aplicarea metodei prețului de referință în baza căreia vor putea fi calculate tarifele pentru serviciul de transport la punctele de intrare-ieșire din sistemul de transport al gazelor naturale.

Regulamentul privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor stabileşte principiile generale şi condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale, instrumentele şi procedurile de gestionare a congestiilor, atribuţiile şi responsabilităţile participanţilor la aceste operaţiuni, măsurile menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Normele cu privire la alocarea capacităţii prevăzute de proiectul Regulamentului se aplică la punctele de ieșire spre rețelele de distribuție, spre instalațiile de utilizare ale consumatorilor finali care sunt racordate la rețeaua de transport al gazelor naturale și punctele de intrare din instalațiile de producere.

Obiectivele Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale vizează creșterea calității serviciului de transport și de distribuție a gazelor naturale, respectarea drepturilor consumatorilor finali de a li se livra gaze naturale în mod continuu şi fiabil, garantarea livrării neîntrerupte a gazelor naturale cu respectarea parametrilor de calitate şi a indicatorilor de calitate stabiliți, și compensarea prejudiciilor consumatorilor finali în cazul prestării de servicii necalitative.

Regulamentul privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic conține prevederi referitoare la tranzacționarea capacității interconexiunilor pe termen lung, aceste prevederi fiind esențiale pentru a continua aplicarea acordurilor transfrontaliere, care urmează să fie puse în aplicare cu țările din regiune. Regulamentul în redacție nouă include detalii suplimentare privind asigurările, garanțiile și procedurile de rezervă, care trebuie puse în aplicare pentru licitații, la fel cum și norme privind returnarea și transferul capacităților.

Implementarea Codului rețelelor electrice va crea premisele necesare pentru interconectarea sistemului electroenergetic național cu sistemul european și participarea consumatorilor comandabili la piețele organizate de energie electrică, pentru dezvoltarea competiției pe piața internă de energie electrică și asigurarea transparenței și nediscriminării în procesul de oferire a accesului la rețelele electrice. Totodată, vor fi specificați parametrii tehnici de bază, ce urmează a fi respectaţi la funcţionarea centralelor electrice și a consumatorilor comandabili.

De asemenea, în cadrul ședinței, au fost examinate și aprobate tarifele pentru anul 2019 aferente serviciului de furnizare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”, S.A. „Comgaz-Plus”, Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”, Î.M. „Termogaz-Bălți”.


Aflaţi mai mult despre ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.