Drept penal şi contravenţional

Înăsprirea pedepselor pentru ultragierea polițiștilor și nesubordonarea față de aceștia
29.11.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază, începând cu data de 01.12.2019, elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.287, 349; Codul contravenţional – art.336, 353, 354).

Astfel, în contextul sporirii cazurilor de nesubordonare a cerinţelor legale ale poliţiştilor, ultragierea acestora, cauzării leziunilor corporale, se denotă o stringentă necesitate de întreprindere a măsurilor urgente de ridicare a nivelului asigurării securităţii angajaţilor organelor de ocrotire a normelor de drept, implicit al poliţiştilor.

Reieşind din cele menţionate, se propune incriminarea faptei de ultragiere a persoanei cu funcție de răspundere, a funcţionarului public cu statut special, precum și a persoanei cu funcție de demnitate publică, manifestată prin jignirea premeditată a onoarei și demnității acestora, în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcționale, exprimată verbal, în scris sau prin mijloace de comunicare, în legislația penală.

Motivarea propunerilor înaintate o constituie faptul că contravenientul atentează prin faptele sale, asupra valorilor sociale ocrotite într-un stat de drept și anume orînduirea socială, iar sancțiunile stabilite în redacția actuală a acestor articole sînt blînde și disproporționale în raport cu fapta comisă.

Persoane de contact:Veaceslav Sîrbu, şef al Serviciului asistenţă juridică a Inspectoratului naţional de patrulare a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 062102267, e-mail: veaceslav.sirbu@igp.gov.md

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [219.54 KB]

PDF: Proiectul legii de modificareNota informativă la proiect
WORD: Proiectul legii de modificareNota informativă la proiect

Reglementările actuale care urmează a fi supuse modificărilor

COD PENAL

Art. 287  Huliganismul
(1) Huliganismul, adică acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, de opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) de o persoană care anterior a săvîrşit un act de huliganism;
b) de două sau mai multe persoane;
c) pe teritoriul sau în incinta unei instituţii medico-sanitare publice ori private;
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
(3) Huliganismul agravat, adică acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au fost săvîrşite cu aplicarea sau cu încercarea aplicării armei sau a altor obiecte pentru vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Art.349 Ameninţarea sau violenţa săvîrşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească
(1) Ameninţarea cu moartea, cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, fie cu nimicirea bunurilor persoanei cu funcţie de răspundere, rudelor ei apropiate, în scopul sistării activităţii ei de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care ameninţă sau al altei persoane, precum şi aceeaşi ameninţare împotriva persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 180 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(11) Aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate faţă de persoana cu funcţie de răspundere ori a rudelor ei apropiate, fie nimicirea bunurilor acestora în scopul sistării activităţii lor de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care aplică violenţa sau al altei persoane, precum şi aceleaşi acţiuni aplicate împotriva persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţii convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (11) însoţite de:
a) aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanelor menţionate la alin.(1);
b) distrugerea bunurilor prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
c) daune materiale în proporţii mari;
d) alte urmări grave;
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.

COD CONTRAVENȚIONAL

Art. 336 Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept
Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a procurorului, a ofiţerului de urmărire penală, a ofiţerului de informaţii şi securitate, a angajatului cu statut special al Ministerului Afacerilor Interne, a altei persoane, aflate în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.

Art. 353 Ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistenţă
(1) Ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, adică jignirea premeditată a onoarei şi demnităţii procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii şi securitate, angajatului cu statut special al Ministerului Afacerilor Interne, altei persoane, aflată în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, exprimată prin acţiune, verbal sau în scris, se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore.
(2) Opunerea de rezistenţă procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii şi securitate, angajatului cu statut special al Ministerului Afacerilor Interne, unei alte persoane, aflată în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, se sancționează cu amendă de la 21 la 45 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore sau cu arest contravențional de la 10 la 15 zile.

Art. 354 Huliganismul nu prea grav
Huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte acţiuni similare ce tulbură ordinea publică şi liniştea persoanei fizice, se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.