Banking
 

Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor
15.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Marți, 14 ianuarie 2019, Banca Națională a Moldovei a publicat Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor, aprobat prin HCE al BNM nr.326 din 11.12.2019.

Regulamentul stabilește norme de organizare, efectuare a controalelor pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari (societăți de plată, societăți emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată) și criterii de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor față de prestatorii de servicii de plată nebancari.

Conform Regulamentului pot fi efectuate următoarele tipuri de controale:
în funcție de scopul urmărit:
1. controale complexe – supusă verificării fiind toată activitatea desfășurată de către prestatorii nebancari;
2. controale tematice – supusă verificării fiind un domeniu sau anumite domenii ale activității prestatorilor nebancari;
în funcție de modul de desfășurare:
1. controale planificate – controale efectuate în baza unui plan anual de control aprobat de BNM;
2. controale inopinate – controale efectuarea cărora nu este prevăzută în planul anual al BNM de control și care, de regulă, se inițiază ca reacție la un eveniment sau incident ce poate avea un impact semnificativ asupra activității prestatorilor nebancari sau utilizatorilor serviciilor de plată.

Decizia BNM de efectuare a controlului pe teren urmează să conțină cel puțin următoarea informație: numărul și data deciziei; denumirea și sediul prestatorului nebancar supus controlului; tipul controlului; perioada activității supusă controlului (cu excepția controlului asupra lichidării încălcărilor anterior constatate); data de începere a controlului; numele, prenumele inspectorilor împuterniciți să efectueze controlul, conducătorul echipei de control; funcția, numele, prenumele și semnătura persoanei care a emis decizia. În cazul controlului inopinat, decizia de efectuare a controlului pe teren și lista informației necesare a fi prezentată de către prestatorul nebancar se înmânează conducerii prestatorului în ziua începerii controlului.

Regulamentul mai reglementează procedură de efectuarea a controlului, drepturile și obligațiile atât a celor supuși controlului cât și a inspectorului.

În baza rezultatelor controlului se întocmește un act (raport) privind rezultatele controlului pe teren efectuat la prestatorul nebancar, în 2 exemplare. Reprezentantului entității supuse controlului poate depune obiecții. Rezultatele controlului pe teren, propunerile privind aplicarea măsurilor de remediere sau a sancțiunilor față de prestatorii nebancari se examinează de către Comitetul executiv al BNM. După aprobarea de către Comitetul executiv al BNM a hotărârii privind rezultatele controlului efectuat la prestatorul nebancar, hotărârea se notifică prestatorului nebancar în modul prevăzut de lege.

BNM poate aplica concomitent atât sancțiuni cât și măsuri de remediere. Sancțiunile pot fi diferite în depenedență de gravitatea neconformării la relgmenetările legale, inclusiv și retragerea licenței prestatorului de servicii de către BNM.

Pentru mai multe detalii a se vedea Regulamentul integral.

Intrarea în vigoare: 3 februarie 2020.

 


Aflaţi mai mult despre , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.