Interviuri

Viorica Grecu: Dezvoltarea continuă a Centrului de Instruire a Avocaților impune tot mai mult nevoia să trecem la o treaptă superioară
20.01.2020 | Vlad Bercu

Doamna directoare Viorica Grecu, am urmărit cu atenție activitatea Centrului de Instruire a Avocaților în anul 2019 și am avut plăcerea realizării parteneriatului între JURIDICE MOLDOVA și Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților. Am remarcat că ați obținut rezultate impresionante pe parcursul anului trecut, iar 2020 l-ați început cu instruirea formatorilor. Este primul eveniment de instruire de acest fel la Centrul de Instruire a Avocaților? De ce ați decis să începeți anul cu acest eveniment?  A fost dificil să-l organizați?

În vara anului 2019, pe când încheiam primul semestru, înaintea vacanței judiciare, am organizat primul atelier de două ore cu formatorii Centrului de Instruire a Avocaților (CIA). Pe atunci aveam o echipă mai mică de formatori, dar identificaserăm deja nevoia îmbunătățirii nivelului de pregătire printre prorpii formatori. În iulie 2019 l-am invitat în calitate de Trainer pe dl Peter-Vlad Ianușevici, expert în comunicare și fondatorul Companiei de Training ”Academia Ncolae Dumitrescu”. Am beneficiat în iulie de un atelier de dezvoltare a echipei de traineri ai CIA, la care am descoperit, printr-o prezentare deosebită, elemente noi pentru atingerea scopului anume la nivel de echipă. Am aflat noi surse de energie pozitivă și căi de motivare personală și angajament, am primit sfaturi utile de leaderchip și am fost provocați de trainerul Peter-Vlad Ianușevici la discuții și momente de reflecție despre valori, în trecut, prezent și viitor. Deci, trainingul din iulie anul trecut a fost un început prin care am încercat să consolidăm relațiile din echipă și pe care l-am continuat acum, în 8-9 ianuarie.

Din vara anului trecut, echipa formatorilor Centrului de Instruire a Avocaților aproape că s-a dublat numeric și nevoia de îmbunătățire a nivelului propriilor formatori a fost și crește constant. La CIA am ajuns cu o Agendă de cursuri zilnice, iar deseori – câte două în zi. Dezvoltarea continuă a Centrului de Instruire a Avocaților impune tot mai mult nevoia să trecem la o treaptă superioară, la o evoluție creatoare. A fost necesar să identificăm  resurse. Având privilegiul de a beneficia de parteneriat cu Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Republica Moldova (ABA ROLI), cu sprijinul financiar din partea Ambasada SUA, pe lângă alte proiecte realizate în comun, am pus bazele viitorului curs pentru formatorii CIA. Împreună cu ABA ROLI am selectat încă din noiembrie anul trecut formatorul. Trainerul, dl Codru Vrabie are 15 ani de experienţă în formarea adulţilor, fiind afiliat cu Institutul Român de Training, cu Training Cafe şi cu Asociaţia INK (toate de la Bucureşti). Dl Vrabie are experienţă de instruire în Republica Moldova din 2006, iar în perioada 2017-2019 dl Vrabie a fost formator şi facilitator în Programul LEAD Moldova și a mai susţinut la Chişinău un curs de politici publice pentru procurori, tot la solicitarea ABA ROLI. Deci, am mers spre cursul din 8 și 9 ianuarie curent timp de jumătate de an și a implicat resursele intrinsece.

La Curs au avut posibilitate să participle toți formatorii Centrului de Instruire a Avocaților?

Avem o Echipă extraordinară extinsă în doar un an de activitate a CIA până la 43 de formatori. Unii au livrat cursuri lunar, alții – mai puțin sau au ținut cel puțin un curs de instruire ori o prezentare la conferințele noastre. Am invitat întreaga Echipă, iar în cele două zile au participat 23 de formatori.

Doamna Grecu, ce v-ați propus să obțineți prin această formare? Ce credeți că au învățat formatorii?

Trainerul Codru Vrabie a preferat să nu utilizeze sintagma „formare de formatori” în denumirea cursului, ci noţiunea de Master Class dedicat relaţiei formator-participant din cadrul procesului de învăţare. Dl Vrabie a pornit de la premisa că formatorii CIA au o experienţă considerabilă în ce priveşte învăţarea experienţială pentru adulţi, aşa încât a pus accent pe mini-prelegeri şi lucru în grupuri mici. Pornind de la aceeaşi premise, rezultatul scontat de trainerul Codru Vrabie la cursul de instruire din 8-9 ianuarie a fost ca formatorii CIA să obţină cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile necesare pentru a putea crea, în cursurile lor, un cadru mai propice învăţării, în beneficiul cursanţilor CIA şi în beneficiul reputaţiei CIA ca furnizor de formare profesională pentru avocaţi.

Însăși instruirea a fost dedicată în prima zi elementelor teoretice, iar cea de-a doua zi a fost axată mai mult pe soluţionarea problemelor practice. Printre noţiunile fixate în prima zi au fost diferenţele dintre andragogie şi pedagogie, relaţionarea adult-adult între formator şi cursanţi, experienţele de învăţare pozitive şi negative, stilurile de învăţare şi ciclul formării, distincţiile dintre motivaţii şi abilităţi, importanţa şi perspectivele recomandate pentru a fi luate în considerare la evaluare. La curs am lucrat mult în grupuri mici. Astfel, în special, în adoua zi ne-am axat pe abilităţi, cum sunt adaptarea formatorului la nevoile cursanţilor, anticiparea şi soluţionarea situaţiilor dificile în timpul formării, asertivitate şi feedback descriptiv-comportamental, formularea obiectivelor de învăţare şi poziţionarea acestora în designul de curs, migrarea obiectivelor de învăţare dinspre cunoştinţe tehnice (hard) către abilităţi de utilizare (soft), metode de impulsionare a ascultării active şi de inhibare a celei combative.

Întrebarea, ce au învățat formatorii la această instruire, ar fi bine să o adresăm însăși formatorilor. Domniile lor au menționat despre cele învățate la evaluarea cursullui din 8 și 9 ianuarie, iar acum, opiniile formatorilor ar fi și mai elocvente.

Este o idee bună și într-adevăr vom adresa această întrebare formatorilor. Iar pe final, doamna directoare, am vrea, dacă este posibil, să ne spuneți ce ați dedus la acest curs? Ați rezumat alte idei sau obiective din cele obținute la Master Class?

Este foarte important să putem organiza în 2020 un curs dedicat de formare de formatori. Formatul standard a unor astfel de formări cuprinde cam 5-6 zile de pregătire teoretică în sala de curs şi alte 5-6 zile de practică individuală şi asistată, distribuite în 3-4 sesiuni de câte 2-3 zile fiecare.

O parte dintre formatorii CIA, cu un nivel mai avansat și experiență esențială de formator, ar putea beneficia semnificativ de pe urma organizării unor „misiuni” de observare sau evaluare reciprocă. Ce ar însemna aceasta? Formatorul, titular al unui curs, poate invita un coleg formator dintr-o altă ramură de drept, de exemplu, să asiste la curs şi să-i ofere feedback despre procesul de învăţare şi relaţia titularului cu participanţii la curs. Colegul – observator va fi atent exclusiv la procesul de învăţare, nu şi la conţinut.

Vom organiza întâlniri periodice pentru a face schimb de experienţă, pentru a discuta despre problemele ivite în practică, pentru a învăţa reciproc, atât din succese, cât şi din eşecuri. Ne dorim și întâlniri tematice intre formatori, dedicate soluţionării unor aspecte practice ale activităţii din sala de curs. Vom discuta la astfel de întâlniri standarde de calitate pentru cursuri, standarde de calitate pentru formatori, proceduri de echivalare privind cursurile altor furnizori, modalităţi pentru concilierea divergenţelor de interpretare a prevederilor legale ori principii pentru unificarea cunoştinţelor şi abilităţilor transmise cursanţilor. Printre concluziile obținute la acest curs este să organizăm unele cursuri în funcţie de nivelul de pregătire al cursanţilor (începător, mediu, avansat), cât și specializate.

Am asimilat cunoștințe temeinice la acest curs, iar pe majoritatea din ele le-am învățat pentru prima oară. A fost important să înțeleg, deopotrivă cu tehnicile unui formator pentru învățarea adulților, și variabilile între profesionaism și responsabilitate, elementele evaluării, sensul aprecierii și validării, esențialul unui desing de curs, alte aspecte pentru dezvoltarea cursurilor noi și ajustarea celor existente la necesitățile cursanților. Motivația și determinarea obiectivelor constituie esențialul într-un proces de instruire. Le vom pune în aplicare împreună cu colegii mei în mod diferit de până acum. Spuneam că ne dorim să trecem la o treaptă superioară de dezvoltare a Centrului de Instruire a Avocaților și vom realiza aceasta prin îmbunătățirea calității cursurilor, transformarea continuă a procesului de instruire, evoluție creatoare.

Autorul interviului a adresat câtorva formatori, participanți la cursul din 8 și 9 ianuarie curent, și trainerului, dlui Codru Vrabie, două întrebări, la care au fost oferite următoarele răspunsuri.  

  1. Ce v-a plăcut cel mai mult la Curs și de ce? 
  2. În cursurile viitoare, ce veți face diferit și de ce?

 Avocat Gheorghe Vlas, formator la CIA, Președinte Comisia de Licențiere.

1. La trainingul realizat în comun cu Codru Vrabie – o spun așa, deoarece, într-adevăr, consider că succesul acestuia s-a datorat eforturilor comune a trainerului și participanților pe parcursul celor două zile, cel mai mult mi-a plăcut maniera în care a topit „gheața” și felul în care i-a reușit trainerului să ne țină conectați și interesați de ceia ce s-a întâmplat în aceste două zile. A produs impresie și modul în care a coborât de pe „piedestalul” pe care l-am plasat la începutul seminarului și cum a stabilit acel contact de la adult-adult. Mi-a plăcut felul în care a fost structurat cursul și modul de utilizarea a „Cercului de aur” și a „Crucii lui Mihai”. Toate aceste și multe altele m-au impresionat, deoarece, am văzut o altfel de abordarea a procesului de învățare care, la sigur, va oferi plusvaloare la cursurile mele la Centrul de Instruire a Avocaților, fiind puse în practică de mine și de colegii mei formatori.

2. Pentru mine a fost important să conștientizez ce am făcut în aceste două zile, ce am discutat, ce am învățat, cu ce se aseamănă, ca apoi, să-mi formulez obiectivele pentru un nou seminar, știind cu certitudine, ce trebuie să fac, ce voi discuta, ce o să învățăm, și să pot evalua la finele cursului dacă participanții o să realizeze „FILM”-ul. Am să mă strădui să nu admit propria amplasare pe piedestal, deoarece comunicarea de la egal la egal este mult mai rodnică. Un lucru este cert că „nu există participanți dificili, dar există participanți în situații dificile” și voi învăța să aplic procedee pentru gestionarea situațiilor de criză. Dacă până în prezent credem că e important să transmiți cât mai multe cunoștințe tehnice, acum sunt convins că de fapt mult mai valoroas este livrarea procedeelor. La subiectele controversate urmează să țin cont de modul în care livrez informația și cui voi livra această informație, astfel, încât să nu lezez interlocutorul, să mă abțin, după caz, de la judecăți de valoare

Avocat Serghei Covali, formator la CIA.

1. Mi-a plăcut mult ideea de a trece instruirea de la un accent de „hard skills” la unul de „soft skills” – adică să trecem de la o instruire a conceptelor teoretice/practice la o instruire focusată pe deprinderi (învățăm conceptele teoretice/practice prin activități practice). M-am gândit la mai multe activități practice pe care le pot face cursanții sub îndrumarea mea, ca și metodă de înțelegere/învățare a ceea ce doresc să le aduc la cunoștință.
Îmi place idea dată, pentru că m-ar plasa pe mine nu ca și un lector universitar dar mai mult ca un facilitator al informației (nu am o problemă cu lectorii universitari, doar că instruirile la CIA se adresează unui contingent de avocați sau avocați stagiari, care se deosebesc de studenții de la facultate).

2. Cu siguranță va trebui să planific mai mult și mai bine instruirile. Voi include mai multe activități practice. Voi încerca să motivez cursanții să gândească critic, să-și pună întrebări relevante, să caute și să dorească să cunoască mai mult (dincolo de materialul predat în două sau patru ore).

Avocata Liliana Bînzari, formator la CIA.

1. Am avut parte de un veritabil Master Class pentru formatorii care instruiesc avocații și avocații stagiari. Am fost impresionată că ceea ce am auzit și am văzut în aplicare la trainerul Codru Vrabie corespunde și principiilor mele în activitate și viața de zi cu zi. Mi-am consolidat cunoștințele despre instruirea adulților. E total diferit de instruire la facultate sau licee. Am lucrat mult în grupuri mici, cum facem și la cursul nostru, la CIA. M-am convins din nou, de data aceasta, în rol de cursant, că lucrul în grupuri mici e un element important prin care realizezi mult mai eficient învățarea.

2. Voi lucra în mod special la motivația cursanților și la obiectivele cursurilor mele. Voi aplica diferite stiluri de învățare pe care le-am însușit la acest training mult mai bine. Voi face altfel feedback-ul. Anterior, cunoșteam construcția feedback-ului și îl realizam anume așa cum am învățat în cadrul altor cursuri ToT, iar acum am căpătat o viziune nouă și o înțelegere diferită nu doar asupra construcției, dar și a impactului asupra cursantului. Feedback-ul se realizează în ambele direcții printr-o evaluare reciprocă. M-a impresionat când am sesizat cum o îndeplinea la curs trainerul Codru Vrabie chiar cu noi. E o tehnică pe care o voi prelua, deoarece, este cu efect imediat și îți permite aprecierea și validarea nemijlocită a procesului de instruire.

Avocat Oleg Canțer, formator la CIA.

1. Primul lucru care m-a surprins a fost formatul traingului. Așezați pe scaune, fără mese în fața noastră, a făcut să stăm, practic, față în față cu trainerul. Într-un astfel de format nu am avut bariere fizice în discuții. Aceasta a facilitat contactul nostru cu Codru Vrabie și învățarea. La fel, a favorizat contactul între noi, participanții la curs. Al doilea lucru la fel de important a fost conținutul trainingului. Informații noi au fost destule. De exemplu, că trebuie să ne cunoaștem participanții la curs. În funcție de cercul de participanți ne putem ajusta prezentările. Modul în care trebuie oferit feedback-ul a fost la fel o chestie nouă. În fine, important a fost că majoritatea informațiilor primite pot fi aplicate imediat și fără prea mare efort.

2. Unele lucruri vor trebui schimbate la curs în mod evident. Nu zic de o schimbare abruptă. La cursurile noastre privind ”Pregătirea și prezentarea unei cauze în fața instanței de judecată”, oricum, facem unele lucruri pe care ni le-a transmis trainerul Codru Vrabie.
Ajustările pe care le văd necesare chiar de la primele cursuri, cred că sunt două. Prima ține de schimbarea modului de oferire a feedback-ului, pe care noi îl exersăm destul de mult la curs. Am înțeles că un feedback prin care notăm negativ, chiar dacă este ambalat frumos, tot negativ ar putea fi perceput. A doua ajustare ar ține de tehnici prin care să ne asigurăm că informația pe care o transmitem chiar ajunge la cursanți. Ne vor veni în ajutor exemplele practice. Încă o modalitate bună ar fi analiza comparativă: cum se face/cum trebuie făcut. La training am aflat o diversitate de tehnici care pot fi adaptate în funcție de tema cursului ținut la Centrul de Instruire a Avocaților.

 Avocata Viorica Bejan, formator la CIA.

1. Procesul de învățare în sine, care a fost unul non-formal, degajat și care s-a întipărit atât de bine pe retină. A fost un curs interactiv, cu implicarea și participarea noastră în discuții, nu a fost un monolog. Verbalizarea și agrearea cu noi a obiectivelor cursului și aspirațiilor noastre. Recunosc ca mereu am avut o doză de scepticism-plictisit față de acest etapă a învățării și am sărit peste ea (și în universitate și post-universitate), dar iată prin exemplu practic, am înțeles cât de importantă e totuși setarea obiectivelor de învățare la începutul cursului și evaluarea acestora la sfârșitul acestuia. În mod special, mi-au plăcut tehnicile împărtășite nouă pentru a gestiona situațiile dificile (pe profil de cursant, de ex. Gică contra, expertul rigid/superstar, etc.) și instrumentele care le are în mânecă un formator iscusit. Mi-a părut o adevărată artă mânuirea elegantă a acestor tool-uri și înțeleg că o prinzi în timp, prin exersare și confruntare reală, dar și aici mi-a plăcut abordarea formatorului Codru, una foarte filosofică, de altfel, pe partea de bucurie a progresului bucuria comparației. El o încuruja pe prima.

2. Cu siguranță, voi începe prin a îmi cunoaște în prealabil învățăceii mai bine – prin expedierea către ei a unui chestionar pentru a le cunoaște nivelul de experiență și de pregătire și ,eventual, pentru a asigura un anumit grad de omogenizare și crearea unui confort psihologic. Pentru a cunoaște aspirațiile și motivațiile acestora. Voi încerca să asigur astfel că ”de ce”-ul meu de acasă se sincronizează cu ”de ce”-ul cursanților. Voi încerca să dezvolt mai mult partea de ”soft skills” în loc de ”hard skills”. Voi pune mai multe atenție pe logistică și pe tapa de evaluare a cursului. Si să dezvolt marea arta de face, do not fight; freeze, do not flight. Are sens?

Avocat Andrei Bivol, formator la CIA.

1. Sesiunea de instruire a fost o oportunitate eficientă de a înțelege cum se simt colegii avocați care vin la cursurile noastre. Uneori este bine să redevii cursant pentru a nu pierde contactul cu realitatea. A fost de asemenea un prilej de a ne cunoaște, socializa și a face schimb de experiență cu ceilalți traineri din cadrul CIA. Doar comunicând și învățând unii de la alții vom progresa. Au fost predate tehnici și concepte extrem de utile pentru planificarea și livrarea unui training.

2. Voi analiza mai profund așteptările, aptitudinile și motivația participanților la cursurile pe care le livrez. Voi ține cont de stilurile diferite de învățare, criteriile de evaluare și tehnicile de rezolvare a situațiilor de conflict. Tratarea cu atenție a acestor elemente de pregătire pot îmbunătăți semnificativ calitatea unui training.

Codru Vrabie, trainer la Institutul Român de Training. 

1. Cel mai mult mi-a plăcut energia grupului de formatori de la Centrul de Instruire a Avocaţilor, dedicaţia lor faţă de procesul de învăţare şi faţă de cursanţii lor de la Centru. Au fost incredibil de atenţi! În zilele noastre, suntem adesea sclavii telefoanelor mobile şi ai informaţiilor pe care acestea ni le aduc în atenţie la secundă. În atare situaţii, oamenilor le vine foarte greu să se desprindă de telefoane şi să fie atenţi la altceva. Însă formatorii Centrului au depăşit această condiţie. Şi am şi un indicator simpatic pentru a dovedi ce vă spun: Experienţa îmi spune că, atunci când oamenii din faţa mea îşi împart atenţia între telefonul mobil şi ce se întâmplă la curs, au tendinţa de-a scăpa lucruri pe jos—fie un pix, fie ochelarii, fie chiar telefonul. Ei, bine, singurul lucru care a căzut pe jos, din neatenţie, a fost un mouse. Atenţie, asta s-a întâmplat abia după pauza de prânz din a doua zi de curs. Şi asta din cauza mea, de fapt, pentru că prea i-am zorit pe participanţi să se mute cu scaunele într-o altă poziţie.

2. Sper să am ocazia să mai fac cursuri cu formatorii Centrului de Instruire a Avocaților, pentru că mi-a plăcut să lucrez cu ei şi mi s-a părut că şi lor le-a plăcut să lucreze cu mine. Însă cred că, dacă ne vom revedea, e foarte probabil că vom face un alt curs împreună. Cu alte cuvinte, e aproape garantat că viitorul curs va fi foarte diferit. Însă, dacă mă voi afla în situaţia de-a face acelaşi curs, mi-aş lansa o provocare: să pornesc de la conţinutul şi structura câtorva dintre cursurile pe care ei le oferă la Centrul de Instruire a Avocaților, să le evaluăm împreună şi să descoperim împreună ce merită păstrat şi ce se cuvine ajustat. În acest fel, la finalul a numai două zile de curs, poate că vom avea nişte rezultate şi mai spectaculoase. Dar există un motiv foarte simplu pentru care n-am procedat aşa de prima dată: nu ne cunoşteam suficient, adică nici ei nu aveau încredere deplină în mine, nici eu nu ştiam cât de mult pot ei duce. Acum, avem o altă bază de relaţionare, aşa încât ne putem propune mai mult.

Autor: Av. Vlad Bercu, coordonator JURIDICE MOLDOVA


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.