Drept penal şi contravenţional

Aplicarea în practică a art. 174 din Codul penal: Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani
04.02.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Dr. hab. Serghei Brînza

Dr. hab. Serghei Brînza

Vitalie Stati

Dr. Vitalie Stati

Considerăm întemeiată următoarea soluție de calificare: M. T. a fost condamnat în baza alin. (1) art. 174 CP RM. În fapt, la 28.09.2013, aproximativ la ora 21.00, acesta se afla în propria locuință din satul Milești, raionul Nisporeni. Împreună cu acesta se afla L. N. în vârstă de 14 ani. Știind cu certitudine că victima n-a împlinit vârsta de 16 ani, M. T., cu acordul acesteia, a introdus membrul viril în vaginul lui M. T. Simțind o durere acută în vagin, victima a ţipat. Ca urmare, M. T. nu și-a continuat acțiunea [1]. În adevăr, cele comise de M. T. nu pot fi calificate potrivit art. 27 și alin. (1) art. 174 CP RM: introducerea chiar și parţială a membrului viril în vaginul victimei a marcat consumarea infracțiunii. Din această cauză, M. T. n-a putut beneficia de clauza prevăzută la art. 56 CP RM: este cu neputință să renunți la săvârșirea infracțiunii pe care deja ai comis-o.

Alineatul (2) art. 174 CP RM prevede: „Persoana care a săvârşit fapta prevăzută la alin. (1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte vârsta şi dezvoltarea fizică şi psihică”. În practică se examinează rar posibilitatea recurgerii la prevederea în cauză. Iată un exemplu de aplicare a alin. (2) art. 174 CP RM: n-au fost stabilite diferenţe dintre pregătirea fizică şi psihică a făptuitorului B. V. și cea a victimei P. I., care i-ar fi acordat primului o poziție de superioritate în raport cu ultima. Victima este născută la 16.02.2002, iar făptuitorul – la 13.01.1999. Astfel, diferența de vârstă dintre cei doi constituie aproximativ 3 ani și 1 lună. Prin prisma acestui fapt, instanța de judecată a apreciat că inculpatul și victima sunt la un nivel apropiat de vârstă. În consecință, a fost încetat procesul penal intentat în privinţa lui B. V., în legătură cu liberarea acestuia de răspundere penală în temeiul alin. (2) art. 174 CP RM [2]. Considerăm prea interpretabilă (și, de aceea, vulnerabilă sub aspectul coruptibilității) prevederea de la alin. (2) art. 174 CP RM. După modelul de la alin. (2) art. 201 CP RM, această prevedere ar trebui să conțină o mențiune concretă privind numărul de ani care constituie diferența de vârstă dintre făptuitor și victimă. Vizavi de prezența sau lipsa unui nivel apropiat al făptuitorului cu victima în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi psihică, propunem ca acest caz să completeze lista de cazuri în care efectuarea expertizei este obligatorie, specificată în alin. (1) art. 143 din Codul de procedură penală.

La problema concursului dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) art. 174 și alin. (1) art. 201 CP RM se referă următoarele două spețe: U. Co. a fost condamnat conform alin. (1) art. 174 și alin. (1) art. 201 CP RM. În fapt, la 29.01.2015, aproximativ la ora 18.00, acesta se afla în locuința sa din satul Vărzărești, raionul Nisporeni. Obținând acordul fiicei sale, U. C., în vârstă de 14 ani, U. Co. a întreținut cu ea un raport sexual [3]; U. V. a fost condamnat în baza alin. (1) art. 174 și alin. (1) art. 201 CP RM. În fapt, într-o zi din luna mai a anului 2014, între orele 22.00-23.00, acesta se afla în locuința tatălui său din satul Vărzărești, raionul Nisporeni. Obținând acordul surorii sale, U. C., în vârstă de 15 ani, U. V. a întreținut cu ea un raport sexual [4]. Considerăm întemeiată soluția concursului de infracțiuni. Condiţia victimei, care are vârsta sub 16 ani, depăşește limitele componenţei de incest. De aceea, devine necesară aplicarea alin. (1) art. 174 și alin. (1) art. 201 CP RM. Nu se poate susține că, în acest caz, pentru aceeași infracțune, răspunderea ar fi aplicată de două ori. Or, în lipsa unor condiții care i-ar conferi un caracter penal, raportul sexual nu poate fi considerat infracțiune.

Vom încheia analiza noastră cu examinarea problemei delimitării concursului de infracțiuni de infracțiunea unică. Astfel, într-o speță, A. S. a fost condamnat conform alin. (1) art. 174 CP RM. În fapt, în perioada iunie 2011-08.08.2012, acesta s-a aflat în satul M., raionul Râșcani. În gospodăria părinților săi și în gospodăria soților B., făptuitorul a întreținut mai multe raporturi sexuale cu minora X. Făptuitorul le-a întreținut cu consimțământul victimei, știind cu certitudine că ea n-a împlinit vârsta de 16 ani[5]. Considerăm superficială atitudinea celor care au stabilit o astfel de soluție de calificare. Este puțin probabil că, în perioada iunie 2011-08.08.2012, A. S. a acționat cu aceeași intenție infracțională. Aceasta ar însemna că, înainte de a săvârși primul raport sexual, făptuitorul a planificat săvârșirea tuturor celorlalte, și, ulterior, le-a realizat pe rând. Valabilitatea acestei versiuni n-a fost verificată, fiind aleasă calea cea mai simplă, care nu a necesitat eforturi. În rezultat, A. S. a fost condamnat pentru o singură infracțiune. Într-o altă speță, s-a procedat altfel: P. D. a fost condamnat pentru concursul a două infracțiuni prevăzute la alin. (1) art. 174 CP RM. În fapt, într-o zi din luna iunie a anului 2014, acesta se afla în gospodăria bunicii sale, P. E., din satul Vulpeşti, raionul Ungheni. În aceste împrejurări, P. D. a întreţinut un raport sexual benevol cu minora X în vârstă de 14 ani. Făptuitorul știa cu certitudine că aceasta n-a împlinit vârsta de 16 ani. Într-o altă zi din luna iunie a aceluiași an, P. D. se afla în propria locuință din satul Unţeşti, raionul Ungheni. În aceste circumstanțe, făptuitorul a întreţinut un raport sexual benevol cu aceeași minoră X [6]. De această dată, la calificare au fost reținute două infracțiuni prevăzute la alin. (1) art. 174 CP RM. Astfel, s-a ajuns la concluzia că P. D. a manifestat două intenții infracționale diferite. Aceasta deși, în ambele episoade, victima a fost aceeași, iar intervalul de timp dintre respectivele episoade a fost nesemnificativ.

Pune în gardă următoarea soluție de calificare: Ș. L. a fost condamnat în baza art. 29 și alin. (1) art. 174 CP RM. În fapt, la data X, făptuitorul se afla în locuința sa din satul Șestaci, raionul Şoldăneşti. Știind cu certitudine că minora Y n-a împlinit vârsta de 16 ani, Ș. L. a săvârșit cu ea un raport sexual benevol. Ulterior, în perioada 01.04.2016-17.10.2016, în propria locuință, Ș. L. a comis cu minora Z mai multe raporturi sexuale benevole [7]. Este ciudat că, în acest caz, s-a atestat săvârșirea unei infracțiuni continue. În ipoteza infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 174 CP RM, o asemenea posibilitate este exclusă. În funcție de lipsa sau prezența pluralității de intenții infracționale, cele comise de Ș. L. constituie fie o infracțiune unică prelungită prevăzută la alin. (1) art. 174 CP RM, fie un concurs dintre două sau mai multe infracțiuni unice (simple sau prelungite) prevăzute la alin. (1) art. 174 CP RM. În eventualitatea în care cele comise de Ș. L. ar constitui o infracțiune unică prelungită prevăzută la alin. (1) art. 174 CP RM, ea s-ar consuma în momentul începerii ultimului dintre raporturile sexuale întreținute.

*Acest articol a fost publicat în: Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 12th International Conference: Collection of Research Papers (December 12, 2017). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2017, p. 43-46.

Referințe bibliografice:

[1] Sentința Judecătoriei Nisporeni din 06.06.2014. Dosarul nr. 1-91/2014. Disponibil: https://jun.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=174&solr_document_3=2
[2] Sentința Judecătoriei Chișinău din 29.12.2015. Dosarul nr. 1-1149/2015. Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=174&solr_document_3=2
[3] Sentința Judecătoriei Nisporeni din 21.12.2015. Dosarul nr. 1-167/2015. Disponibil: https://jun.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=174&solr_document_3=2
[4] Sentința Judecătoriei Nisporeni din 29.12.2014. Dosarul nr. 1-172/2014. Disponibil: https://jun.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=174&solr_document_3=2
[5] Sentința Judecătoriei Râșcani din 17.10.2014. Dosarul nr. 1-24/2014. Disponibil: https://jdr.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=174&solr_document_3=2
[6] Sentința Judecătoriei Ungheni din 20.04.2016. Dosarul nr. 1-101/2016. Disponibil: https://jun.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=174&solr_document_3=2
[7] Sentința Judecătoriei Orhei din 07.02.2017. Dosarul nr. 1-3/2017. Disponibil: https://jor.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=174&solr_document_3=2


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.