Jurisprudenţă

Practica judecătorească privind încălcarea legislației cu privire la măsurile COVID-19
18.04.2020 | JURIDICE MOLDOVA

A trecut deja o lună de la instituirea stării de urgență și luarea de măsuri pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19. Printre măsurile luate a fost și modificarea legislației contravenționale prin introducerea unei noi componențe.

„Articolul 76(1). Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice:

(1) Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la  1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Instanțele de judecată deja au înregistrate câteva cazuri de contestare a proceselor-verbale întocmite în baza art. 76(1). Într-un raport al Ziarului de Gardă se menționează despre câteva cazuri pe care le vom analiza în continuare.

Dosarul nr. 5r-1374/2020 din 15 aprilie 2020, Judecătoria Chișinău.

În fapt, contravenientul fost găsit vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 76(1 0alin. (1) Cod Contravenţional, fiindu-i stabilită sancţiune sub formă de amendă în mărime de 450 unităţi convenţionale ce constituie 22 500,00 lei, pentru faptul că: la data de 09.04.2020, în jurul orelor 14:10. aflându-se în mun. Chişinău, s***** pe ”Terenul de sport” nu a respectat măsurile de profilaxie, prevenire şi combatere a bolilor epidemice, şi anume: fără a deține act de identitate asupra sa, se afla împreună cu prietenul său pe terenul de joacă.

Hotărârea instanței a fost de a anula procesul-verbal cu privire la contravenție și încetarea procesului contravențional din următoarele considerente:

  1. Instanţa reţine că procesul verbal de contravenţie este un act juridic administrativ ce se bucură, datorită calităţii de reprezentant al statului a celui ce îl încheie, de o prezumţie de validitate şi temeinicie, prezumţie care este însă relativă şi care poate fi răsturnată prin administrarea probei contrarii. La caz, contestatarul, totuși a reuşit însă să răstoarne prezumţia de care se bucura procesul-verbal de contravenţie contestat sub aspectul temeinicei acestuia, situaţia, de fapt, reţinută prin acesta necorespunzând realităţii.
  2. Din probele administrate în cauză a reieşit, că ultimul nu a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenţie contestat, în sensul că*****a ieșit la magazin pentru procurarea strictului necesar: produselor alimentare de la magazinul ce se află în preajma blocului de locuit din mun. Chişinău, str.Mihai Sadoveanu.

Dosarul nr. 5r-1353/20 din 08 aprilie 2020, Judecătoria Chișinău.

În fapt, contravenintul a fost găsit vinovat de comiterea contravenției prevăzute de art. 76(1) alin. (1) Cod Contravențional al RM, fiindu-i stabilită sancțiune sub formă de amendă în mărime de 450 unități convenționale ce constituie 22500,00 lei, pentru faptul că: la data de 25.03.2020, în jurul orelor 13:37, aflându-se în mun. Chișinău, bd. Dacia, 56, Parcul „Muzeul Satului”, nu a respectat măsurile de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice, și anume: se plimba prin Parcul „Muzeul Satului”.

Hotărârea instanței a fost de anulare a procesului verbal cu privire la contravenție și încetarea procesului contravențional din motiv că:

  1. Din materialele cauzei instanţa de judecată reţine că, la caz nu există nici o probă ce ar dovedi vinovăția lui I.B. în comiterea contravenției incriminate. Astfel, materialul contravențional este compus din: foaia de titlu; procesul-verbal nr. MAI04928295 din 25.03.2020 nemijlocit; procesul-verbal privind actele de constatare din 25.03.2020 (potrivit căruia B.I. și-a expus punctul său de vedere menționând că nu se plimba prin parc dar se deplasa spre magazinul „METRO” pentru a se aproviziona cu produse alimentare); copie din Monitorul Oficial nr. 84 (7413) din 14.03.2020; copie a Dispoziței nr. 3 din 23.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM. Instanța de judecată denotă că, careva martori oculari care ar putea confirma existența faptei contravenționale nu au fost audiați pe marginea cauzei, agentul constatator limitându-se la propriile aprecieri, fără a ține seama de poziția învinuitei B.I..
  2. Instanța de judecată denotă că, agentul constatator nu a ținut seama de faptul că, B.I. se deplasa la magazin, fapt ce se dovedește prin voucher-ul cadou pe suma de 500 lei, în baza căruia intenționa să-și procure produse alimentare, după cum indică chiar ea. Prin urmare, la materialele dosarului lipsesc probe pertinente, concludente și utile – care ar dovedi faptul comiterii contravenției, existând doar poziția, apreciată de instanț a fi una subiectivă a agentului constatator. În afară de aceasta, agentul constatator nu a verificat argumentele consemnate în procesulverbal cu privire la contravenție, pentru a convinge observatorul de rând despre existența faptei contravenționale”.

Dosar nr. 5r-31/20 din 15 aprilie 2020, Judecătoria Bălți.

În fapt, contravenintul a fost găsit vinovat de comiterea contravenției prevăzute de art. 76(1) alin. (1) Cod Contravențional al RM fiindcă la 27.03.2020, ora 07:45-08:40, în or. Sîngerei, str. Independenței nr. 238-str. Rădoaieistr. Testemițanu nr. 54, nu a respectat măsurile de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, care a pus în pericol sănătatea publică prin faptul că s-a alăturat de liturghia efectuată de doi preoți creînd un grup de persoane mai mult de trei.

Hotărârea instanței a fost de anulare a procesului verbal cu privire la contravenție și încetarea procesului contravențional din motiv că:

  1. Instanța observă că în procesul-verbal cu privire la contravenție, agentul constatator a descris defectuos fapta contravențională și a omis încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei. Respectivele constatări instanța de judecată le desprinde din cercetarea minuțioasă în ședința de judecată a copiei procersului verbal cu privire la contravenție prezentat de către contravenient în care se observă indicarea doar a normei contravenționale art.761 Cod contravențional.
  2. Instanța de judecată va respinge argumentul agentului constatator precum că neindicarea aliniatului în copia procesului verbal cu privire la contravenție rezidă din scrisul de pix, care nu s-a imprimat pe copia de indigo, or faptul indicării alinatului în originalul procesului verbal cu privire la contravenție a avut loc ulterior întocmirii acestuia și înmânării copiei contravenientului. Agentul constatator nu a formulat clar învinuirea adusă contravenientului pentru ca ultimul să poate pregăti apărarea, îngrădindu-i astfel dreptul la apărare garantat atât de legislația națională cât și de cea internațională.

Dosar nr. 5r-26/2020 din 07 aprilie 2020, Judecătoria Drochia.

În fapt, N.B. contraveninta a fost găsită vinovată de comiterea contravenției prevăzute de art. 76(1) alin. (1) Cod Contravențional al RM și a fost sancționată cu o amendă în valoare de 22,5 mii de lei pentru că „în perioada 11.00-16.00 a a organizat şi a comercializat în extravilanul s. Singureni, pe marginea drumului, peşte, încâlcând prevederile actelor normative ale Comisiei Excepţionale în timp de declarare a stării de urgenţă.

Hotărârea instanței a fost de anulare a procesului verbal cu privire la contravenție și încetarea procesului contravențional din motiv că:

  1. Acţiunile lui B. N. nu întrunesc elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 76(1) alin.(1) Cod contravenţional al RM şi anume: nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică. La descrierea în procesul verbal cu privire la contravenție a faptei contravenționale, agentul constatator a admis o modificare a numărului de înmatriculare a mijlocului de transport cu ajutorul căruia a fost comisă pretinsa faptă contravențională, astfel nefiind clar care anume mijloc de transport a fost implicat în comiterea acesteia.
  2. Mai mult ca atât, în procesul verbal cu privire la contravenție după cum s-a menționat, agentul constatator la rubrica procesului verbal cu privire la contravenție destinată pentru indicarea actelor normative, înălcarea cărora duce la răspundere contravenționlă a menționat ,,procesele verbale ale Comisiei Excepționale ale RM”. Prin urmare, neindicarea, indicarea incompletă sau neclară a unui act normativ care se presupune a fi încălcat de către persoană, generează în sine imposibilitatea ultimei de a se apăra efectiv împotriva învinuirii aduse.

Dosar nr. 5r-1364/2020 din 10 aprilie 2020, Judecătoria Chișinău.

În fapt, la data de 29.03.2020, ora 18.30, SRL „Star Repair Service” avînd pe adresa bd. Mircea cel Bătrîn 6, mun. Chișinău, la intrarea în magazinul Fidesco, punct de vînzare al băuturilor, nu a respectat măsurile de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice, punînd în pericol sănătatea publică, prin vînzarea contra plată a cafelei, fiindu-i aplicată sancțiune sub formă de amendă în mărime de 1000 unități convenționale, ceea ce constituie 50000 lei.

Hotărârea instanței a fost de anulare a procesului verbal cu privire la contravenție și încetarea procesului contravențional din motiv că:

  1. Analizând conținutului procesului-verbal cu privire la contravenție din 30.03.2020, instanța de judecată reține că, acțiunile făptuitorului au fost încadrate de către agentul constatator în baza art. 76(1) Cod contravențional, fără a indica și aliniatul normei încriminate, ceea ce contravine prevederilor art. 443 alin. (1) lit. e), or, procesul-verbal cu privire la contravenție trebuie să conțină încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei, respectiv, din situația descrisă reiese că sancțiunea sub formă de amendă a fost aplicată în lipsa normei incriminate.
  2. Potrivit prevederilor art. 445 alin. (1) Cod Contravenţional, neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a menţiunilor privind numele, prenumele şi funcţia agentului constatator, numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvîrşite şi a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal

Aflaţi mai mult despre , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.