Drept penal şi contravenţional

Erorile de aplicare a art. 175 „Acțiuni perverse” din Codul penal
16.05.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Dr. hab. Serghei Brînza

Dr. hab. Serghei Brînza

Vitalie Stati

Dr. Vitalie Stati

În frecvente cazuri, aplicarea incorectă a art. 175 CP RM se exprimă în confundarea acțiunilor perverse cu alte fapte infracționale. În continuare vom analiza unele dintre cele mai ilustrative exemple de acest gen.

P. a fost condamnat în baza art. 175 CP RM. În fapt, la data X, aproximativ la ora 17.00, acesta se afla în stare de ebrietate în Piața 31 august 1989, or. Anenii Noi. În acel moment, pe lângă S. P. se deplasau minora X în vârstă de 11 ani, împreună cu prietena sa. S. P. s-a apropiat de minora X, a îmbrățișat-o și a sărutat-o pe obrazul stâng. Minora X a încercat să scape din brațele lui S. P., însă n-a reușit. Cu ajutorul prietenei sale, ea a reușit să se elibereze și să fugă [1]. Este improbabil că, în condițiile descrise în speță, făptuitorul a fost ghidat fie de năzuinţa de a o iniţia pe victimă în detaliile vieţii sexuale, în vederea exploatării ei sexuale pe viitor, fie de năzuinţa de satisfacere a necesităţii sexuale. După I. S. Pestereva și A. N. Șaglanova, de regulă, motivul acțiunilor perverse presupune satisfacerea necesității sexuale. Însă, nu pot fi excluse variantele când acțiunile perverse sunt comise, de exemplu, din motive huliganice (demonstrarea organelor genitale în locurile publice) sau sunt determinate de alte motive (răzbunare, năzuința de a o înjosi pe victimă etc.). [2] În ce ne privește, considerăm că motivele huliganice, răzbunarea, năzuința de a o înjosi pe victimă etc. pot constitui motivul secundar al infracțiunii prevăzute la art. 175 CP RM. Însă, ele nu pot reprezenta motivul exclusiv sau dominant al infracțiunii în cauză. Așa cum remarcă just A. D. Oberemcenko, sintagma „acțiuni perverse” deja implică o motivare anumită a făptuitorului [3, p. 84]. Pervertirea minorului presupune influențarea asupra acestuia, în vederea remodelării comportamentului sexual al minorului în maniera dorită de făptuitor. Dacă această condiție lipsește, art. 175 CP RM nu poate fi aplicat. În consecință, calificarea faptei lui S. P. trebuia făcută în baza art. 354 din Codul contravențional.

Apar îndoieli în legătură cu soluția de calificare și în cazul speței următoare: C. A. a fost condamnat conform art. 175 CP RM. În fapt, la 01.08.2011, aproximativ la ora 20.00, acesta se afla pe terenul gospodăriei sale din satul Alexăndreni, raionul Edineţ. În aceste circumstanțe, C. A. s-a certat cu C. L., care îi era vecină. La locul certei se aflau minorii C. Gh., C. A. și C. C. Știind că aceștia nu au împlinit vârsta de 16 ani, C. A. și-a lăsat pantalonii în jos, și-a dezgolit membrul viril și le-a spus celor trei minori să­i facă sex oral [4]. Din analiza celor săvârșite nu reiese cu claritate intenția lui C. A. de a comite acțiuni perverse. Este posibil ca C. A. să fi recurs la acest gest doar pentru a o șicana pe C. L., cu care tocmai se certase. Într-o asemenea ipoteză, ar fi trebuit să se aplice art. 354 din Codul contravențional. De asemenea, nu se exclude ca C. A. să fi dorit ca C. Gh., C. A. și C. C. să îndeplinească solicitarea lui de realizare a actului de penetrare bucală. În acest caz, apare posibilitatea aplicării răspunderii pentru hărțuirea sexuală. Să nu uităm că minorul poate fi victimă a acestei infracțiuni. Totuși, art. 173 CP RM nu putea fi reținut la calificarea faptei lui C. A. Cauza se exprimă în aceea că solicitarea actului de penetrare bucală n-a fost însoţită de ameninţare, constrângere sau şantaj. C. A. nu putea răspunde nici conform art. 1751 CP RM. Aceasta deoarece făptuitorul le-a propus lui C. Gh., C. A. și C. C. nu o întâlnire, ci realizarea nemijlocită a actului de penetrare bucală.

În altă speță, B. G. a fost condamnat în baza art. 175 CP RM. În fapt, în seara zilei de 02.02.2011, acesta se afla în locuința sa din satul P., raionul Cahul. În acea seară, pe lângă casa lui B. G. trecea minorul X., care se întorcea acasă de la joacă. Cunoscând cu certitudine că acesta nu are împlinită vârsta de 16 ani, B. G. l-a invitat la el în casă şi l-a întrebat dacă vrea să primească în dar un ceas. Minorul X. a refuzat cadoul. Atunci B. G. l-a întrebat dacă doreşte să-i ia penisul în gură. La început minorul X. nu a fost de acord, după care a acceptat. Drept urmare, B. G. „a întrat în raport sexual cu ultimul în mod pervers, în cavitatea bucală” [5]. În primul rând, sintagma „raportul sexual” are o utilizare improprie în această speță. În al doilea rând, la momentul comiterii faptei de către B. G., aceasta nu putea fi calificată nici în baza art. 175 CP RM, nici conform art. 174 CP RM. Abia din 25.05.2012 a devenit posibilă aplicarea art. 174 CP RM în cazul săvârșirii actului de penetrare bucală. Din 12.06.2003 până la 25.05.2012, art. 174 CP RM a avut o dispoziție lacunară.

În altă speță, D. A. a fost condamnat conform art. 175 CP RM. În fapt, la o dată și o oră care n-au fost stabilite de organul de urmărire penală, acesta se afla în gospodăria proprie din satul Ţaul, raionul Donduşeni. Împreună cu D. A. locuiau soţia sa, D. V., fiul său, D. S., nora sa, D. E. şi fiica lor minoră. Făptuitorul știa cu certitudine că nepoata sa nu are împlinită vârsta de 16 ani. De mai multe ori, în baie, profitând de starea de neputinţă a victimei, D. A. a întreprins acţiuni perverse cu caracter fizic, exprimate prin atingerea cu limba a organelor genitale ale fetiţei [6]. Nici în acest caz, art. 175 CP RM n-a fost aplicat corect. Actul oralo-genital între o persoană de sex masculin şi o persoană de sex feminin, săvârșit prin profitarea de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, trebuia calificat în baza art. 172 CP RM.

În altă speță, H. V. a fost condamnat conform art. 175 CP RM. În fapt, într-o zi a lunii mai a anului 2010, aproximativ la ora 15.00, acesta se afla pe scara unui bloc din str. Bulgară, mun. Bălţi. În acel moment pe scară se ridica C. N. în vârstă de 14 ani. Apreciind după exterior că ea n-are împlinită vârsta de 16 ani, H. V. și-a dezgolit organele genitale și le-a arătat lui C. N. Într-o altă zi a lunii mai a anului 2010, H. V. se afla pe scara aceluiași bloc. În acel moment pe scară se ridica C. R. în vârstă de 8 ani. Știind cu certitudine că aceasta n-a împlinit vârsta de 16 ani, H. V. și-a dezgolit organele genitale și le-a arătat lui C. R. Într-o zi a lunii iunie a anului 2011, H. V. le-a invitat pe V. X. şi Ş. S., ambele în vârstă de 9 ani, în apartamentul său. Știind cu certitudine că V. X. şi Ş. S. n-au împlinit vârsta de 16 ani, H. V. și-a dezgolit organele sexuale și le-a arătat acestora [7]. Din speță nu rezultă clar câte intenții infracționale a manifestat H. V. Astfel, putem doar presupune lipsa sau prezența unui concurs de infracțiuni. În afară de aceasta, în cazul primei victime – C. N. – făptuitorului îi lipsește certitudinea privind vârsta acesteia. În lipsa acestei condiții obligatorii, art. 175 CP RM nu putea fi aplicat.

 *Acest articol a fost publicat în: Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 12th International Conference: Collection of Research Papers (December 12, 2017). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2017, p. 39-42.

Referințe bibliografice:

  1. Sentința Judecătoriei Anenii Noi din 09.12.2016. Dosarul nr. 1-73/2016. Disponibil: https://jan.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=175&solr_document_3=2
  2. Пестерева Ю. C., Шагланова А. Н. Особенности мотивации лиц, совершивших развратные действия // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – № 4. – C. 89-92.
  3. Оберемченко А. Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Краснодар, 2014. – 180 c.
  4. Sentința Judecătoriei Edineț din 06.10.2011. Dosarul nr. 1-201/2011. Disponibil: https://jed.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=175&solr_document_3=2
  5. Sentința Judecătoriei Cahul din 20.06.2011. Dosarul nr. 1-70/2011. Disponibil: https://jch.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=175&solr_document_3=2
  6. Sentința Judecătoriei Edineț din 31.03.2014. Dosarul nr. 1-14/2014. Disponibil: https://jed.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=175&solr_document_3=2
  7. Sentința Judecătoriei Bălți din 28.11.2012. Dosarul nr. 1-187/2012. Disponibil: https://jbl.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&Tematica=175&solr_document_3=2

Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.