Flux noutăţi

Modificări la Legea apelor nr. 272/2011 în ceea ce privește eliberarea autorizației de folosință specială a apei
29.05.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Agenția de Mediu informează agenții economici și persoanele fizice că la 15 mai a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 64/2020 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate modificări la art. 25 și 27 al Legii apelor nr. 272/2011 în ceea ce privește eliberarea autorizației de folosință specială a apei.
Modificările se referă în special la lista de acte necesare a fi prezentate la cererea de obținere a autorizației și termenul de eliberare a autorizației, care s-a redus de la 2 luni la 30 de zile, cu o posibilă extindere de 10 zile (pentru autorizațiile pe termen lung).
1. Articolul 25:
alineatul (2):
litera c) se completează cu textul „ , în cazul fântânilor arteziene”;
litera d) se completează cu textul „ , dacă acesta nu este introdus în Sistemul informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”;
litera g) va avea următorul cuprins:
„g) rezultatele analizelor privind proprietăţile fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei corpului de apă, dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți;”
litera h) se completează cu textul „ , în cazul apelor subterane”;
la litera j), cuvintele „dovada publicării în presa locală a” se substituie cu cuvintele „dovada afișării”;
la alineatul (31), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) pentru activitatea specificată la art. 23 alin. (2) lit. c) – actele prevăzute la alin. (2) lit. b)–h) şi j) din prezentul articol;”
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Solicitantul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei este obligat să afișeze la primăria din localitate un anunţ cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei. Orice persoană fizică sau persoană juridică care are obiecţii la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei poate notifica în scris instituţia competentă în termen de 30 de zile de la data recepționării cererii de către instituție.”
alineatul (5):
literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
„a) coordonează, prin procedura ghişeului unic, condiţiile de folosinţă a apei în baza unui regulament aprobat de Guvern;
b) organizează, în comun cu autorităţile specificate în regulamentul aprobat de Guvern, inspectarea corpului de apă, a construcţiilor hidrotehnice, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor indicate în cerere;”
alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
„c) comunică solicitantului decizia de eliberare sau de refuz al eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei.”
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Termenul maxim de examinare a cererii și de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei este de 30 de zile. În cazul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei pe termen lung, termenul poate fi prelungit cu 10 zile.”
2. La articolul 27 alineatul (3), litera a) se abrogă.
Modificările vor intra în vigoare la 14 iunie 2020.

Aflaţi mai mult despre ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.