Flux noutăţi

Modificări și completări în referința Legii privind protecția datelor cu caracter personal
10.07.2020 | JURIDICE MOLDOVA

În data de 09.07.2020, Parlamentul a votat modificări și completări în referința Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Proiectul de lege a țintit optimizarea și eficientizarea procedurii de efectuare de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a investigațiilor privind conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

Documentul stabilește că termenul de examinare și de soluționare a plângerii subiectului de date cu caracter personal, care consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cu cerințele legi, va fi extins până la 3 luni, cu posibilitatea prelungirii justificate a acestuia la fiecare 30 de zile, în funcție de complexitatea cauzei, volumul de informații ce urmează a fi obținute și analizate, comportamentul participanților vizați, conduita autorităților relevante și importanța procedurii administrative pentru partea interesată, dar nu mai mult de 6 luni. După obținerea tuturor informațiilor și analiza acestora, Centrul va finaliza examinarea și soluționarea plângerii în cel mult 30 de zile. În cazul în care obiectul plângerii depășește domeniul de aplicare a prezentei legi, plângerea nu se examinează, subiectul datelor cu caracter personal fiind informat despre această decizie.

Asigurarea respectării termenului de examinare și de soluționare a plângerilor este pusă în sarcina personalului Centrului, iar controlul asupra respectării termenului este pus în sarcina șefilor subdiviziunilor Centrului, cel din urmă informează subiectul datelor cu caracter personal cu privire la progresele în examinarea și în soluționarea plângerii în cazul prelungirii termenului de examinare și de soluționare a plângerii sau la cererea acestuia.

Modificările respective au fost condiționate de complexitatea controalelor și investigațiilor efectuate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cadrul cărora sunt solicitate volume exorbitante de informații cu valoare probatorie, lipsa accesului direct al Centrului la sistemele de evidență și bazele de date gestionate de operatori în faza premergătoare al controalelor și investigațiilor inițiate.

Totodată, reieșind din considerentul că măsurile speciale de investigații se dispun pe o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii întemeiate până la 6 luni, Centrul nu poate informa subiectul despre operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și nu poate finaliza cazurile aflate în examinare.

Actualmente, legislația în vigoare, stabilește că Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal are la dispoziție un termen 30 de zile pentru efectuarea acțiunilor de investigare a conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, termen care, din punct de vedere practic,  este unul extrem de limitat, ținând cont complexitatea procesului de lucru pentru determinarea legalității sau ilegalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar prin adoptarea prezentei legi va fi eficientizată activitatea Centrului și vor fi evitate blocajele interne instituționale.

 


Aflaţi mai mult despre ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.