Fiscalitate

Achitarea taxei majorate cu 20% pentru unitățile comerciale cu suprafața mai mare de 200mp care au activat în perioada de urgență [calcule detaliate]
25.08.2020 | Andrei Domenco

Andrei Domenco

Andrei Domenco

La etapa actuală mulți agenți economici au mari bătăi de cap cu ceea ce ține de achitarea taxai majorate cu 20 % pentru unitățile comerciale care le dețin cu o suprafața mai mare de 200 m2, mai precis, aceștia au rezerve față de perioada pentru care este aplicată taxa majorată, prin urmare Ministerul Finanțelor este activizat cu un număr mare de cereri din partea agenților economici care caută să concretizeze acest aspect.

Prin modificările aduse Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/1 din 26 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea și implementarea taxelor locale pentru 2020”, Nota la anexa nr. 3 „Tarifele taxei pentru facilități comerciale și/sau servicii”, taxa pentru unitățile comerciale a fost majorată cu 20% pentru: magazine, supermarketuri, hipermarketuri, depozite, farmacii, pavilioane, piețe acoperite, expoziții, suprafață comercială a cărora depășește 200 m2, care au funcționat în timpul stării de urgență.

În această privință, se pune întrebarea: pentru ce perioadă în cazul unui magazin cu o suprafață mai mare de 200 m2, care a funcționat în perioada de urgență, se aplică o taxă crescută de 20% – pentru perioada de urgență sau pentru întregul an?

În conformitate cu art. 7 alin. (4) din din Codul fiscal, stabilirea unor noi, pe lângă cele prevăzute de cod, sau eliminarea impozitelor (taxelor) și taxelor locale și a statului, precum și modificări ale impozitelor (taxelor) și taxelor existente în ceea ce privește determinarea subiectelor de impozitare, baza de impozitare, modificarea ratelor și a aplicării beneficiile pe parcursul anului fiscal (calendaristic) sunt permise doar simultan cu introducerea modificărilor corespunzătoare la bugetul de stat și bugetele locale.

Potrivit art. 56 alin.(5) din Legea privind actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017 (în continuarea Legea nr. 100), Actele normative pot fi aduse la cunoştinţă persoanelor şi prin publicarea acestora pe paginile web oficiale ale autorităţilor publice sau prin afişarea lor în locuri autorizate.

Acțiunea în timp a unui act normativ este determinată de art. 73 din Legea nr. 100, prin urmare:

  1. Actul normativ se aplică fără limită de timp dacă în textul acestuia nu este prevăzut altfel;
  2. Actul normativ sau unele dispoziții ale acestuia pot avea aplicare temporară. În acest caz, în actul normativ se indică termenul de aplicare ori evenimentul la survenirea căruia actul normativ sau unele dispoziții îşi încetează acţiunea;
  3. Actul normativ produce efecte doar cît este în vigoare şi, de regulă, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv;
  4. Au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancţiuni mai blînde.
  5. Actele normative pot ultraactiva, în mod excepţional, dacă acest lucru este prevăzut expres de noul act normativ.

Conform art. 20 din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, Deciziile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

În Registrul de stat al actelor localte, pe site-ul web www.actelocale.gov.md, Decizia CMC nr. 6/9 din 21 mai 2020 “privind modificările și completările la Decizia CMC nr. 6/1 din 26/12/2019” a fost publicată pe 29.05.2020. Astfel, modificările aduse prin Decizia CMC nr. 6/9/2020 la Decizia CMC 6/1/2019, data intrării în vigoare nu este specificată, prin urmare se aplică de la data publicării în Registru de stat al actelor locale, pe site-ul www.actelocale.gov.md. Adică, din 29 mai până la 31 decembrie 2020.

În consecință, o creștere a ratelor de 20% față de rata stabilită anterior în cazul unităților de vânzare cu amănuntul de peste 200 m2, care au funcționat în perioada de urgență, se aplică în perioada 29 mai – 31 decembrie 2020.

Până pe 28 mai 2020, se aplică creșterea ratelor pentru cazurile stabilite prin Decizia nr. 6/1/2019. De exemplu, suprafața unui magazin care a funcționat în perioada de urgență este de 350 m2.

Rata anuală de prelevare, în conformitate cu Decizia CMC nr. 6/1/2019, ținând cont de modificările și completările făcute prin Decizia CMC nr. 6/9/2020, este de 7200 lei pe an. Perioada de impozitare pentru colectarea instalațiilor comerciale și/sau de servicii este pentru un trimestru.

Termenul limită pentru plata și depunerea Raportului privind impozitele locale, în conformitate cu anexa la secțiunea VII din Codul fiscal, este trimestrial, până la a 25-a zi a lunii următoare trimestrului de raportare.

În perioada 17 martie – 15 mai 2020, prin Decretul Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020, a fost declarată o urgență în toată țara.

Conform decretului menționat, ordinele Comisiei pentru Situații de Urgență din Republica Moldova sunt obligatorii pentru șefii autorităților administrației publice centrale și locale, entităților economice, instituțiilor publice, precum și cetățenilor și altor persoane situate pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, în conformitate cu ordinul Comisiei CP nr. 16 din 10 aprilie 2020, luând în considerare modificările aduse prin Ordinul nr. 28 din 12 mai 2020, pentru primul trimestru al anului 2020, termenul limită pentru depunerea rapoartelor și plata obligațiilor fiscale pentru impozitele locale este 25 iulie 2020.

Astfel, Rapoartele privind impozitele locale (Forma TL13) pentru trimestrul I și II din 2020 (fiecare separat) ar fi trebuit să fie transmise până la 25 iulie 2020. În acest exemplu, valoarea calculată a taxei de magazin va fi:

– pentru primul trimestru al anului 2020 – 1800 lei (7200:4);
– pentru trimestrul II 2020 pentru perioada 01.04.2020 – 28.05.2020, adică. 58 de zile din trimestrul doi, fără a crește cota anuală de impozitare cu 20%, impozitul se va ridica la 1147,25 lei (1800: 91 x 58), iar pentru perioada 29.05.2020 – 30.06.2020 (33 zile) – 783,28 lei (652,74 (1800: 91 x 33) + 130,54 ((1800: 91 x 33) x 20%)).

Astfel, în trimestrul doi, taxa va fi de 1930,53 lei.

În cazul în care la magazinul corespunzător, în conformitate cu Decizia CMC nr. 6/1/2019, ținând cont de modificările și completările aprobate prin Decizia CMC nr. 6/9/2020, se aplică și alți coeficienți de creștere (comerț cu produse din tutun, băuturi alcoolice, lucru în regim non-stop, acces pe străzile centrale ale orașului) atunci fiecare din coeficienții corespunzători se aplică ratei de bază (în exemplul nostru – la rata de 7200 lei pe an).


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.