Flux noutăţi

Politica recrutării deschise – obiect de Regulament
28.08.2020 | JURIDICE MOLDOVA

În data de 21.08.2020 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicat Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 144, 11.08.2020.

Prevederile actului normative au drept scop:

  • stabilirea unor reguli clare privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul sistemului penitenciar;
  • îmbunătățirea procedurilor de concurs, de evaluare, fapt care va facilita și va oferi mai multă credibilitate procesului de verificare a cunoștințelor candidaților incluși în probă.
  • creșterea calității resurselor umane recrutate, atât timp cât se va promova o competiție deschisă.

De asemenea, Regulamentul fixează:

  • încadrarea în funcțiile de conducere (altele decât: director al Administrației Naționale a Penitenciarelor, director adjunct, șef subdiviziune internă, director al instituției subordonate) și în funcțiile de execuție, cu excepția celor din corpul agenților de penitenciare, se efectuează prioritar prin promovare, în temeiul rezultatelor evaluării anuale a activității profesionale. În cazul în care încadrarea nu poate fi realizată prin promovare, dacă nu sunt identificate persoane eligibile de a fi promovate în funcție fără concurs – în condițiile art. 36 alin. (3) al Legii 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, postul vacant se scoate la concurs.
  • Publicarea, pe pagina oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor și, după caz, a Ministerului Justiției, a anunțului privind organizarea concursului cu cel puțin 15 zile lucrătoare, până la data desfășurării concursului, cu ulterioara posibilitate a prelungirii – cu cel mult 10 zile lucrătoare în cazurile prevăzute la punctul 40 din Regulament.
  • Concursul pentru ocuparea funcțiilor din corpul agenților de penitenciare include proba de verificare a aptitudinilor fizice și interviul.
  • Comisia medicală și evaluarea psihologică își începe activitatea după desfășurarea probelor concursului de către candidatul declarat învingător.
  • Candidații care au promovat concursul, însă nu au fost declarați învingători, pot fi încadrați în altă funcție vacantă sau temporar vacantă cu același nivel ierarhic sau cu nivel ierarhic inferior în cadrul aceleiași instituții, cu condiția că această funcție are atribuții și sarcini similare.

Aflaţi mai mult despre


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.