Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

La Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova – Conferința științifico-practică națională cu participare internațională Insolvabilitatea: Probleme, realități, perspective
19.02.2021 | JURIDICE MOLDOVA

Dr. hab. Serghei Brînza

Dr. hab. Serghei Brînza

În zilele de 17-18 februarie 2021 a avut loc, în format online, Conferința științifico-practică națională cu participare internațională Insolvabilitatea: Probleme, realități, perspective (agenda). Forul științifico-practic a fost organizat de către Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova în colaborare cu Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI, Centrul Național de Instruire în Insolvență „Moldinsolv” și Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova

Manifestarea a reunit practicieni din Republica Moldova (judecători, avocați, asistenți judiciari, administratori autorizați etc.), din România (judecători sindici, avocați, reprezentanți ai Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență etc.) și din Ucraina (executori, reprezentanți ai Ministerului Justiției etc.), precum și oameni de știință din aceste state, având scopul de a facilita schimbul de bune practici în domeniul insolvabilității, precum și de a consolida relațiile de colaborare dintre participanți.

La ședința în plen a conferinței au prezentat mesaje de salut: Brînza Serghei, Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova; Ianuș ERHAN, Secretar General, Ministerul Afacerilor Interne al RM; Ion POPA, Administrator autorizat, Președintele Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova; Stan TÎRNOVEANU, partener senior în cadrul societății de avocați Zamfirescu Racoti & Partners, Prim-vicepreședinte UNPIR, România; Veronica MUNTEANU, Vice-președinte UNPIR, România; Veronica HOMOV, Șef Direcție Proceduri de Insolvabilitate, Serviciul Fiscal de Stat al RM; Olesea REGUȘ, șef-adjunct Direcția juridică, Casa Națională de Asigurări Sociale a RM; Irina SELEVESTRU, Administrator autorizat, Președintele CNII MOLDINSOLV; Gheorghe MACOVEI, Avocat Conducător, Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI.

După cum a menţionat Decanul Facultății de Drept în cuvântul de deschidere: „Semnificația acestui for științific nu poate fi contestată, dat fiind că tematica propusă dezbaterilor științifico-practice este una de maximă actualitate.  În Republica Moldova legislația privind insolvabilitatea s-a dovedit a fi foarte dinamică, cunoscând pe parcursul a aproape trei decenii o evoluție intense. Inevitabil, remanierile legislative operate frecvent în materie, fie pentru a acoperi lacunele din legislație, fie pentru a moderniza legislația conform relațiilor sociale actuale ori pentru a o racorda la prevederile legislative europene și internaționale relevante, atrag după sine disensiuni teoretice și dileme practice ce necesită a fi soluționate. În plus, având în vederea caracterul interdisciplinar al insolvabilității și conexiunea sa cu mai multe domenii de activitate, este evidentă necesitatea abordării subiectului din perspective diferite. Tocmai discutarea tematicii din opticile diverse ale specialiștilor din țară și de peste hotare contribuie la crearea unui cadru dinamic complex și creativ de desfășurare a conferinței, dar, mai ales,  propice pentru atingerea scopului acestei reuniuni”. Totodată, Brînza Serghei, doctor habilitat în drept, profesor universitar a mai adăugat că „mediul academic este mereu deschis discuțiilor cu profesioniștii în planul identificării problemelor de ordin practic și, pe cale de consecință, formulării soluțiilor pentru remedierea lor. Or, implementarea rezultatelor științifice este un deziderat firesc al activității de cercetare”.

În cadrul evenimentului discuțiile și prezentările au fost organizate pe blocuri tematice: Bloc 1 – Actorii procedurii de insolvabilitate; Bloc 2 – Denunțarea actelor frauduloase; Bloc 3 – Aspecte de procedură civilă; Bloc 4 – Creanțele creditorilor; Bloc 5 – Bancruta și insolvabilitatea frauduloasă; Bloc 6 – Aspecte de drept comparat, facilitându-se astfel o platformă eficientă de dezbateri asupra problemelor actuale în materie de insolvabilitate.

Evenimentul a culminat cu Lansarea de carte „ Procedura examinării cauzelor de insolvabilitate”, autor – Macovei Gheorghe, doctor în drept, lector universitar, Avocat Conducător Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI.

Organizatorii forului științifico-practic au anunţat că își doresc să pună bazele unei tradiții frumoase: organizarea anuală a conferinței cu acest generic, actuala fiind la prima ediție, în consonanţă cu metamorfozele legislative recente, problemele practice și cu perspectivele în materie.


Aflaţi mai mult despre , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.