Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

L.C.Ș. „Drept Public Comparat și E-GUVERNARE” a organizat, în data de 03.03.2021, masa rotundă cu genericul „Repere etice pentru o carieră juridică de succes”, în cadrul proiectului de cercetare „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” și cu ocazia aniversării a 75 ani ai USM
04.03.2021 | JURIDICE MOLDOVA

La data de 03.03.2021 L.C.Ș. „Drept Public Comparat și E-Guvernare” și Facultatea de Drept a USM, au organizat o masă rotundă cu genericul „Repere etice pentru o carieră juridică de succes”.

Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea unei platforme constructive de discuții interprofesionale și crearea unor premise efective de colaborare, în perspectivă, a corpului universitar cu practicienii în drept.

La masa rotundă au participat reprezentanți ai mediului academic, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai Magistraturii și studenți ai Facultății de Drept a USM.

Sesiunea a fost deschisă de Dna Rodica CIOBANU, cercetător științific coordonator, care a expus scopul și obiectivele organizării evenimentului.

Cu cuvânt de salut a intervenit Dl Serghei BRÂNZA, Decan al Facultății de Drept, care a apreciat organizarea discuțiilor, cu participarea mediului academic, a judecătorilor și a practicienilor în domeniul juridic, remarcând faptul că asemenea forme de comunicare profesională au devenit tradiționale pentru Facultatea de Drept a USM.

Pentru a iniția descuțiile și a accentua importanța platformelor de dezbatere și dialog a vorbit Secretarul General al MAI, dl ERHAN Ianuș, care a menționat importanța tuturor profesioniștilor dreptului în promovarea principiilor și valorilor statului de drept, asigurarea protecției drepturilor omului în RM, formarea unei generații de juriști cu o pregătire bună pentru o carieră profesională de succes.

Dl Andrei NEGRU, Șeful Departamentului Drept Public al Facultății de Drept, USM, cercetător științific principal, a apreciat formatul mixt al participanților la eveniment. A prezentat un discurs cu privire la calitatea și eficiența justiției, cu accent pe unele dimensiuni care ar necesita perfecționare la nivel național: cu privire la calitate (comunicarea profesională; argumentarea juridică; asigurarea transparenței și consensualității în formarea organelor de autoadministrare a justiției; gestionarea dinamică a volumului de muncă a judecătorilor etc.) și cu privire la eficiență (colaborarea interinstituțională; promovarea rolului proactiv al instanțelor în unele domenii; fortificarea culturii juridice, erodarea corupției, transparența etc.).

Dna Victoria SĂNDUȚA, judecător, Președinte al Asociației „Vocea Justiției” a comunicat despre frumoasa colaborare cu mediul academic, inclusiv prin prisma Acordului de Parteneriat încheiat de Asociația pe care o reprezintă și L.C.Ș. „Drept Public Comparat și E-Guvernare”. A fost accentuat rolul judecătorilor și al mediului universitar în elaborarea și interpretarea normelor de etică judiciară. Asemenea valoare precum este umanismul este considerată una substanțială pentru etica judiciară, iar loialitatea judecătorului se poate manifesta doar în raport cu Legea, în direcția garantării drepturilor omului.

Dl Alexei PANIȘ, judecător, reprezentant al „Asociației Judecătorilor”, a vorbit despre indispensabilitatea exercitării justiției de către persoane cu un nivel înalt de demnitate și integritate, dar și despre rolul asociațiilor profesionale ale judecătorilor de a proteja drepturile și imaginea judecătorilor, inclusiv în caz de lipsă de reacție din partea organelor de autoadministrare judecătorească. Principiul colegialității și cel al solidarității sunt considerate la fel de importante în contextul statutului judecătorului, de rând cu independența și imparțialitatea judiciară.

Dna Nadejda TOMA, Președinte al Colegiului Disciplinar al CSM, judecător la Curtea Supremă de Justiție, a prezentat un discurs privind performanța și impedimentele în activitatea Colegiului Disciplinar. A fost semnalat faptul că CSM, Colegiul Disciplinar, Inspecția Judiciară, sunt suprasolicitați cu sesizări care, în realitate, nu vizează aspecte de etică și/sau de disciplină judiciară, ci mai degrabă exprimă dezacordul cu privire la hotărârile judecătorești. La rândul său, existența unor lacune în legislație prezintă impedimente majore pentru activitatea eficientă a Colegiului Disciplinar. Studenților li s-a explicat nivelul înalt de responsabilitate de care trebuie să dea dovadă judecătorul, acest aspect fiind necesar de luat în calcul în momentul preocupării pentru cariera juridică.

Dna Ioana CHIRONEȚ, inspector-judecător principal, Inspecția Judiciară, a prezentat o incursiune asupra modului de organizare și de funcționare a entității reprezentate, axându-se, prioritar, pe derularea procedurii disciplinare în privința judecătorilor. A fost semnalată existența unor lacune în legislație, care generează dificultăți în activitatea inspectorilor judiciari. S-a discutat și despre recentele modificări intervenite în Legea cu privire la răspunderea judecătorilor și în Legea cu privire la statutul judecătorului, prin instituirea răspunderii materiale a judecătorilor și, corespunzător, a dreptului de regres al statului împotriva judecătorilor. Volumul mare de lucru a fost enunțat ca fiind o provocare destul de serioasă pentru inspectorii judiciari.

Dl Alexandru SPOIALĂ, judecător la Curtea de Apel Chișinău, a avut o intervenție cu privire la etica judiciară, menționând că, în mare parte, judecătorii la nivel național se bucură de un nivel înalt de integritate, numărul celor care sunt sancționați disciplinar fiind destul de mic. Au fost puse accente privind necesitatea respectării standardelor etice în conduită nu doar de către judecători, ci și de alți reprezentanți ai profesiilor juridice.

Dna Natalia CRECIUN, cercetător științific stagiar, s-a axat pe elucidarea unor perspective științifice de sporire a performanței Inspecției Judiciare naționale. Prin prisma câtorva criterii de calitate și de eficiență, au fost lansate idei privind posibila perfecționare a activității entității vizate, cum ar fi: componența substanțială și numerică a Inspecției Judiciare, pregătirea profesională și socială a inspectorilor judiciari, comunicarea profesională, comunicarea publică etc.

Dna Cristina MALAI, reprezentant al Programul USAID pentru Justiție Eficientă, a prezentat un discurs privind instanțele judecătorești model și standardele de excelență. Au fost abordate aspecte privind implementarea sistemelor informaționale în instanțele de judecată, precum și aspecte de etică judiciară, în contextul funcționalității Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor, prin prisma Opiniilor adoptate de aceasta. A fost elucidat rolul USAID în implementarea proiectelor pe dimensiunea eficientizării activității instanțelor de judecată.

Dna Rodica CIOBANU, cercetător științific coordonator, a efectuat o sinteză a celor discutate, relevând că, de fapt, participanții la masa rotundă au menționat domenii comune care ar trebui perfecționate, în direcția eficientizării justiției. Au fost generalizate câteva dintre dificultățile și provocările cu care se confruntă sistemul judiciar național, cum ar fi: pierderea în timp a încrederii populației în justiție; lipsa unei comunicări eficiente dintre reprezentanții diferitor profesii juridice; lipsa de uniformitate în acțiunile și comportamentele judecătorilor etc.

Dna Veronica MOCANU, cercetător științific coordonator, prodecan al Facultății de Drept a USM, s-a expus asupra rolului substanțial al comunicării profesionale și interprofesionale în identificarea dificultăților cu care se confruntă justiția națională și a modalităților de soluționare. Evenimentul organizat a fost estimat drept o platformă de discuții, cu o puternică notă de continuitate, din discursurile participanților fiind relevate domenii care ar putea constitui subiecte de discuții și dezbateri pe viitor.

Participanții au reiterat, din diferite perspective, utilitatea organizării unor asemenea platforme de discuții și dezbateri, cu oportunitatea lărgirii domeniilor reprezentative ale profesiilor juridice și diversificării tematicilor, în funcție de prioritățile actuale de modernizare a justiției ca serviciu public, în contextul general al actului de guvernare axat pe protecția Drepturilor Omului. Iar studenții au fost încurajați spre o gândire și o conduită etică, în spiritul valorilor promovate la Facultatea de Drept, acestea fiind inerente unei cariere juridice de succes.

Masa rotundă a fost desfășurată în contextul programului de realizare a proiectului de cercetare și inovare „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” și cu ocazia aniversării a 75 ani ai USM și de creare a primelor instituții științifice în RM.


Aflaţi mai mult despre , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.