Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, 7-8 noiembrie 2019
08.11.2019 | JURIDICE MOLDOVA

La 7 noiembrie 2019, Departamentul Drept Penal al Facultății de Drept USM a deschis lucrările Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin Cercetare si Inovare”, organizate de Universitatea de Stat din Moldova în perioada 7-8 noiembrie 2019.

În cadrul Atelierului Drept penal al acestui for științific au participat cadre didactice, practicieni, doctoranzi și studenți ai Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.

Conferința a fost deschisă de Domnul Brînza Serghei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept a USM, care a accentuat importanța cercetărilor științifice, în particular a celor din domeniul juridic, pentru societate. Dl Brînza Serghei a salutat interesul doctoranzilor față de știința dreptului penal, apreciind numărul impunător al tinerilor cercetători participanți la conferință și actualitatea subiectelor incluse în agenda reuniunii. În cele din urmă, Decanul Facultății de Drept le-a urat succese tuturor participanților și i-a încurajat să se implice activ la dezbateri.

De asemenea, cei prezenți la conferință au fost salutați de Doamna Gurev Dorina, doctor în drept, Șef interimar al Departamentului Drept penal. În cuvântul său de deschidere, Doamna Gurev a remarcat că organizarea Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin Cercetare si Inovare”, anume în zilele de 7-8 noiembrie, nu este întâmplătoare, făcând referire la Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare, care anual (din 2002) este marcată la 10 noiembrie, sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură. Această zi a științei, a subliniat Doamna Gurev Dorina, reprezintă o oportunitate de a constata că potențialul cercetării este cea mai importantă resursă în dezvoltarea societății spre o viață mai bună și bazată pe cunoaștere durabilă, ca unica alternativă a evoluției lumii moderne. Deopotrivă, Dumneaei a menționat că Departamentul Drept Penal implementează factorul cunoaşterii în toate sferele de activitate ale societății: în economie, în educaţie, în sfera socială şi în modernizarea legislației Republicii Moldova. În acest context, Șeful interimar al Departamentului Drept penal le-a urat curaj tuturor celor prezenți în elaborarea de propuneri și recomandări în speranța că acestea vor ajunge la destinatar.

Lucrările conferinței au fost moderate de Doamna Gîrla Lilia, doctor în drept, conferențiar universitar și Doamna Gurev Dorina, doctor în drept, Șef interimar al Departamentului Drept penal.

Participanții la reuniune au abordat un spectru larg de probleme din domeniul dreptului penal, începând de la soluționarea dilemei dacă are calitatea de persoană publică oricare persoană cu funcție de răspundere, până la investigarea aspectelor regulatorii privind sistemele de zbor.

Evenimentul a avut caracter interactiv. Studenţii prezenți în sală au manifestat un interes sporit faţă de subiectele puse în discuție.

În discursul de încheiere a conferinței, Domnul Brînza Serghei a mulțumit organizatorilor evenimentului pentru eforturile depuse în acest sens, dar și participanților pentru interesul manifestat vis-a-vis de lucrările acestui for științific. Totodată, Dumnealui a îndemnat tinerii studioși să persevereze în activitățile de valorificare și diseminare a rezultatelor cercetărilor prin publicaţii, participări la diverse manifestări științifice, inclusiv la proiecte de cercetare.


Aflaţi mai mult despre


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.